Fprop mianuje głównego doradcę w Polsce

LONDYN I WARSZAWA--()--First Property Group plc (AIM: FPO), spółka zarządzająca funduszami nieruchomości i inwestycyjna, z przyjemnością ogłasza mianowanie Dela Chandlera na głównego doradcę oddziału polskiego i rumuńskiego.

Del posiada bogate doświadczenie w transakcjach dotyczących nieruchomości i ich finansowania w Europie Środkowej, które zdobył podczas swojej ponad dwudziestopięcioletniej kariery. W tym czasie świadczył on usługi doradcze przy transakcjach o wartości ponad miliarda EUR. Wśród stanowisk zajmowanych przez niego ostatnio można wymienić funkcję dyrektora zarządzającego działem finansowania nieruchomości na Europę Środkową w ING, a następnie dyrektora zarządzającego działu rynków kapitałowych na obszar Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas w Warszawie.

Do głównych obowiązków Dela będzie należało wspomaganie rozwoju działalności związanej z nieruchomościami komercyjnymi Grupy w Polsce i Rumunii, która obecnie obejmuje 28 nieruchomości o wartości ok. 275 milionów €. W tej roli wspierać go będzie warszawski zespół składający się z 30 osób. Ponadto Del będzie przewodzić działaniom Grupy mającym na celu uzyskanie pozycji lidera w zakresie polskich funduszy inwestycyjnych i powierniczych funduszy nieruchomości.

Ben Habib, dyrektor główny, komentuje mianowanie Chandlera:

„Znamy Dela Chandlera od ponad dziesięciu lat i w tym czasie mogliśmy bezpośrednio przekonać się o znaczeniu jego umiejętności i wiedzy przy uzyskiwaniu najlepszych warunków transakcji. Bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy specjalistę z takim doświadczeniem i renomą, i jestem przekonany, że nasza współpraca znacznie przyczyni się do rozwoju naszej działalności w Europie Środkowej”.

Uwagi dla inwestorów i prasy:

First Property Group plc jest wielokrotnie nagradzaną spółka zarządzającą funduszami nieruchomości i inwestycyjną, która prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowej. Około jedna trzecia udziałów w Spółce należy do członków kadry zarządzającej i ich rodzin.

Spółka koncentruje swoją działalność na przynoszących wysokie zyski nieruchomościach komercyjnych zapewniających stabilny przepływ gotówki. Spółka charakteryzuje się elastycznością i aktywnym podejściem do zarządzania aktywami. Źródła jej dochodów obejmują:

- Zarządzanie funduszami – za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego podlegającego regulacji FCA i spełniającego wymogi dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, First Property Asset Management Ltd (FPAM), który pobiera opłaty za inwestowanie w nieruchomości w imieniu podmiotów zewnętrznych. FPAM obecnie zarządza jedenastoma funduszami w Wielkiej Brytanii, Polsce i Rumunii.

- Nieruchomości Grupy – główne inwestycje Grupy, które pozwalają na uzyskanie zwrotu z kapitału własnego, zazwyczaj we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Do inwestycji tych należy dziesięć nieruchomości będących bezpośrednią własnością spółki zlokalizowanych w Polsce i Rumunii (w tym pięć należy do spółki Fprop Opportunities plc [FOP], w której Grupa posiada obecnie większość udziałów) oraz udziały w ośmiu innych funduszach zarządzanych przez FPAM.

Spółka notowana na AIM posiada oddziały w Londynie i Warszawie. Więcej informacji na temat spółki i jej produktów można znaleźć na stronie www.fprop.com.

Wersja źródłowa informacji dostępna na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170608005494/en/

Źródło: First Property Group plc

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

First Property Group plc
Ben Habib (dyrektor główny)
George Digby (dyrektor finansowy Grupy)
Jeremy Barkes (dyrektor ds. rozwoju działalności)
tel. +44 (20) 7340 0270
www.fprop.com
e-mail: investor.relations@fprop.com
Arden Partners (NOMAD & Broker)
Chris Hardie (dyrektor ds. finansów spółki)
Ben Cryer (dział finansów spółki)
tel. + 44 (20) 7614 5900
Redleaf PR
Rebecca Sanders-Hewett
Robin Tozer
Susie Hudson
tel.+ 44 (20) 7382 4734
e-mail: firstproperty@redleafpr.com

Contacts

First Property Group plc
Ben Habib (dyrektor główny)
George Digby (dyrektor finansowy Grupy)
Jeremy Barkes (dyrektor ds. rozwoju działalności)
tel. +44 (20) 7340 0270
www.fprop.com
e-mail: investor.relations@fprop.com
Arden Partners (NOMAD & Broker)
Chris Hardie (dyrektor ds. finansów spółki)
Ben Cryer (dział finansów spółki)
tel. + 44 (20) 7614 5900
Redleaf PR
Rebecca Sanders-Hewett
Robin Tozer
Susie Hudson
tel.+ 44 (20) 7382 4734
e-mail: firstproperty@redleafpr.com