KOREKTA i AKTUALIZACJA Seoul Semiconductor ogłasza wyniki I kwartału i rozpoczyna wykup akcji

-Przychody firmy w I kwartale roku obrachunkowego 2017 znacznie wzrosły dzięki wysokiej sprzedaży w segmencie związanym z oświetleniem użytkowym, motoryzacyjnym i wszystkimi segmentami informatycznymi.

-Zwiększyły się dochody i zyski operacyjne, a marża operacyjna wzrosła o 223 proc. r./r., wykazując oznaki spadku sezonowości.

-Firma złożyła pozew przeciwko jednemu z 10 największych dystrybutorów elektroniki w Europie o naruszenie praw patentowych technologii Acrich, MJT i Wicop.

-W celu poprawy stabilności cen akcji i zwiększenia jej wartości dla akcjonariuszy firma ogłosiła plan wykupu akcji za kwotę 10 mld wonów południowokoreańskich (KRW).

KOREKTA i AKTUALIZACJA

SEOUL, Korea Południowa--()--firma Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), lider rynku w dziedzinie projektowania i produkcji diod LED, ogłosiła skonsolidowane przychody w I kwartale 2017 r. w wysokości 257,5 mld KRW. Na wzrost przychodów skonsolidowanych największy wpływ miała sprzedaż produktów do oświetlenia ogólnego i dla wszystkich segmentów działu IT. Wzrost sprzedaży oświetlenia samochodowego okazał się również bardzo istotny.

W przypadku oświetlenia ogólnego technologie takie jak Wicop i Acrich były motorem wzrostu sprzedaży, a nowo wprowadzone produkty, takie jak żarówki LED filament i produkty COB (ang. chip on board), dodatkowo przyczyniały się do wzrostu przychodów. Ponadto, samochodowe oświetlenie zewnętrzne, takie jak światła do jazdy dziennej i reflektory świateł drogowych, kontynuowało szybki wzrost sprzedaży.

W przypadku działu IT poszerzenie oferty produktowej dotychczasowych klientów, a także pozyskanie nowych klientów były głównymi czynnikami wzrostu sprzedaży. W efekcie ogólne przychody firmy z tych kategorii produktów znacznie wzrosły pomimo normalnie słabych wyników sezonowych obserwowanych w tym czasie roku. W obrębie produktów działu IT szczególnie kategorie związane z telefonią komórkową i telewizją wyraźnie poprawiły swoje wyniki, co doprowadziło do lepszej niż oczekiwano całkowitej sprzedaży i rentowności.

Aby poprawić stabilność cen akcji i zwiększyć wartość dla akcjonariuszy, firma Seoul Semiconductor ogłosiła wykup swoich akcji na sumę 10 mld KRW, który zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych sześciu miesięcy za pośrednictwem Mirae Asset Daewoo Securities.

Seoul Semiconductor prowadzi działania prawne i wysyła ostrzeżenia firmom naruszającym jej prawa patentowe. W dniu 31 marca 2017 r. firma złożyła w Sądzie Rejonowym w Düsseldorfie pozew w sprawie o naruszenie praw patentowych przeciwko globalnemu dystrybutorowi podzespołów elektronicznych, który wprowadzał na rynek produkty LED firmy Everlight bezprawnie wykorzystujące patenty Seoul Semiconductor. Ponadto wysłano ostrzeżenia do firm z branży, które skopiowały unikatową technologię Wicop pod nazwą CSP (obudowa wielkości chipa). Wicop jest technologią LED, w której chip przylega bezpośrednio do podłoża, bez konieczności stosowania obudowy.

Perspektywy rozwoju

Firma opublikowała prognozy dochodów na najbliższy kwartał, które mieszczą się w przedziale od 250 do 270 mld KRW. Firma planuje zwiększenie aktywności sprzedażowej i marketingowej wobec swoich unikalnych technologii, w tym Acrich i Wicop, oraz skupienie się na pozyskiwaniu większej liczby klientów w celu osiągnięcia jeszcze wyższych dochodów.

O firmie Seoul Semiconductor

Firma Seoul Semiconductor opracowuje oraz sprzedaje diody LED dla rynku oświetlenia ogólnego, automotive, back-lighting (TV, smartphone) oraz oświetlenia specjalnego (UV). Jako jeden z pięciu największych producentów diod LED na świecie Seoul Semiconductor posiada ponad 12 tys. patentów, oferuje szeroką gamę unikalnych technologii oraz dostarcza miliardy diod każdego miesiąca do setek klientów na całym świecie. Głównymi unikalnymi oraz innowacyjnymi technologami, którymi firma może się pochwalić, są: Wicop LED – diody LED nieposiadające obudowy; Acrich – wiodąca technologia zasilania diod LED bezpośrednio z sieci 230 V AC; Acrich MJT LED – technologia tworzenia chipu diody z wysokim napięciem przewodzenia; nPola – nowy sposób generowania światła z chipu diody za pomocą nowych, doskonalszych materiałów (GaN-on-GaN), dzięki czemu zarówno gęstość prądu, jak i światła jest 10-krotnie większa w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Informacje dla inwestorów i dodatkowe informacje o produktach są dostępne na stronie internetowej firmy www.seoulsemiconductor.com.

# znaki

WICOP i Acrich są znakami towarowymi firmy Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy materiał prasowy zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, odzwierciedlające aktualne poglądy Seulu Semiconductor dotyczące przyszłych wydarzeń i wyników finansowych, które są obarczone pewnym ryzykiem i niepewnością, co może powodować znaczne różnice pomiędzy spodziewanymi i faktycznymi rezultatami. Chociaż firma Seoul Semiconductor uważa, że oczekiwania wyrażone w tych wypowiedziach odnoszących się do przyszłości opierają się na rozsądnych założeniach, nie może jednak zagwarantować, że jej oczekiwania zostaną spełnione. Seoul Semiconductor nie bierze na siebie obowiązku publicznego ogłaszania ani modyfikowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, zarówno z powodu uzyskania nowych informacji, przyszłych wydarzeń, jak i innych okoliczności. Wszystkie dane finansowe są wartościami skonsolidowanymi, chyba że zaznaczono inaczej.

Contacts

Seoul Semiconductor PR Europe
Ariane Heim
Phone: +49(0)894503690-0
Email: press.eu@seoulsemicon.com

Release Summary

Seoul Semiconductor Announces First Quarter Results, Share Buyback

Contacts

Seoul Semiconductor PR Europe
Ariane Heim
Phone: +49(0)894503690-0
Email: press.eu@seoulsemicon.com