iQor powołuje Deepaka Batheję na stanowisko dyrektora ds. cyfryzacji oraz dyrektora działu informatycznego grupy

Innowatorowi w dziedzinie technologii wyznaczono zadanie przyśpieszenia transformacji strategii cyfryzacji.

ST. PETERSBURG, Floryda--()--przedstawiciele spółki iQor, globalnego dostawcy usług zarządzanych opartych na powiązaniach pomiędzy produktami, ludźmi i usługami, ogłosili dziś mianowanie Deepaka Batheji na stanowisko dyrektora ds. cyfryzacji oraz dyrektora działu informatycznego grupy.

Zakres obowiązków nowo powołanego dyrektora obejmować będzie prowadzenie strategii cyfryzacji, działań technologicznych oraz wdrażanie w praktyce rozwiązań z zakresu zarzadzania i analizy danych iQor. Będzie on również kierował pracami badawczo-rozwojowymi, pracami nad rozwiązaniami innowacyjnymi i rozwojem rozwiązań i usług technologicznych oferowanych przez iQor.

„Transformacja cyfrowa wpływa na rozwój różnych gałęzi przemysłu, zmianę modeli biznesowych oraz zapewnia nowe sposoby wspierania produktów oraz usług skierowanych do konsumentów” - powiedział Hartmut Liebel, prezes zarządu iQor.

„Deepak jest pionierem wdrażania transformacji technologicznych w organizacjach znanych na całym świecie. Jego doświadczenie w pracy nad sztuczną inteligencją (AI) nowej generacji, technikami automatyzacji, platformami typu BPaaS (platforma biznesowa jako usługa) oraz innymi nowatorskimi technologiami z całą pewnością przysłuży się spółce iQor oraz jej klientom, umożliwiając wprowadzenie transformacji cyfrowych ukierunkowanych na potrzeby konsumentów”.

Batheja jest znanym innowatorem, który prowadził prace nad rozwojem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji, systemów uczących się (ML), technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz platform automatyzacji wykorzystywanych do cyfryzacji i przekształcania modeli biznesowych.

Batheja przechodzi do iQor ze spółki Interactions, w której pełnił stanowisko dyrektora wykonawczego ds. technologii oraz dyrektora działu informatycznego oraz odpowiadał za opracowywanie i rozwijanie oferty technologii sztucznej inteligencji oraz nadzorował przełomową platformę spółki dotyczącą mowy i języka.

Wcześniej pełnił obowiązki głównego specjalisty ds. technologii w Sutherland Global Services, gdzie był odpowiedzialny za przeprowadzanie międzynarodowych operacji w zakresie technologii o krytycznym znaczeniu, tworzył nagradzane technologie automatyzacji i dokonywał cyfryzacji przedsiębiorstw, jednocześnie rozszerzając zakres własności intelektualnej spółki. Pan Batheja zajmował również wysokie stanowiska miedzy innymi w Deloitte, Unisys i SunGard.

„Cieszę się, że będę mógł dołączyć do zespołu iQor - powiedział Batheja, - Spółka zbudowała solidne podstawy w postaci własnych technologii i rozwiązań w zakresie analizy danych, a ja z niecierpliwością oczekuję na współpracę z klientami iOor i na możliwość pomocy im w osiągnięciu ich celów biznesowych poprzez wprowadzenie zmian w ich systemach wsparcia i nadanie tempa ich podróży w cyfrowym świecie”.

Deepak Batheja jest laureatem licznych nagród i wyróżnień przyznawanych przez organizacje i czasopisma branżowe. Przez cztery kolejne lata znajdował się na liście 250 najlepszych członków kierownictwa odpowiedzialnych za transformacje technologiczne przedsiębiorstw publikowanej przez czasopismo InformationWeek. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie elektroniki i tytuł magistra w zakresie przetwarzania rozproszonego.

iQor

iQor jest globalnym dostawcą usług zarządzanych opartych na powiązaniach pomiędzy produktami, ludźmi i usługami począwszy od pozyskania klienta po zrównoważony recykling produktów. Zatrudniając 45 tysięcy pracowników w 18 krajach, pracujemy z najlepszymi markami na świecie, dostarczając naszym partnerom biznesowym usług wsparcia posprzedażowego, a także kompleksowego wsparcia klienta końcowego obejmującego całość łańcucha wartości klienta, od obsługi klienta i zarządzania należnościami po diagnostykę i naprawę produktów. Nasze wielokrotnie nagradzanie technologie, platformy logistyczne i analityczne pozwalają nam na pomiar, monitorowanie i analizę wzajemnego oddziaływania marek, udoskonalanie procesów biznesowych i podniesienie efektywności, które zapewnią naszym partnerom doskonałe rezultaty na każdym etapie życia klienta i użytkowania produktów.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

iQor
Robert Burke, 727-369-0057
robert.burke@iqor.com

Contacts

iQor
Robert Burke, 727-369-0057
robert.burke@iqor.com