Spółka Superior Industries osiąga próg 75% wymagany do zamknięcia oferty na sprzedaż akcji UNIWHEELS AG

SOUTHFIELD, Michigan--()--Spółka Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP), największy producent kół aluminiowych do samochodów osobowych w Ameryce Północnej, ogłosiła dzisiaj, że osiągnięto próg 75% wymagany do zamknięcia oferty na sprzedaż akcji UNIWHEELS AG („UNIWHEELS”). Akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na sprzedaż obejmują pakiet kontrolny, który jest własnością UNIWHEELS Holdings (Malta) Ltd. i stanowi łącznie 61,3% pozostających w obrocie akcji. Spółka Superior Industries spełniła już wszystkie warunki wymagane do sfinalizowania transakcji zakupu akcji UNIWHEELS.

Don Stebbins, prezes i dyrektor wykonawczy Superior Industries, stwierdził, że „osiągnięcie progu 75% jest istotnym krokiem zmierzającym do przejęcia UNIWHEELS oraz do zamknięcia transakcji, w wyniku której powstanie czołowy światowy producent kół aluminiowych. Uważamy, że oferta cenowa dla akcjonariuszy publicznych UNIWHEELS odzwierciedla pełną i godziwą wartość spółki oraz zachęci wszystkich akcjonariuszy publicznych UNIWHEELS do odpowiedzi na wezwanie do zapisania się na sprzedaż akcji przed upływem terminu przyjmowania zapisów”.

Termin ten upływa 22 maja 2017 r., a planowane zamknięcie oferty na sprzedaż akcji nastąpi około 30 maja 2017 r. Po upływie terminu zapisów Superior udzieli aktualnych informacji na temat ostatecznego wyboru oferty.

Superior Industries

Superior Industries, spółka posiadająca siedzibę w Southfield w stanie Michigan, to największy producent kół aluminiowych do samochodów osobowych i ciężarowych w Ameryce Północnej. Spółka realizuje dostawy kół aluminiowych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku na rynek części oryginalnych. Do najważniejszych klientów spółki należą: BMW, FCA, Ford, General Motors, Mazda, Nissan, Subaru, Tesla, Toyota i Volkswagen. Spółka Superior jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wchodzi w skład indeksów Standard & Poor’s Small Cap 600 oraz Russell 2000. Więcej informacji na stronie: www.supind.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Poprzez wypowiedzi prognozujące rozumie się wszelkie oświadczenia, które nie odnoszą się wyłącznie do przeszłych i obecnych wydarzeń. Można je zidentyfikować dzięki występowaniu przyszłych dat oraz słów i wyrażeń, takich jak „może”, „powinno", „mogłoby", „będzie", „spodziewa się", „dąży", „przewiduje", „planuje", „uważa", „szacuje", „zamierza", „prognozuje”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu" lub form przeczących ww. wyrażeń i temu podobnych określeń. Wypowiedzi te nie stanowią gwarancji odnośnie do przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem, nie są również wolne od wątpliwości i założeń, które są trudne do przewidzenia. Z tego powodu faktyczne wyniki mogą zasadniczo odbiegać od tych, które zostały określone czy przewidziane w wypowiedziach prognozujących, jako że na ich realizację ma wpływ wiele kwestii, czynników ryzyka, oraz wątpliwości spisanych w aktach oraz sprawozdaniach spółki przedkładanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym sprawozdaniu rocznym spółki na formularzu 10-K za rok kończący się 25 grudnia 2016 r., sprawozdaniach kwartalnych na formularzu 10-Q oraz innych sprawozdaniach składanych okresowo do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Odbiorców przestrzega się przed nadmiernym poleganiem na wypowiedziach prognozujących przy ocenie informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Wypowiedzi tego typu odnoszą się wyłącznie do stanu rzeczy na dzień, w którym zostały wydane, a spółka nie bierze na siebie odpowiedzialności za aktualizację wypowiedzi prognozujących, aby odzwierciedlały one wydarzenia czy okoliczności zaistniałe po publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje inwestorskie Superior Industries International, Inc:
Troy Ford
(248) 234-7104
www.supind.com
lub
Clermont Partners
Victoria Sivrais
(312) 690-6004
vsivrais@clermontpartners.com

Contacts

Relacje inwestorskie Superior Industries International, Inc:
Troy Ford
(248) 234-7104
www.supind.com
lub
Clermont Partners
Victoria Sivrais
(312) 690-6004
vsivrais@clermontpartners.com