Mobielbranche pleit voor meer ambitie bij hervormingen telecomkader

EU heeft een regelgevingskader nodig dat investeringen en innovatie stimuleert

BRUSSEL--()--Morgen vergadert de Raad van telecommunicatieministers van de EU over amendementen op de ontwerptekst voor het Europees wetboek voor elektronische communicatie. Aan de vooravond van die bijeenkomst roept de GSMA op tot meer ambitie bij de hervormingen van het telecommunicatiekader.

“De GSMA waardeert de vooruitgang die het voorzitterschap en de delegaties van de lidstaten tot dusver hebben geboekt, maar om Europa opnieuw als digitale leider op de kaart te zetten, moeten we de lat hoger leggen,” verklaarde Afke Schaart, Vice President Europe, GSMA. “Wij dringen er bij de telecommuncatieministers op aan rekening te houden met de volgende overwegingen, die essentieel zijn om vooruitgang te boeken met de verwezenlijking van de doelen van Europa op het gebied van 5G en een gigabit-maatschappij.”

1. Hervorming van het spectrumbeleid is noodzakelijk om de Europese ambitie voor 5G te verwezenlijken. Hiertoe vraagt de GSMA de Raad met klem zich via het wetboek te richten op een voorspelbaarder, zekerder en consistenter investeringsklimaat in Europa. Een essentieel element om investeringen te bevorderen is de verlenging van de duur van spectrumlicenties. Een duur van ten minste 25 jaar, met een grote waarschijnlijkheid van verlenging, is nodig om de branche te stimuleren om hun investeringen op te voeren tot de niveaus die nodig zijn voor de uitrol van 5G in heel Europa.

2. De Raad moet ook de coördinatie en samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van spectrumbeleid bevorderen. Als lidstaten hun enorme kennis van spectrumkwesties onderling delen, bijvoorbeeld via een peer-reviewproces, is dat een belangrijke stap op weg naar een continent dat meer is geharmoniseerd en werkelijk 'connected' is.

3. Het wetboek moet een te belastende regelgeving voor aanbieders van elektronische-communicatiediensten vermijden. De wijzigingen van de Raad in het voorgestelde niveau van harmonisatie van bepalingen voor de bescherming van de eindgebruiker bij persoonlijke communicatiediensten verzwaart de totale regelgevingslast voor de telecomsector. Dergelijke regels en verplichtingen kunnen kostenverhogend werken en de mogelijkheden van leveranciers om te investeren in nieuwe diensten of verbeteringen van het netwerk beperken. Ook kunnen ze leiden tot minder voordelen voor de consument als gevolg van verschillen in regelgeving tussen lidstaten .

4. De GSMA is verheugd over de stappen die de Raad heeft genomen voor de afschaffing van sectorspecifieke bepalingen die niet relevant zijn in de dynamische markt van communicatiediensten van nu. Om echter te komen tot een adequaat en toekomstbestendig regelgevingskader, moet bijzondere aandacht worden besteed aan dienstverlening op het gebied van het Internet of Things (IoT). In de toekomst krijgt de consument de beschikking over een groot aantal IoT-diensten, van connected koelkasten tot trackers voor huisdieren, inbraakalarmsystemen en onderling communicerende auto's. Deze kunnen een element van connectiviteit bevatten zonder dat het gaat om een internettoegangsdienst of dienst voor persoonlijke communicatie. De GSMA adviseert sectorspecifieke eindgebruikersbescherming voor internettoegangsdiensten en diensten voor persoonlijke communicatie te beperken, en sectorspecifieke regelgeving voor de doorgifte van signalen alleen toe te passen ten aanzien van veiligheids- en privacy-vereisten. Hierdoor blijven verdere innovaties mogelijk en kunnen eindgebruikers werkelijk de regie krijgen via een degelijk platform voor de doorlopende digitale revolutie.

“Nu de telecommunicatieministers van de EU zich voorbereiden op de bijeenkomst van morgen, nodigen wij hen uit zorgvuldig de impact te beoordelen van de regelgeving, en in het bijzonder de langetermijneffecten die deze zal hebben op de innovatie en investeringen in Europa,” besloot mevrouw Schaart. “We hebben maar één kans om dit goed te doen – de juiste regelgeving kan Europa een impuls geven richting de toekomst en tegelijkertijd consumenten beschermen en innovatie in de sector bevorderen. Dat is de ideale uitkomst voor iedereen.”

-ENDS-

Over de GSMA

De GSMA vertegenwoordigt de belangen van de internationale mobiele communicatie-industrie. GSMA verenigt bijna 800 mobiele operators en bijna 300 bedrijven in het bredere mobiele ecosysteem, waaronder handsetfabrikanten, softwarebedrijven, leveranciers van apparatuur, internetbedrijven en organisaties in aangrenzende sectoren. GSMA organiseert ook toonaangevende evenementen zoals Mobile World Congress, Mobile World Congress Shanghai en de Mobile 360 Series-conferenties.

Voor meer informatie kunt u terecht op de GSMA corporate website op www.gsma.com. Volg de GSMA op Twitter: @GSMA.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Voor de GSMA:
Christian Prior, +32 (0) 492 72 18 41
cprior@webershandwick.com
of
GSMA-persbureau
pressoffice@gsma.com

Contacts

Media:
Voor de GSMA:
Christian Prior, +32 (0) 492 72 18 41
cprior@webershandwick.com
of
GSMA-persbureau
pressoffice@gsma.com