UL Consumer & Retail Services sluit zich aan bij het ZDHC-programma

NORTHBROOK, Illinois--()--UL Consumer & Retail Services (CRS) is verheugd te kunnen aankondigen dat het bedrijf zich aansluit bij het Zero Discharge of Hazardous Chemicals-programma (ZDHC). Daarmee schaart het zich achter het streven van het programma naar een brede invoering van duurzame chemie en beste praktijken in de kleding-, leer- en schoenenindustrie, ter bescherming van consumenten, medewerkers en het milieu.

De textielindustrie staat onder toenemende druk om de schade die zij toebrengt aan het milieu tot een minimum terug te brengen en de duurzaamheid van toeleveringsketens te verbeteren. Volgens de Joint Roadmap naar ZDHC moeten gevaarlijke chemische stoffen uiterlijk in 2020 uit de toeleveringsketens zijn verdwenen en zijn vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. "UL Consumer & Retail Services heeft zich ertoe verbonden gezamenlijk te werken aan deze taak en de mijlpalen van het programma Joint Roadmap te verwezenlijken via actieve samenwerking met andere merken, winkelbedrijven en belanghebbenden. Deze partnership wordt van essentieel belang om ons allemaal op weg te helpen naar een nieuwe cultuur van duurzaamheid die gebaseerd is op een aanpak van het beheer van chemische stoffen die goed is voor consumenten, medewerkers en het milieu,” verklaarde Elisa Gavazza, Global Lead for Chemical Management bij UL CRS.

UL Consumer & Retail Services helpt fabrikanten en winkelbedrijven bij elk aspect van de toeleveringsketen - van grondstoffen tot verkooptransacties - risico's beter te beheren en producten te leveren die veilig en maatschappelijk verantwoord zijn en die voldoen aan de eisen van de sector en het merk.

Om de ambitieuze doelen van dit initiatief te halen gaat UL partnerships met klanten aan met betrekking tot alle aspecten van duurzaamheid en beheer van de toeleveringsketen. Hiermee helpen wij ze:

  • beter zicht te krijgen op problemen van de toeleveringsketen en risico's te beperken;
  • een proactieve houding te ontwikkelen en 'groene', duurzame referenties te tonen;
  • te laten zien dat ze bereid zijn te investeren in de toekomst van de onderneming op lange termijn via duurzame praktijken ten aanzien van de toeleveringsketen;
  • concurrentievoordeel te behalen door duurzaamheidsinitiatieven en de toepassing van beste praktijken;
  • omvattende milieubeheersystemen op maat in te voeren.

Meer informatie over UL's bijdrage aan het ZDHC-programma kunt u vinden op UL.com/crs

Over UL

UL bevordert veilige leef- en werkomstandigheden van mensen waar ook ter wereld door wetenschap in te zetten voor de oplossing van veiligheids- en duurzaamheidsproblemen. Het UL-merkteken staat voor de zekerheid dat innovatieve nieuwe producten en technologieën op veilige wijze worden geïntroduceerd. Iedereen bij UL deelt een passie om de wereld veiliger te maken. Wij testen, inspecteren, auditen, certificeren, valideren, controleren, adviseren en leiden op, en wij ondersteunen deze inspanningen met softwareoplossingen voor veiligheid en duurzaamheid. Bezoek voor meer informatie over ons

UL.com/consumer-retail-services.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

UL Consumer and Retail Services
Hendrik Dold
Marketing Manager EMEA LA
UL International GmbH
T: +49(0)2219953808
E: Hendrik.Dold@ul.com

Contacts

UL Consumer and Retail Services
Hendrik Dold
Marketing Manager EMEA LA
UL International GmbH
T: +49(0)2219953808
E: Hendrik.Dold@ul.com