Monaco Investment Corporation ma poprowadzić międzynarodowy program dla państwowych inwestorów bezpośrednich

HSH Prince Albert II of Monaco (Photo: Business Wire)

MONTE CARLO, Monako--()--Spółka Monaco Investment Corporation (MIC) poinformowała, że przy wsparciu Jego Najjaśniejszej Wysokości księcia Monako Alberta II poprowadzi program inwestycji bezpośrednich mający na celu uzyskanie kontroli nad różnymi spółkami na całym świecie. Spółką zarządza Scepter Partners, syndykat inwestycyjny i bank handlowy założony przez finansistę Rayo Withanage i kierowany przez Komitet Sterujący, w którym zasiadają weterani branży, w tym Brady Dougan, były dyrektor generalny Credit Suisse, William Doyle, były dyrektor generalny PotashCorp z Saskatchewan, Bob Diamond, założyciel i dyrektor generalny Atlas Merchant Capital, a także były dyrektor generalny w Barclays. Nowa państwowa spółka zajmująca się inwestycjami bezpośrednimi zorientowana jest na obsługę inwestorów zaproszonych przez Scepter i Principality. Początkowo MIC będzie realizowała program inwestycyjny w instytucjach finansowych oraz z zakresu zasobów naturalnych, stopniowo rozszerzając działalność na inne branże wraz z rosnącym potencjałem inwestycyjnym.

"Monaco Investment Corporation zmieni sposób, w jaki państwowe fundusze majątkowe i prywatni inwestorzy inwestują w spółki o znacznej kapitalizacji rynkowej na całym świecie. Wraz z założycielami Scepter potwierdziłem nasze niezmienne poparcie dla tej instytucji i gotowość do aktywnego wykorzystania naszego kapitału i powiązań na rzecz powodzenia tego przedsięwzięcia. Wierzymy w powodzenie tych inicjatyw finansowych i mamy zaufanie do silnego przywództwa Scepter. Jesteśmy przekonani, że MIC stanie się dla nas powodem do dumy" - powiedział książę Monako Albert II.

Spółka Scepter została założona przez członków rodzin sprawujących władzę w państwach Azji i Półwyspu Arabskiego, które utworzyły stały syndykat inwestorów państwowych dysponujący majątkiem 14 mld. dolarów wniesionym przez interesariuszy Scepter. "Zależy nam wszystkim na wsparciu Monako w jego ambicjach, by zostać ważnym podmiotem w dziedzinie międzynarodowych inwestycji bezpośrednich i budować korzyści dla interesariuszy przez pryzmat zrównoważonego rozwoju. Mamy bezwarunkowe zaufanie do przywództwa Scepter i wspieramy wizję rozwoju przedstawioną przez księcia Alberta II" - potwierdził Jego Wysokość książę Abdul Ali Yil Kabier, książę Brunei oraz współzałożyciel Scepter.

"Zależy nam na przemyślanym budowaniu MIC jako spółki o międzynarodowym charakterze, skupiającej światowej klasy inwestorów i operatorów z silnym zapleczem spółek" - mówił Rayo Withanage, prezes wykonawczy Scepter. Będzie to ponadnarodowa platforma inwestycyjna dostępna wyłącznie dla inwestorów państwowych i instytucjonalnych. Niemniej podczas pierwszego roku działalności spółka może zaprosić wybrane rodziny mieszkające w Monako albo z nim zaprzyjaźnione, których spółki notowane są na liście 500 największych amerykańskich spółek magazynu Forbes. Rodziny te wybierane są według klucza geograficznego i branżowego jako inwestorzy założyciele spółki oraz częściowo właściciele spółki zarządzającej. "MIC to pierwszy przypadek, w którym w ramach struktury państwowych inwestycji bezpośrednich stworzono mariaż długoterminowego kapitału z najlepszymi inwestorami indywidualnymi na świecie. MIC powstała, by współpracować z przyjaciółmi i mieszkańcami Monako, jego największą siłą" - dodał Mark Thomas, wiceprezes Sovereign Trust, największy udziałowiec w Scepter.

Początkowo MIC będzie bazować na wyjątkowo bogatym doświadczeniu operacyjnym Scepter w dziedzinie usług finansowych i zasobów naturalnych. W ciągu najbliższych kilku miesięcy kierownictwo skupiać się będzie głównie na pierwszych inwestycjach MIC, a także wyborze wewnętrznych kierowników inwestycyjnych oraz instytucji finansowych obsługujących spółkę. MIC zamierza współpracować wyłącznie z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, które prowadzą działalność w Monako, a także z kierownikami inwestycyjnymi, którzy gotowi są przejść na stałą platformę kapitałową. Kierownictwo Scepter przeniesie się do Monaco, gdzie też powstanie międzynarodowa siedziba spółki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.scepterpartners.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Hill+Knowlton Strategies
Christopher Winans, 1-212-885-0381
chris.winans@hkstrategies.com

Contacts

Hill+Knowlton Strategies
Christopher Winans, 1-212-885-0381
chris.winans@hkstrategies.com