Termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji UNIWHEELS AG na rzecz Superior Industries wyznaczony na 22 maja 2017 r.

Spółka UNIWHEELS Holdings (Malta) Ltd. odpowiedziała na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, obejmujące 61% pozostających w obrocie akcji.

SOUTHFIELD, Michigan--()--spółka Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP), największy producent kół aluminiowych do samochodów osobowych w Ameryce Północnej, potwierdziła dzisiaj, że termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji UNIWHEELS AG (“UNIWHEELS”) przez akcjonariuszy publicznych upływa w poniedziałek, 22 maja 2017 r.

Dnia 11 maja 2017 r. spółka UNIWHEELS Holdings (Malta) Ltd. (“UHM”) ogłosiła ofertę sprzedaży jej akcji w formie gotówkowej, po cenie 226,5 zł za akcję, co stanowi 4% obniżkę w stosunku do kwoty 236,07 zł zaproponowanej w ramach publicznego wezwania do sprzedaży akcji, w odpowiedzi na ofertę przejęcia złożoną przez Superior Industries International. Ponadto rada wykonawcza UNIWHEELS AG wydała oświadczenie, w którym popiera ofertę przejęcia złożoną przez Superior, na podstawie sporządzonej przez Ludwig & Co opinii stwierdzającej, iż kwota określona w publicznym wezwaniu do sprzedaży akcji odzwierciedla wartość rynkową spółki UNIWHEELS.

“Z przyjemnością potwierdzam, iż spółka UHM ogłosiła wezwanie do sprzedaży pakietu kontrolnego w UNIWHEELS. Uważamy, iż kwota uzyskana przez UHM pokazuje, że skierowane do akcjonariuszy publicznych UNIWHEELS wezwanie do sprzedaży akcji odzwierciedla ich faktyczną wartość, stanowiąc zachętę do wystawienia akcji na sprzedaż przed upływem wyznaczonego terminu zapisów” - powiedział Don Stebbins, prezes i dyrektor generalny spółki Superior Industries.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w październiku 2016 r. UHM ogłosiło plany realizacji alternatywnej strategii sprzedaży UNIWHEELS. Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy możliwych strategii sprzedaży UNIWHEELS przez UHM podjęto decyzję o przyjęciu oferty Superior Industries opiewającej na kwotę 226,50 zł za akcję. Uznano, że oferta ta będzie najkorzystniejsza dla akcjonariuszy UHM. Zaoferowana kwota została poddana analizie przez ekspertów doradzających UHM, UNIWHEELS oraz Superior Industries, a jej adekwatność została dodatkowo potwierdzona w trakcie procesu sprzedaży z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji przeprowadzonego przez firmę Lazard - będącą wiodącym doradcą w branży bankowości inwestycyjnej, która świadczy usługi doradcze dla UHM. Ogłoszona przez UHM w dniu 11 maja 2017 r. oferta sprzedaży pakietu kontrolnego 61,3% jej akcji potwierdza jej przekonanie, że cena zaproponowana przez Superior Industries była najkorzystniejsza.

Superior Industries

Superior Industries, spółka posiadająca siedzibę w Southfield w stanie Michigan, to największy producent kół aluminiowych do samochodów osobowych i ciężarowych w Ameryce Północnej. Spółka realizuje dostawy kół aluminiowych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku na rynek oryginalnych części. Do najważniejszych klientów spółki należą: BMW, FCA, Ford, General Motors, Mazda, Nissan, Subaru, Tesla, Toyota i Volkswagen. Spółka Superior jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wchodzi w skład indeksów Standard & Poor’s Small Cap 600 oraz Russell 2000. Więcej informacji na stronie: www.supind.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje Inwestorskie Superior Industries International, Inc:
Troy Ford
tel. 248-234-7104
www.supind.com
lub
Clermont Partners
Victoria Sivrais
tel. 312-690-6004
e-mail: vsivrais@clermontpartners.com

Contacts

Relacje Inwestorskie Superior Industries International, Inc:
Troy Ford
tel. 248-234-7104
www.supind.com
lub
Clermont Partners
Victoria Sivrais
tel. 312-690-6004
e-mail: vsivrais@clermontpartners.com