Jemeńska fundacja humanitarna otrzymuje nagrodę Emiratu Szardży w wysokości 100 tys. dolarów za działania na rzecz uchodźców

SZARDŻA, Zjednoczone Emiraty Arabskie--()--Fundacja Zrównoważonego Rozwoju (SDF) w Jemenie otrzymała 100 000 dolarów w uznaniu pracy humanitarnej na rzecz ratowania życia i przywracania godności ludzkiej. Fundacja, działająca w jednym z targanych konfliktami niestabilnych obszarów Bliskiego Wschodu, zapewnia ludności podstawowe środki w postaci wody, żywności i schronienia, jak również realizuje projekty edukacyjno-integracyjne oraz misje rozminowywania.

Nagroda za działalność fundacji została przyznana w ramach pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody za Działania na rzecz Obrony i Wsparcia Uchodźców (Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support), która powstała z inicjatywy emiratu Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to dzieło fundacji Big Heart, organizacji humanitarnej na rzecz pomocy uchodźcom i ludziom potrzebującym na świecie oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Pomimo codziennego narażenia na niebezpieczeństwa i trudnych warunków pracy, założona w 2003 r. przez niewielki zespół wolontariuszy fundacja SDF zdołała zrealizować szereg projektów wspólnotowych i humanitarnych w rejonach o najtrudniejszej sytuacji, zapewniając większe bezpieczeństwo cywilom, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Celem nagrody jest zwrócenie należnej uwagi na osoby i organizacje o wybitnym wkładzie w działania humanitarne na rzecz wszystkich uchodźców i wysiedleńców z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Nagroda została objęta patronatem Jego Wysokości szejka dr. Sultana bin Muhammada Al Qasimi, Członka Rady Najwyższej i Emira Szardży oraz jego żony Jej Wysokości szejkini Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, przewodniczącej fundacji Big Heart, a także rzeczniczki Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Jej Wysokość szejkini Jawaher bint Mohammed Al Qasimi powiedziała: „Inicjatywy fundacji są godnym przykładem do naśladowania dla wielu organizacji i podmiotów w regionie w zakresie udzielania pomocy osobom narażonym na ataki, chorym i bezdomnym. Nagradzanie tych, którzy poświęcają tak dużo swojego czasu i wysiłku dla wspierania tak szlachetnych celów jest dla nas sprawą kluczową”.

„Te osiągnięcia przypominają nam o tym, co dziś bardzo potrzebne - że świat jest z natury dobrym miejscem i żyją na nim dobrzy ludzie. Międzynarodowa Nagroda Szardży za Działania na rzecz Obrony i Wsparcia Uchodźców stanowi wyraz szacunku i uznania dla tych wszystkich, którzy podjęli tę ważną inicjatywę, wyciągając pomocną dłoń do uchodźców w różnych rejonach świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

National Network Communications
tel. 052 617 2111
e-mail: f.daouk@nncpr.com

Contacts

National Network Communications
tel. 052 617 2111
e-mail: f.daouk@nncpr.com