Založení společnosti Monaco Investment Corporation za účelem vedení globálního vládního programu přímých investic

HSH Prince Albert II of Monaco (Photo: Business Wire)

MONTE CARLO, Monako--()--Společnost Monaco Investment Corporation (MIC) byla uvedena s podporou Jeho královské Výsosti monackého prince Alberta II. za účelem vedení globálního programu přímých investic zaměřeného na získání vedoucích pozic ve firmách po celém světě. Společnost MIC je spravována firmou Scepter Partners. Tento investiční syndikát a obchodní banku založil finančník Rayo Withanage. Vedení zajišťoval řídící výbor průmyslových veteránů, mimo jiné například Brady Dougan, bývalý generální ředitel společnosti Credit Suisse, William Doyle, bývalý generální ředitel společnosti PotashCorp ze Saskatchewanu a Bob Diamond, zakladatel a generální ředitel společnosti Atlas Merchant Capital a bývalý generální ředitel společnosti Barclays. Nová přední společnost zaměřená na přímé investice bude obsluhovat vybrané investory, kteří byli vyzváni společností Scepter a knížectvím. Společnost MIC bude zpočátku řídit investiční program v odvětví finančních institucí a přírodních zdrojů, a jakmile získá investiční schopnosti, bude se rozšiřovat do dalších sektorů.

Jeho královská Výsost monacký Princ Albert II. poznamenal: "Společnost Monaco Investment Corporation změní způsob, jakým se panovník a soukromí investoři účastní rozsáhlých investic v globálním měřítku. Zakladatelé společnosti Scepter a já jsme potvrdili náš závazek podporovat tuto instituci, a budeme proaktivně využívat našeho kapitálu a našich vztahů v zájmu jejího úspěchu. Věříme ve finanční iniciativy a silné vedení společnosti Scepter, a jsme přesvědčeni, že společnost MIC se stane institucí, na kterou můžeme být všichni hrdí."

Společnost Scepter byla založena členy předních rodin v Asii a Perském zálivu, kteří sestavili stálý syndikát suverénních investorů o hodnotě kolem 14 miliard dolarů diskrečních aktiv zúčastněných stran společnosti Scepter. Jeho Výsost princ Abdul Ali Yil Kabier, princ z Bruneje a spoluzakladatel společnosti Scepter potvrdil: "Jejich Výsosti a já jsme společně odhodláni podporovat Monako, aby se stalo významným hráčem v odvětví globálních přímých investic, a hodláme vytvářet hodnoty pro zúčastněné strany z hlediska udržitelného rozvoje. Máme absolutní důvěru ve vedení společnosti Scepter, a podporujeme rozvojovou představu Jeho královské Výsosti monackého prince Alberta II."

Pan Withanage, výkonný předseda společnosti Scepter, uvedl: "Jsme odhodláni promyšleně vybudovat MIC jako globálně orientovanou společnost, která spojuje přední světové investory a operátory, a tím rozvíjí silnou stabilitu firem." Společnost bude nadnárodním investičním nástrojem, který bude otevřen pouze pro státní a institucionální investory. Během svého inauguračního roku však může společnost pozvat vybrané rodiny ze seznamu Forbes 500, které jsou obyvateli nebo přáteli Monaka. Tyto rodiny jsou vybírány podle geografické polohy a průmyslového zaměření jako zakládající investoři společnosti a spoluvlastníci. Pan Mark Thomas, místopředseda společnosti Sovereign Trust, největší akcionář společnosti Scepter, dodal: "Společnost MIC představuje první případ, kdy státní struktura přímých investic sdružuje významný dlouhodobý kapitál s některými z nejúspěšnějších individuálních investorů na světě. Společnost MIC existuje proto, aby pracovala s jedním z nejpřesvědčivějších aktiv Monaka, jeho přáteli a obyvateli."

Společnost MIC bude od počátku využívat jedinečnou kombinaci provozních znalostí společnosti Scepter v oblasti finančních služeb a přírodních zdrojů. V příštích měsících se vedení soustředí především na počáteční investice společnosti MIC a na rozhodnutí o jmenování interních investičních manažerů a finančních institucí, které budou společnosti sloužit. Společnost MIC je připravena pracovat výlučně s těmi globálními finančními institucemi, které se zavázaly k činnosti v Monaku, a přijímat ty investiční manažery, kteří se chtějí přesunout na stálou kapitálovou platformu. Společnost Scepter přesouvá své vedení do Monaka, kde zřizuje svou světovou centrálu.

Další informace najdete na adrese www.scepterpartners.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Hill+Knowlton Strategies
Christopher Winans, 1-212-885-0381
chris.winans@hkstrategies.com

Contacts

Hill+Knowlton Strategies
Christopher Winans, 1-212-885-0381
chris.winans@hkstrategies.com