EIG dokonuje ostatecznego zamknięcia światowego prywatnego funduszu papierów dłużnych

Ostatni fundusz pożyczek bezpośrednich EIG zgromadził 2 miliardy dolarów.

WASZYNGTON--()--Spółka EIG Global Energy Partners (EIG) ogłosiła dzisiaj pomyślne zamknięcie światowego prywatnego funduszu papierów dłużnych (ang. Global Private Debt Fund, GPF IV), który stanowił kontynuację jej wiodącej na rynku platformy kredytów i pożyczek bezpośrednich dla energetyki i infrastruktury. Pierwsze zamknięcie uruchomionego w lutym 2015 r. funduszu GPF IV odbyło się w październiku 2015 r. Z jego pomocą ukończono jak dotąd pięć inwestycji, w tym dwie kompletne realizacje. Fundusze zebrane od inwestorów instytucjonalnych z siedzibami poza USA stanowią 68% zaangażowanego kapitału, co odzwierciedla globalny charakter działalności EIG. Zamknięcie GPF IV stanowi kolejny etap budowania wyjątkowego doświadczenia EIG w zakresie wyspecjalizowanych pożyczek bezpośrednich na realizację projektów energetycznych i infrastruktury energetycznej oraz wsparcie firm działających w tym sektorze na całym świecie.

Dyrektor generalny EIG, R. Blair Thomas oświadczył: „Cieszy nas zaufanie, jakie pokładają w nas nasi partnerzy i konsultanci i jesteśmy im wdzięczni za wsparcie podczas zamknięcia GPF IV. Ten sukces jest godny uwagi szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę 71% spadek ceny ropy naftowej, który nastąpił już w trakcie gromadzenia środków. Pomyślne zamknięcie funduszu to dowód ogromnego doświadczenia EIG w zakresie wyspecjalizowanych pożyczek bezpośrednich w całym łańcuchu wartości sektora energetycznego na świecie. Dzięki naszej platformie pogłębionego wyszukiwania możliwości inwestycyjnych, mamy pewność, że możemy sprostać ciągłemu zapotrzebowaniu na kapitał dla infrastruktury energetycznej oraz wypełniać lukę pozostawioną przez tradycyjnych pożyczkodawców działających w ramach ograniczeń regulacyjnych. Ufamy, że silne podstawy rynkowe będą zachętą do dalszych inwestycji, a nasz sprawdzony zespół, doświadczenie i rosnąca platforma światowa sprawi, że EIG skorzysta z wielu możliwości, które obecnie oferuje nasz rynek”.

Głównym przedstawicielem EIG ds. emisji w zakresie GPV IV był Credit Suisse, natomiast doradztwo prawne zapewniła kancelaria Debevoise & Plimpton LLP.

EIG

Spółka EIG Global Energy Partners specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej i wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. zarządza kapitałem w wysokości 15,1 mld dolarów. Od 1982 r. EIG należy do czołowych dostawców kapitału instytucjonalnego w światowym przemyśle energetycznym, zapewniając rozwiązania finansowe wspierające różne potrzeby finansowe spółek i przedsięwzięć w sektorach ropy naftowej i gazu, przesyłu, infrastruktury, energii i źródeł odnawialnych na świecie. Spółka EIG zainwestowała 23,7 mld dolarów w 317 inwestycji ze swojego portfela w 36 krajach. EIG ma siedzibę w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Więcej informacji pod adresem: www.eigpartners.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Sard Verbinnen & Co.
Robert Rendine / Brandon Messina
tel. 212-687-8080

Contacts

Sard Verbinnen & Co.
Robert Rendine / Brandon Messina
tel. 212-687-8080