The Royal Bank of Scotland plc - Pre-stabilisatie mededeling

LONDON--()--Regulatory News:

23rd May 2017

Niet voor distributie, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten of een andere jurisdictie in waar dergelijke distributie onwettig is.

Kingdom of Belgium

Pre-stabilisatie mededeling

The Royal Bank of Scotland plc, (contact: Rom Balax, tel: 020 7085 6268) maakt hierbij bekend dat de hieronder genoemde Stabilisatiemanager(s) de aanbieding van de volgende aandelen kan/kunnen stabiliseren overeenkomstig de Gedelegeerde Vordering EU/2016/1052 van de Commissie volgens de Marktmisbruikrichtlijn (EU/596/2014).

De aandelen:
Emittent:   Kingdom of Belgium
Borgsteller
(indien aanwezig):
-
Totaal nominaal bedrag: EUR tbc
Omschrijving: OLO 84
Aanbiedingsprijs: te berekenen
Andere aanbiedingsvoorwaarden: te berekenen
Stabilisatie:
Stabilisatiemanager(s):

 

 


Stabilisatielocatie:

De Royal Bank of Scotland plc (coördinatie stabilisatiemanager)

Barclays Bank PLC
Morgan Stanley & Co. International plc
Société Générale
Brussels

Stabilisatieperiode verwacht te beginnen op: 23rd May 2017
Stabilisatieperiode verwacht te eindigen niet later dan: Voor maximaal 30 dagen na de voorgestelde uitgiftedatum van de aandelen
Bestaan, maximale grootte en gebruiksvoorwaarden van over-toewijzingsfaciliteit: De Stabilisatiemanager(s) kan/kunnen een teveel aan aandelen toewijzen voor een bedrag van niet meer dan 5% van de totale nominale waarde zoals hierboven aangegeven.

Met betrekking tot het aanbod van de bovenstaande aandelen, kan/kunnen Stabilisatiemanager(s) een teveel van aandelen of effecttransacties toewijzen om de marktkoers van de aandelen op een hoger niveau te ondersteunen dan anders zou prevaleren. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de Stabilisatiemanager(s) stabilisatieactie zal/zullen ondernemen en dat stabilisatieactie, indien begonnen, op elk moment kunnen ophouden. Een stabilisatieactie of een over-toewijzing kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met alle geldende wetten en regels.

Deze mededeling is alleen voor informatiedoeleinden en is geen uitnodiging of aanbod om aandelen van de emittent in een jurisdictie te garanderen, erop in te schrijven of anderszins kopen of verkopen.

Deze mededeling is alleen gericht aan, en het aanbod van aandelen waar het betrekking op heeft, is alleen beschikbaar voor personen buiten het Verendigd Koninkrijk en personen in het Verenigd Koninkrijk die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen of vermogenden zijn in de zin van artikel 12(5) van de Wet op de Financiële Diensten en Markten 2000 (Financiële Promotie) Order 2005 en mogen niet handelen namens of zich beroepen op andere personen binnen het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast zijn deze mededeling en het aanbod, als en voor zover deze mededeling wordt gecommuniceerd in, of het aanbod van de aandelen wordt gedaan in een EEA-lidstaat die Richtlijn 2003/71/EC, zoals aangepast (samen met alle geldende implementatiemaatregelen in een lidstaat, de "Prospectusrichtlijn") heeft geïmplementeerd voor de publicatiedatum van een prospectus met betrekking tot de aandelen die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit in die lidstaat in overeenkomst met de Prospectusrichtlijn (of waar van toepassing goedgekeurd is door een bevoegde autoriteit in een andere lidstaat en doorgegeven aan de bevoegde autoriteit in die lidstaat overeenkomstig met de Prospectusrichtlijn) alleen gericht aan bevoegde beleggers in die lidstaat binnen de betekenis van de Prospectusrichtlijn (of die andere personen zijn aan wie het aanbod legaal kan worden gericht) en andere personen in die lidstaat mogen zich er niet door laten beïnvloeden of erop vertrouwen.

Deze mededeling is geen aanbod voor de verkoop van aandelen naar de Verenigde Staten. De aandelen zijn niet geregistreerd en zullen ook niet geregistreerd worden volgens de Amerikaanse Effectenwet van 1933 en zullen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht zonder registratie of een ontheffing van registratie. De aandelen worden niet openbaar aangeboden in de Verenigde Staten.

Contacts

The Royal Bank of Scotland plc
Rom Balax, tel: 020 7085 6268

Contacts

The Royal Bank of Scotland plc
Rom Balax, tel: 020 7085 6268