White Ops en Accenture Interactive onderzoeken mate van fraude ten koste van Belgische adverteerders in nieuw UBA-onderzoek

Onderzochte advertenties vertonen een frauduleus verkeerspercentage van 2 procent. Niettemin is bij sommige uitgevers, campagnetypen en verkeersbronnen sprake van een hoger fraudeniveau

NEW YORK--()--White Ops, de toonaangevende leverancier van technologie om te controleren of bepaalde handelingen door mensen zijn verricht, en Accenture Interactive, het digitale bureau van de internationale professionele dienstenfirma, hebben vandaag de resultaten bekendgemaakt van een gemeenschappelijk nieuw onderzoek, uitgevoerd namens de Unie van Belgische Adverteerders (UBA). Het rapport “2017 Sophisticated Invalid Traffic Assessment: The State of Ad Fraud in the Belgian Market” werd opgesteld met behulp van technologie van White Ops en evalueert de mate van advertentiefraude waarmee Belgische adverteerders te maken hebben op basis van 248 miljoen advertentievertoningen namens leden van de UBA tussen januari en februari 2017.

De conclusie van het onderzoek was dat 2 procent van al het desktopverkeer bestaat uit Sophisticated Invalid Traffic (SIVT) - een geraffineerde vorm van frauduleus verkeer dat wordt gegenereerd door bots. Deze uitkomst suggereert dat Belgische adverteerders weinig te maken hebben met dit type fraude in vergelijking met andere markten, zoals de VS, waar fraudeniveaus oplopen van 3 tot wel 37 procent, aldus eerder onderzoek van White Ops. Hoewel het fraudepercentage laag is, was bij sommige uitgevers, campagnetypen en verkeersbronnen sprake van een hoog niveau van frauduleuze activiteiten.

“Advertentiefraude blijft een belangrijke uitdaging waarvan het gehele wereldwijde digitale ecosysteem gevolgen ondervindt,” aldus Michael Tiffany, CEO van White Ops. “Hoewel het een hele geruststelling is dat op de Belgische markt sprake is van een relatief laag niveau van frauduleus verkeer, is er geen reden om op onze lauweren te rusten. In tegendeel. Dit onderzoek biedt ons wellicht de mogelijkheid cybercriminelen de genadeklap toe te dienen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat adverteerders, advertentiebureaus, uitgevers en technologiepartners samenwerken om advertentiefraude effectiever te kunnen detecteren en voorkomen, investeringen in media te optimaliseren en een hogere mate van transparantie te bewerkstelligen.”

Enkele belangrijke bevindingen in het rapport:

  • Het algemene fraudeniveau waarmee leden van de UBA te maken hebben is laag – Gerekend over het gehele onderzoek was slechts in 2 procent van alle gemeten niet-mobiele advertentieactiviteiten sprake van SIVT.
  • Bij advertentievertoningen uit EU-landen is sprake van een matig fraudeniveau, maar bij Amerikaanse en Russische vertoningen is sprake van een hoog fraudeniveau – Circa 21 procent van de vertoningen afkomstig uit Amerikaanse domeinen — bijna 180.000 vertoningen in totaal — lijkt het resultaat te zijn van frauduleus individueel verkeer kan niet-menselijke oorsprong. Russische bronnen genereerden 26 procent aan SIVT, hoewel het hierbij ging om een kleinere steekproef van in totaal 15.000 vertoningen.
  • Kleinere campagnes ervaren een grotere mate van fraude Dit onderzoek wees uit dat grotere campagnes doorgaans minder last hadden van fraude. Als gevolg van de grotere variabiliteit, kwamen bij veel kleinere campagnes hogere fraudepercentages voor, van wel boven de 10 procent.
  • Bij één uitgever deed zich aanzienlijke fraude voor – Tijdens de analyse van de gegevens, troffen we drie specifieke sites aan die verantwoordelijk waren voor een hoog percentage van SIVT. Tijdens de onderzoeksperiode was bij advertenties die werden gehost op deze sites sprake van respectievelijk 45 procent, 43 procent en 46 procent aan SIVT. Deze drie sites behoren allemaal toe aan dezelfde uitgever en resulteerden in aanzienlijke verliezen voor adverteerders.
  • De meeste gevallen van SIVT doen zich voor in slechts enkele domeinen Twee sites waren verantwoordelijk voor in totaal 1,1 miljoen vertoningen en lieten elk circa 36 procent aan SIVT toe bij door UBA-leden vertoonde advertenties.

Chris Van Roey, CEO van UBA, voegt toe: “Adverteerders zijn tegenwoordig bezorgd over hun investeringen in online media. Hun vertrouwen in de sector staat sterk onder druk: gebrek aan merkbescherming, beperkte zichtbaarheid, gebrek aan betrouwbare methoden voor het meten van de effectiviteit van campagnes, enzovoort. Fraude bij online adverteren staat eveneens hoog op de agenda. Adverteerders betalen voor digitale advertenties die uiteindelijk door niemand worden gezien. Op internationaal niveau heeft deze vorm van fraude extreem hoge niveaus bereikt. De UBA wilde een eigen onderzoek doen ten behoeve van en samen met haar leden om het belang van dit probleem voor België te evalueren. Een werkgroep binnen de UBA, meer dan een jaar geleden opgericht, voerde dit onderzoek uit onder leiding van Karim Debbah, mediamanager van de UBA. De resultaten voor onze markt duiden kennelijk op een beperkt niveau van fraude.”

“Fraude bij digitaal adverteren groeit jaar na jaar en houdt gelijke tred met de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan digitale media. We helpen onze cliënten optimaal rendement te halen uit hun uitgaven aan digitale marketing. Het leek ons echter van groot belang dit onderzoek in België uit te voeren om de mate van fraude die gevolgen heeft voor de efficiëntie van de marketingactiviteiten van onze cliënten te evalueren. Een samenwerking met UBA en White Ops bleek de aangewezen oplossing om dit initiatief ten uitvoer te brengen, en het doet ons deugd de resultaten vandaag te kunnen delen,” aldus Wim Decraene, hoofd van Accenture Interactive voor België en Luxemburg.

Uit het onderzoek bleek verder dan 90 procent van de op de desktop gerichte advertenties afkomstig is uit programmatische en directe campagnes. Verder bleek dat de zichtbaarheid op de Belgische markt ongelijkmatig gespreid is, in tegenstelling tot andere markten, zoals de VS, waar operators van botnets meer geraffineerde methoden hebben ontwikkeld. Hieruit blijkt dat niet alle bots gelijk zijn. Uit de bevindingen blijkt verder dan 98 procent van het verkeer, en het merendeel van de fraude die in UBA-campagnes werd gedetecteerd, was gericht op desktopadvertenties. Deze cijfers zijn consistent met gegevens van de ondervraagde bedrijven, hetgeen aangeeft dat adverteerders meer dan de helft van hun budget besteden aan beeld- en videoadvertenties op desktops, en veel minder aan mobiele advertenties. Aangezien adverteerders steeds meer geld uitgeven aan mobiele advertenties, is aanvullend onderzoek op zijn plaats.

Meer informatie: download het volledige onderzoek hier.

Over White Ops

White Ops is wereldwijd leider op het gebied van technologie om te controleren of een bepaalde handeling door mensen is verricht, en op het gebied van gegevensintegriteit. In 2016 ontving White Ops als eerste accreditatie van de Media Rating Council (MRC) voor detectie van Sophisticated Invalid Traffic (SIVT). Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor de totstandkoming van deze sector en voor het aanbieden van een allesomvattende oplossing, met onder andere zichtbaarheid, merkbeveiliging, fraudedetectie en verificatie alvorens wordt overgegaan tot het doen van een bod. We werken met enkele van de beste hackers en specialisten op het gebied van advertentietechnologie ter wereld, denken buiten bestaande kaders en maken de beste oplossingen voor onze cliënten. Meer informatie: bezoek whiteops.com en volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Over Accenture

Accenture is een toonaangevend internationaal bedrijf dat professionele diensten levert, waaronder een breed spectrum van diensten en oplossingen op het gebied van strategie, consulting, digitaal, technologie en operationele activiteiten. Accenture biedt ongeëvenaarde ervaring en specialistische vaardigheden in meer dan 40 sectoren en op alle zakelijke functieniveaus – ondersteund door 's werelds grootste uitvoeringsnetwerk – en werkt op het raakpunt van zaken en technologie om cliënten te helpen hun prestaties te verhogen en duurzaam rendement te creëren voor hun belanghebbenden. Accenture beschikt over circa 401.000 mensen die cliënten van dienst zijn in meer dan 120 landen en zet in op innovatie om het leven en werken op de wereld te verbeteren. Bezoek ons op www.accenture.com.

Accenture Interactive helpt 's werelds toonaangevende merken bij het transformeren van de beleving van hun klanten tijdens het volledige klanttraject. Met ons onderling verbonden aanbod op het gebied van design, marketing, inhoud en commercie creëren we nieuwe wegen naar de winst in de economie van vandaag, waarin de beleving een cruciale rol speelt. Accenture Interactive is aangemerkt als 's werelds grootste en snelstgroeiende digitale bureau in het laatste Ad Age Agency Report. Meer informatie: volg ons op @accenturesocial en bezoek www.accenture.com/interactive.

Over de UBA

De UBA is een Belgische organisatie gemaakt door merken, voor merken. Het ledenbestand van de UBA bestaat momenteel uit 300 bedrijven, die het merendeel van de nationale investeringen in media vertegenwoordigen. De UBA is een uniek platform dat haar leden in staat stelt de belangen van merken te beschermen en kennis uit te wisselen. Door middel van haar uiteenlopende activiteiten en diensten stimuleert de UBA een creatief, innovatief en transparant communicatie-ecosysteem dat de kracht en duurzaamheid van merken bevordert. Bij de ontwikkeling van haar activiteiten en diensten hanteert UBA consistent vier strategische beginselen: inspireren, invloed uitoefenen, sterk maken, verbinden. Deze beginselen staan borg voor een relevante service die merkenbouwers sterker maakt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PAN Communications voor White Ops
Jenny Radloff, 617-502-4300
whiteops@pancomm.com
of
Accenture
Katia de Vos, +32 2 2216762
katia.de.vos@accenture.com

Contacts

PAN Communications voor White Ops
Jenny Radloff, 617-502-4300
whiteops@pancomm.com
of
Accenture
Katia de Vos, +32 2 2216762
katia.de.vos@accenture.com