GUIDEWIRE OGŁASZA NOWĄ WERSJĘ PLATFORMY UBEZPIECZENIOWEJ

Platforma została udoskonalona, aby pomóc firmom z branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych stawić czoła wyzwaniom ery zaangażowania, poprzez usprawnienie ich działalności

FOSTER CITY, Kalifornia--()--Firma Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE) dostarczająca oprogramowanie dla branży ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych ogłosiła dziś wprowadzenie wersji 2017.1 Guidewire InsurancePlatform™. Nowa wersja zawiera udoskonalenia produktów Guidewire z zakresu operacji podstawowych, danych i cyfryzacji, co dla klientów firmy oznacza inteligentniejsze, szybsze i lepiej zintegrowane rozwiązania. Umożliwi im to większe angażowanie swoich klientów, agentów/brokerów i pracowników poprzez zapewnienie doświadczeń zgodnych z ich oczekiwaniami.

– Chcąc dostosować się do potrzeb ery zaangażowania, ubezpieczyciele zmieniają swoje wyobrażenia na temat interakcji z klientami i agentami, a także szukają sposobów większego upodmiotowienia swoich pracowników – stwierdził Brian Vannoni, Wiceprezes Pionu Operacji Podstawowych w Guidewire Software. – Platforma technologiczna, w oparciu o którą te postulaty są realizowane, staje się fundamentem zaangażowania i innowacji.

– Skuteczne konkurowanie w obecnej erze zaangażowania wymaga, aby ubezpieczyciele wykorzystywali technologię i wiedzę nie tylko do optymalizacji działalności, ale i do przesunięcia nacisku z działań rutynowych na działania innowacyjne, co pomoże im wyróżnić się na tle konkurencji – zauważył Scott Roza, Dyrektor Rozwoju Biznesu w Guidewire Software. – Naszym zadaniem jako partnera technologicznego jest pomaganie ubezpieczycielom w sprostaniu tym wyzwaniom. InsurancePlatform 2017.1 to owoc prac, jakie prowadzimy w tym kierunku.

– Są to pierwsze aktualizacje produktów Underwriting Management i InsuranceNow od momentu nabycia FirstBest Systems (we wrześniu 2016 r.) i ISCS (w lutym 2017 r.), co stanowi wyraz naszych zobowiązań wobec ubezpieczycieli, którzy dołączyli do naszej społeczności w ramach tamtych przejęć – dodał Vannoni.

Guidewire InsurancePlatform 2017.1 zapewnia funkcjonalności konieczne do prowadzenia inteligentniejszych, szybszych i lepiej zintegrowanych operacji ubezpieczeniowych w oparciu

o nowe wersje narzędzi Digital Portals, InsuranceNow, Underwriting Management, Live Claim Canvas i Predictive Analytics:

 • Digital Portals 6 to nowe i ulepszone możliwości samoobsługowe dla ubezpieczających
  i agentów/brokerów, stanowiące uzupełnienie funkcji technicznych, które przyspieszają programy wdrożeń cyfrowych. Najważniejsze zalety to:
  • model sprzedaży sterowanej uzupełniający mechanizmy sprzedaży bezpośredniej
   w oparciu o zestaw pytań wstępnych, na podstawie których formułowane są zalecenia dotyczące produktów ubezpieczeniowych;
  • wielokanałowy podgląd aktywności, który umożliwia ubezpieczającym przeglądanie wydarzeń związanych z ich polisami w podziale na polisy, rozliczenia i szkody, a także poszczególne kanały sprzedaży, w tym samoobsługowy, poprzez pośrednika lub bezpośrednio u ubezpieczyciela,
  • uzależniony od lokalizacji wybór likwidatora szkody dla osób zgłaszających szkodę motoryzacyjną i agentów.
 • InsuranceNow 3.1 to funkcjonujące w chmurze, kompleksowe rozwiązanie dla ubezpieczycieli, którym zależy na możliwościach szybkiego wdrożenia i aktualizacji w celu odciążenia działów informatycznych, aby mogły skupić się na zadaniach mających większy wpływ na biznes. Najważniejsze zalety to:
  • automatyczne planowanie zadań i możliwość zadawania przez agentów pytań dotyczących polis za pośrednictwem systemu, co pozwala wyeliminować rozmowy telefoniczne i przyśpieszyć operacje,
  • wyszukiwanie szkód według numeru VIN i posiadanie standardowego interfejsu księgi głównej, który zapewnia dodatkowe obszary usprawnień operacyjnych.
  • Produkt InsuranceNow jest obecnie dostępny w Stanach Zjednoczonych.
 • Underwriting Management 9 to kompleksowa stacja robocza w zakresie akceptacji ryzyka, która łączy wszystkie narzędzia, informacje o ryzyku, dane zewnętrzne i raporty potrzebne underwriterom i producentom, aby jak najskuteczniej podejmować najlepsze decyzje w zakresie oceny ryzyka. Jest to zoptymalizowane narzędzie pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w złożone procesy akceptacji ryzyka. Wprowadzona wersja zapewnia użytkownikom zupełnie nowe doświadczenie, w tym konfigurowalną stronę główną, którą underwriterzy mogą dopasować do własnych preferencji.
  • Produkt Underwriting Management jest obecnie dostępny w Stanach Zjednoczonych i w anglojęzycznej części Kanady.
 • GuidewireLive℠ Claim Canvas oferuje obecnie kompletny zestaw danych i wizualizacji dotyczących najczęstszych i najpoważniejszych rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest ubezpieczyciel: grad, wiatr, tornado, uderzenie pioruna i pożar.
  • Produkt Live Claim Canvas jest obecnie dostępny w Stanach Zjednoczonych
   i w anglojęzycznej części Kanady.
 • Predictive Analytics Solution Packs to pakiety rozwiązań analitycznych, które umożliwiają użytkownikom biznesowym podejmowanie inteligentnych decyzji opartych na danych poprzez integrację narzędzi Guidewire Predictive Analytics™ i Guidewire InsuranceSuite™. Pakiety zostały zaprojektowane, aby odpowiadać na konkretne potrzeby biznesowe, takie jak eskalacja wartości szkody lub korekta ceny. Wyniki modelu predykcyjnego są wbudowane w procesy pracy InsuranceSuite.
 • Predictive Analytics 6.1 oferuje ulepszone monitorowanie skuteczności modelu predykcyjnego dzięki zautomatyzowanym alertom, a także nowe funkcje, które obsługują import modeli zgodnych z formatem PMML (Predictive Model Markup Language) do narzędzia Guidewire Predictive Analytics.

O Guidewire InsurancePlatform

Guidewire InsurancePlatform™ łączy trzy elementy: operacje podstawowe, dane i analizy oraz cyfryzację. Współdziałanie tych elementów zapewnia ubezpieczycielom lepszą możliwość reagowania na zmiany w branży oraz angażowania w większym stopniu swoich klientów, agentów/brokerów i pracowników.

O firmie Guidewire Software

Firma Guidewire dostarcza oprogramowanie, które pomaga ubezpieczycielom dostosowywać się do szybkich zmian w branży i osiągać sukces w zmieniających się warunkach. Łączymy trzy elementy – operacje podstawowe, dane i analizy oraz cyfryzację – aby stworzyć platformę technologiczną, która zapewnia ubezpieczycielom możliwość angażowania w większym stopniu swoich klientów i pracowników. Ponad 300 firm z branży ubezpieczeń ogólnych na całym świecie wybrało firmę Guidewire. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.guidewire.com. Śledź nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

UWAGA: Guidewire, Guidewire Software, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter i Guidewire BillingCenter są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Guidewire Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Contacts

Kontakty:
Guidewire Software
Diana Stott, +1 650-356-4941
Director, Communications
dstott@guidewire.com
lub
onechocolate Communications
Daniel Couzens, +44 (0)20 7437 0227
guidewire@onechocolatecomms.co.uk
lub
Guidewire Software (UK) Ltd
Louise Bradley, +44 (0)7474 837 860
lbradley@guidewire.com

Contacts

Kontakty:
Guidewire Software
Diana Stott, +1 650-356-4941
Director, Communications
dstott@guidewire.com
lub
onechocolate Communications
Daniel Couzens, +44 (0)20 7437 0227
guidewire@onechocolatecomms.co.uk
lub
Guidewire Software (UK) Ltd
Louise Bradley, +44 (0)7474 837 860
lbradley@guidewire.com