Společnost Dole Food Company, Inc. oznámila zahájení jednání o udělení souhlasu týkajícího se 7,25% zabezpečených dluhopisů splatných v roce 2025

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornie--()--Společnost Dole Food Company, Inc. (dále jen "Dole") dnes oznámila, že zahájila jednání o udělení souhlasu, týkajícího se určitých změn (dále jen „změny") smlouvy, uzavřené 6. dubna 2017, mezi společností Dole, DFC Holdings, LLC (dále jen"společnost"), jako ručitelem, uvedenými ručiteli dceřiných společností a společností Wilmington Trust, National Association, jako správcem (dále jen „správce"), spravujícím 7,25% zajištěných dluhopisů splatných do roku 2025 (dále jen „dluhopisů") (dále jen „smlouva"). V současné době činí celková nesplacená hodnota dluhopisů 300 000 000 amerických dolarů.

Na základě změn bude společnost zproštěna své funkce ručitele podle smlouvy (a dalších limitovaných povinností podle smlouvy a dokumentů o cenných papírech (jak jsou definovány ve smlouvě)), v každém případě, po úpisu primární veřejné nabídky akcií (jak je definována ve smlouvě) s ohledem na kmenové akcie eminenta a na základě významného současného (nebo předchozího) zproštění společnosti funkce ručitele podle smlouvy o termínovaných půjčkách a dohody o revolvingových úvěrech (každá z nich tak, jak je definována ve smlouvě).

Udělení souhlasu je podmíněno získáním souhlasu od většiny držitelů dluhopisů uvedených na seznamu ke dni 23. června 2017 („požadované souhlasy "). Souhlas vyprší v 17 hodin newyorkského městského času dne 6. července 2017, pokud nebude lhůta prodloužena (dále jen "den vypršení platnosti").

Společnost Dole vyplatí okamžitě po vypršení termínu a na základě splnění nebo odmítnutí všech podmínek udělení souhlasu každému držiteli dluhopisů, který udělil (a nezrušil) platný souhlas se změnami, platbu v hotovosti (dále jen „poplatek za souhlas“) ve výši 2,50 amerického dolaru za každých 1000 amerických dolarů základní hodnoty dluhopisů za které byl takový souhlas udělen.

Změny budou prováděny a budou platné na základě realizace dodatečné smlouvy. Společnost Dole navrhuje realizovat dodatečnou smlouvu, jakmile to bude možné, po získání příslušných požadovaných souhlasů. V té době budou změny uvedené v dodatečné smlouvě platné a souhlasy již nebudou zrušeny.

Kompletní informace o podrobnostech a podmínkách žádosti o souhlas naleznou držitelé dluhopisů v prohlášení o udělení souhlasu, datovaném 26. června 2017 (dále jen „prohlášení o udělení souhlasu“), které bude rozesíláno všem držitelům dluhopisů k příslušnému datu.

Zprostředkovatelem v souvislosti s udělením souhlasu je společnost Morgan Stanley & Co. LLC. Dotazy týkající se udělení souhlasu směřujte na společnost Morgan Stanley & Co. LLC, na vědomí: Liability Management Group na telefonní číslo (800) 624-1808 (bezplatná linka) nebo (212) 761-1057. Společnost Global Bondholder Services Corporation působí v souvislosti s udělením souhlasu jako zprostředkovatel pro informace a realizaci. Žádosti o pomoc při udělení souhlasu nebo žádosti o další kopie prohlášení o udělení souhlasu směřujte na zprostředkovatele pro informace na telefonní číslo (866) 470-3900 (bezplatná linka), (212) 430-3774 (banky a makléři) (zpoplatněná) nebo na emailu contact@gbsc-usa.com.

Toto oznámení nepředstavuje ani nabídku k odkupu ani pobídku k odkupu jakýchkoli cenných papírů. Souhlas může být udělen pouze prostřednictvím formuláře prohlášení pro udělení souhlasu a podléhá uvedeným podmínkám.

Tato výhledová zpráva obsahuje "výhledová prohlášení," ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995, která zahrnují mnohá rizika a nejasnosti. Výhledová prohlášení, která jsou založena na současných očekáváních vedení společnosti, jsou v textu obecně uváděna výrazy jako například „smí“, „bude“, „očekává“, věří“, hodlá“, „předpokládá“ a podobnými výrazy. Potencionální rizika a nejasnosti, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky mohou zcela lišit od výsledků vyjádřených nebo uváděných v těchto prohlášeních zahrnují jevy související s počasím, reakce trhu na tlaky z oblasti průmyslu, dodávky a ceny surovin a produktů, dodávky a ceny energií, změny v úrocích a měnových kurzech, ekonomické krize, bezpečnostní rizika v rozvojových zemích, mezinárodní konflikty a kvóty, tarify a jiné vládní akce. Další informace o faktorech, které mohou ovlivnit finanční výsledky společnosti Dole jsou součástí prohlášení o udělení souhlasu a dokumentů, které jsou jeho součástí.

Zdrojovou zprávu si prohlédněte na stránkách businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakty:
Dole Food Company, Inc.
William Goldfield
Tel.: 818-874-4647
Zdroj: Dole Food Company, Inc.

Contacts

Kontakty:
Dole Food Company, Inc.
William Goldfield
Tel.: 818-874-4647
Zdroj: Dole Food Company, Inc.