EESTI: AHF TOOB HIV-TESTID MARATONILE EL-I RASKUSTES NURGAS El

Alapealkiri: Kõigil Narva energiajooksul osalenuil oli võimalus teha HIV tasuta kiirtest Linda Kliiniku meditsiinitelgis.

NARVAS--()--10. juunil toimunud Narva energiajooksul jõudis Linda kliinik uue rekordini, testides 101 inimest ja tuvastades ühe HIV-positsiivse isiku osana maratonist, mille eesmärk on edendada tervislikku elustiili. Kliinik on kogukonnapõhine terviseasutus Venemaa ja Eesti piiril ja selle kaasasutaja on AIDS-i tervishoiu fond (AHF [1]) – suurim ülemaailmne AIDS-i organisatsioon.

"HIVi testide pakkumine avalikes kohtades julgustab inimesi enda tervise peale mõtlema," ütles Linda kliiniku juht Igor Pšenov. "Sellele üritusele tuleb suve jooksul veel mitu jätku, et kõigil oleks mugav ligipääs tasuta HIV testidele. Jagame kõigile soovijatele ka tasuta kondoome, kune need on üks parimatest viisidest HIV-i nakatumine ära hoida."

Linda kliinik pakub tasuta HIV teste, ravi, kondoome, hooldust ja tuge sõbralikus ning eelarvamustevabas keskkonnas. HIV ravimeid (retroviirusevastased ravimeid) pakutakse kliinikus koostöös Eesti valitsusega, teisi teenuseid viiakse ellu AHF toega. Kliinik teenindab praegu 230 HIV-iga elavat inimest.

HIV-iga seotud väljakutsed Ida-Virumaal, kus Narva asub, on jätkuvalt rasked. Kohalike terviseametnike sõnul on HIVsse nakatunud ligikaudu 5 protsenti linna täisealisest elanikkonnast ehk ligikaudu 3000 inimest 60 000 elanikust. Hinnanguliselt 1000 neist ei ole enda HIV-positiivsest seisundist teadlikud, lisaks on 1000 küll teadlikud, ent ei saa pidevat ravi. Linda kliiniku korraldatud testimisürituste eesmärk on aidata inimestel saada teada enda staatus ning pakkuda ligipääsu hooldele, ravile ja tugiteenustele.

Narva HIV-epideemia taga on peamiselt narkootikumite tarvitamine, kõrge töötuse määr ning ebastabiilne sotsiaal-majanduslik olukord. Need raskused takistavad tihti inimeste võimalusi leida tervishoiuteenuseid, alustada HIV-i ravi ja jääda tervishoiuprogrammides osalema.

"HIV-iga elamine ei ole enam surmaotsus; kiire ravi ja hoolduse korral saavad inimesed elada pika ja tervisliku elu. HIV-d põdevad naised saavad sünnitada täie tervise juures olevaid lapsi. Seda on ülioluline rõhutada, sest meie piirkonnas on jätkuvalt väga palju hirmu ja puudub värske teave," ütles Pšenov.

AIDSi TERVISHOIU FOND (AIDS HEALTHCARE FOUNDATION (AHF), suurim ülemaailmne AIDS-i organisatsioon, pakub meditsiinilist abi ja/või teenuseid enam kui 750 000 inimesele 39 riigis üle maailma – USA-s, Aafrikas, Ladina-Ameerika/Kariibi piirkonnas, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas ning Ida-Euroopas. Et rohkem AHF-i kohta teada saade, külastage palun meie veebikülge:www.aidshealth.org [2], leidke meid Facebookis: www.facebook.com/aidshealth [3] ja jälgige meid Twitteris: @aidshealthcare [4] ja Instagramis: @aidshealthcare [5].

Vaata algversiooni lehel businesswire.com:

http://www.businesswire.com/news/home/20170611005075/en/ [6]

Lingid:

------

[1]

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.aidshealth.org&esheet=51572884&newsitemid=20170612005530&newsitemid=20170611005075&lan=en-US&anchor=AHF&index=1&md5=8ca67c7d13526705c5578c8b13b1ce65

[2]

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.aidshealth.org&esheet=51572884&newsitemid=20170612005530&newsitemid=20170611005075&lan=en-US&anchor=www.aidshealth.org&index=2&md5=fcd5bb076548542d7e99c1107c4c0e4e

[3]

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faidshealth&esheet=51572884&newsitemid=20170612005530&newsitemid=20170611005075&lan=en-US&anchor=www.facebook.com%2Faidshealth&index=3&md5=6bcb5b990b7990416c4792ab0e58541a

[4] http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faidshealthcare&esheet=51572884&newsitemid=20170612005530&newsitemid=20170611005075&lan=en-US&anchor=%40aidshealthcare&index=4&md5=6f707ec31affa1e854bf12f087b174d3

[5] http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Faidshealthcare&esheet=51572884&newsitemid=20170612005530&newsitemid=20170611005075&lan=en-US&anchor=%40aidshealthcare&index=5&md5=4e0a5d042334c2656fabc005e9cf6dc8

[6] http://www.businesswire.com/news/home/20170611005075/en/

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.

Contacts

EESTI MEEDIA KONTAKT:
Linda Kliiniku manager
Igor Pshenov
+372 35 69 665 (tööl)
+372 565 00 149 (mobiil)
igor.pshenov@lindakliinik.ee
või
US MEEDIA KONTAKT:
AHF
Ged Kenslea, vanemjuhataja, kommunikatsioon
+1-323-308-1833 (tööl)
+1-323-791-5526 (mobiil)
gedk@aidshealth.org

Contacts

EESTI MEEDIA KONTAKT:
Linda Kliiniku manager
Igor Pshenov
+372 35 69 665 (tööl)
+372 565 00 149 (mobiil)
igor.pshenov@lindakliinik.ee
või
US MEEDIA KONTAKT:
AHF
Ged Kenslea, vanemjuhataja, kommunikatsioon
+1-323-308-1833 (tööl)
+1-323-791-5526 (mobiil)
gedk@aidshealth.org