Baxter presenteert gegevens over rol van telehealth bij verbeteren van peritoneale zorg op ERA-EDTA 2017

  • Artsen die SHARESOURCE-zorg op afstand patiëntbehandeling – een telehealth platform – gebruiken, hebben nauwkeuriger en sneller inzicht in de naleving van de therapie door patiënten
  • Zorg op afstand maakt eerder ingrijpen als reactie op klinische problemen van dialysepatiënten mogelijk.
  • Verpleegkundigen die patiënten via zorg op afstand behandelen rapporteerden een verhoging van 35 procent in tijd die beschikbaar is voor het uitvoeren van proactieve patiëntgerelateerde taken

Baxter presented new data demonstrating the abilities of SHARESOURCE remote patient management technology to improve peritoneal dialysis patient care and increase dialysis clinic efficiencies at the 54th Congress of the European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Madrid, June 3-6. (Graphic: Business Wire)

MADRID--()--Baxter International Inc. (NYSE: BAX), een internationale innovator in renale zorg, presenteerde nieuwe gegevens die de mogelijkheden van zijn SHARESOURCE-technologie voor zorg op afstand biedt om patiëntbehandeling bij peritoneale dialysepatiënten te verbeteren en klinische efficiëntie te verbeteren. De bevindingen werden op het 54ste congres van de European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) van 3-6 juni bekendgemaakt.

Gegevens laten zien dat SHARESOURCE, een uniek tweeweg, cloudgebaseerd technologieplatform dat wordt geleverd met het geautomatiseerde dialysesysteem HOMECHOICE CLARIA, zorgleveranciers nauwkeuriger en tijdiger inzicht biedt in de naleving van de therapie door patiënten, waardoor eerdere ontdekking en interventie voor klinische problemen mogelijk wordt (resumé #MP557). Aanvullende gegevens tonen aan dat de verpleegkundigen wel 35 procent meer tijd krijgen voor de proactieve patiëntenzorg (resumé #SP508).

“Baxter’s SHARESOURCE-systeem voor zorg op afstand werd ontworpen om peritioneale dialyse beter en voor meer patiënten toegankelijk te maken, met vertrouwen in de thuistherapie in de wetenschap dat hun zorgleveranciers op afstand hun zorg beheren”, zei James Sloand, M.D., senior medical director bij Baxter. “Nieuwe gegevens laten zien dat de technologie zorgleveranciers kan helpen dit doel te bereiken omdat zij tijdig toegang hebben tot precieze gegevens over de naleving van de therapie door de patiënt, waardoor zij ernstige klinische problemen eerder kunnen aanpakken.”

Het verschil tussen feitelijke benodigde behandeltijd bij een geautomatiseerde peritioneale dialyse in vergelijking met voorgeschreven behandeltijd (resumé #MP557) werd geëvalueerd, want niet naleven (missen van >10% van de voorgeschreven therapie (≥vier behandelingen) is verbonden met slechte behandelingsresultaten, inclusief, maar niet beperkt tot peritonitis1,2 . Het onderzoek omvatte 399 Europese geautomatiseerde peritioneale dialysepatiënten met gebruik van zorg op afstand over een periode van een jaar, en toonde een gemiddelde van 30 procent van patiënten die in de eerste maand het behandelplan niet naleefden.

Een aanvullend onderzoek liet zien dat zorg op afstand samengaat met een verandering in het paradigma peritioneale dialyse verpleegkunde, verpleegkundigen meer tijd geeft om zich te richten op proactief klinisch management en beter patiënten te prioriteren, en eerdere mogelijkheid tot interventies (resumé #SP508). De observatiestudie omvatte meer dan 36 uur monitoren van de werkroutines van drie peritioneale dialyseverpleegkundigen, elk werkzaam bij een ander ziekenhuis. De werkroutines van de verpleegkundigen werden voor het gebruik van zorg op afstand en na de ingebruikname van de technologie geobserveerd.

Patiënten aan peritioneale dialysetherapie houden

Voorlopige resultaten van de eerste uitslagen van peritioneale dialyse en praktijkpatronenstudie (PDOPPS) – een mede door Baxter gesponsord onderzoek dat behandeling en uitkomsten in zeven landen bekijkt – toonde een uitval van dialysepatiënten van ongeveer 10 procent binnen 120 dagen (resumé #MO061). Over het geheel genomen, waren katheter-gerelateerde complicaties de meest voorkomende reden (21 procent) waarom patiënten op hemodialyse overgingen. Door verdere patiëntenwerving en langere opvolging van het onderzoek zal PDOPPS meer inzicht krijgen in de oorzaken en aanbevelingen ontwikkelen om patiënten te helpen langer in therapie te blijven.

Baxter’s SHARESOURCE heeft zorgleveranciers geholpen bij het beheer van thuistherapiesessies van meer dan 700.000 dialysepatiënten in de HOMECHOICE CLARIA en AMIA geautomatiseerde peritioneale dialyse systemen van het bedrijf. HOMECHOICE CLARIA met SHARESOURCE is beschikbaar in geselecteerde Europese, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. SHARESOURCE is beschikbaar met AMIA in de Verenigde Staten en Canada.

ERA-EDTA presentaties kunnen beschikbaar komen op de website van het congres na de bijeenkomst. Ga voor meer informatie naar era-edta2017.org.

Alleen op voorschrift Raadpleeg voor veilig en juist gebruik van de genoemde apparaten de complete instructies in de gebruikshandleiding.

Over Baxter

Baxter biedt een breed portfolio aan essentiële nierdialyse- en ziekenhuisproducten, voor thuis-, acute en in-center dialyse; steriele IV oplossingen; infusiesystemen en apparaten; parenterale voeding; chirurgische producten en anesthetica; apothekersautomatisering, software en diensten. De internationale voetafdruk van het bedrijf en het essentiële karakter van zijn producten en diensten spelen een sleutelrol in de uitbreiding van de toegang tot de zorg in opkomende en ontwikkelde landen. Baxter’s medewerkers in de hele wereld bouwen voort op de rijke erfenis aan medische doorbraken van het bedrijf om de volgende generatie van zorginnovaties te ontwikkelen die patiëntenzorg verbeteren.

Deze uitgave bevat toekomstgerichte uitspraken over de AMIA- en HOMECHOICE CLARIA APD-systemen van Baxter en SHARESOURCE platform voor zorg op afstand, inclusief verwachte voordelen in verband met hun gebruik. De verklaringen zijn gebaseerd op aannames over veel belangrijke factoren, waaronder de volgende, waardoor de werkelijke resultaten essentieel kunnen verschillen van die in de toekomstgerichte uitspraken: het voldoen aan de regelgevende en andere eisen; acties van regelgevende instanties en andere overheidsinstanties; productkwaliteit, fabricage- of leveringsproblemen; problemen met de veiligheid van de patiënt; veranderingen in wet en regelgeving; schendingen of storingen van de informatietechnologiesystemen van de onderneming; en andere in Baxter's meest recente indiening op formulier 10-K en andere SEC-registratie geïdentificeerde risico's, die allemaal op de website van Baxter beschikbaar zijn. Baxter verplicht zich er niet toe om zijn toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Baxter, Amia, HomeChoice Claria en Sharesource zijn geregistreerde handelsmerken van Baxter International Inc.

________________________

1 J Bernardini, M Nagy, B Piraino. Patroon van niet-naleving met dialyse bij peritoneale dialysepatiënten. Am J Kidney Dis 2000; 35: 1104-1110.
2 J Bernardini, B Piraino. Naleving van CAPD- en CCPD-patiënten zoals gemeten door voorraadopnames tijdens thuisbezoeken. Am J Kidney Dis 1998; 31: 107-107.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Baxter Internationaal Inc.
Contactpersoon media:
Jill Carey-Hargrave
(224) 948-4792
media@baxter
of
Contact voor investeerders:
Clare Trachtman
(224) 948-3085

Contacts

Baxter Internationaal Inc.
Contactpersoon media:
Jill Carey-Hargrave
(224) 948-4792
media@baxter
of
Contact voor investeerders:
Clare Trachtman
(224) 948-3085