Advantage Smollan przejmuje Combera Group GmbH

Transakcja zwiększa obecność rynkową Advantage Smollan’s, umożliwiając firmie obsługę klientów z całej Europy.

LONDON--()--Advantage Smollan Limited, spółka holdingowa należąca do Advantage Solutions (Advantage) i Global Smollan Holdings (Smollan) ogłosiła dzisiaj trwające przejęcie Combera Group GmbH. Combera to spółka specjalizująca się w outsourcingu procesów sprzedaży, merchandisingu, audytu, aktywacji i zaangażowania środków, prowadząca działalność w 13 krajach europejskich z siecią partnerską rozciągającą się na wiele innych rynków. Zakończenie przejęcia zależy od spełnienia zwyczajowo przyjętych warunków finalizacji, w tym otrzymania wszelkich koniecznych zgód organów regulacyjnych.

Advantage Smollan dostarcza rozwiązania w zakresie outsourcingu procesów sprzedaży, marketingu i technologii dla producentów towarów konsumpcyjnych i detalistów z Europy, a po przejęciu Combera rozszerzy swoją działalność na 15 europejskich krajów, w tym Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię, Polskę, Portugalię i Rosję.

Dwa lata temu Advantage - działające w Ameryce Północnej - oraz Smollan - prowadzący działalność na czterech kontynentach poza Europą - ogłosiły zawarcie globalnego partnerstwa, które pozwoliło im zostać wiodącym na całym świecie dostawcą rozwiązań detalicznych. Przedmiotowe partnerstwo wykorzystuje obecność rynkową obydwu podmiotów oraz ich najlepsze praktyki w celu świadczenia usług na skalę globalną i uzyskania głębszego i szerszego partnerstwa z klientami. Obejmuje to zawiązanie Advantage Smollan będącego zunifikowanym rozwiązaniem dla Europy. Po finalizacji przejęcia Combera, globalne partnerstwo rozciągnie się na sześć kontynentów i przeszło 35 krajów.

„Dodanie spółki Combera do naszego portfela całkowicie zmienia naszą obecność i skalę oraz zapewnia naszym działaniom najszerszy zasięg w Europie - powiedział Laurence Clube, dyrektor ds. operacyjnych w Advantage Smollan. - Combera wnosi do szerokiej grupy Advantage Smollan wiele z dobrych praktyk spółki oraz dodatkowy zasięg poprzez jej sieć partnerstw, co otwiera nam drzwi do dalszego rozwoju. Transakcja ta stanowi duży krok naprzód na naszej drodze do zapewniania kompleksowych rozwiązań w całej Europie i w skali globalnej poprzez głębsze partnerstwo między Advantage i Smollan”.

„Aby zapewnić przedsiębiorstwom będącym naszymi klientami kompleksowe usługi sprzedaży detalicznej, technologii i sprawozdawczości, zarówno w Europie, jak i na całym świecie, musimy dysponować absolutnie najlepszymi zasobami w zakresie przywództwa lokalnego, utalentowanych pracowników i środków w Europie. Umożliwi nam to podniesienie wartości naszej oferty poprzez szerszą obecność rynkową i większe możliwości przy jednoczesnym skupieniu się na regionach, w których funkcjonujemy od dawna - powiedziała Tanya Domier, dyrektor generalny Advantage. - Realizujemy ten cel poprzez przejęcia i mianowanie odpowiednich osób na stanowiska przywódcze, począwszy od przyłączenia do naszego zespołu Hansa Savonije’a z Royal Unibrew, który objął stanowisko prezesa wykonawczego, do bieżącego przejęcia Combera - spółki cieszącej się doskonałą reputacją i dogłębnym zrozumieniem rynków, na których działa”.

„Nasza długa historia sprawdzonych możliwości i rozwiązań w zakresie outsourcingu procesów sprzedaży w zróżnicowanym, europejskim krajobrazie kulturalnym zwiększy międzynarodowy zakres tej wspólnej podróży” - podkreśliła Sarah Auer, dyrektor generalny Combera. Grono klientów tej założonej w 1976 r. spółki obejmuje wiodące, wielonarodowe marki działające w Europie. Ze względu na historię, osiągane sukcesy i obszar działania spółka będzie dalej prowadzić działalność pod swoją bieżącą firmą.

Advantage Smollan

Założona w 2015 r. Advantage Smollan to spółka holdingowa Advantage Solutions (Advantage) i Global Smollan Holdings (Smollan) zapewniająca zunifikowane rozwiązania w polu sprzedaży, marketingu i technologii na rzecz producentów towarów konsumpcyjnych i detalistów z całej Europy. Advantage Smollan oferuje najlepsze w branży możliwości i technologie wsparte znajomością uwarunkowań lokalnych i niepowtarzalnej dynamiki poszczególnych rynków. Spółka łączy dobre praktyki i zasoby Advantage i Smollan z rozległym doświadczeniem i przywództwem rynkowym obu spółek portfelowych. Powyższe zalety spina doskonała jakość obsługi, przywództwo oraz duch przedsiębiorczości w celu zapewniania klientom tylko najlepszych rezultatów. Więcej informacji o Advantage Smollan można uzyskać pod adresem www.advantagesmollan.com. Więcej informacji o Advantage można uzyskać pod adresem www.advantagesolutions.net. Więcej informacji o Smollan można uzyskać pod adresem www.smollan.com.

Combera Group GmbH

Spółka Combera została założona w Monachium w 1976 r. z misją doskonalenia modelu sprzedaży poprzez usługi zlecone. Od tamtego czasu spółka zdywersyfikowała swój zakres usług oraz zasięg geograficzny, lecz pozostała wierna przyświecającemu jej celowi zapewniania rozwiązań sprzedażowych w punkcie sprzedaży. Na początku pierwszej dekady XXI w. Combera rozpoczęła swą międzynarodową podróż poprzez zawiązanie udanych partnerstw z lokalnymi przedsiębiorcami z innych krajów. Poprzez sieć partnerską spółka stała się wiodącym w Europie dostawcą usług i rozwiązań w zakresie field marketingu. Obecnie przewodzi międzynarodowym markom z zakresu zaangażowania kupujących, dostępności, aktywizacji i audytu. Więcej informacji na stronie www.comberagroup.com

Wersja źródłowa komunikatu na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170317005446/en/

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Advantage Solutions:
Will Minton
Wiceprezes ds. marketingu korporacyjnego
tel. 949 797 3105
e-mail: will.minton@advantagesolutions.net
lub
Bryce Robinson, radca prawny
tel. 949 794 2204
e-mail: bryce.robinson@advantagesolutions.net
lub
Combera Group GmbH:
Sarah Auer, dyrektor generalny
tel. +49 89 55107-525
e-mail: sarah.auer@combera.com
lub
Smollan Group:
Monique Yaffe, dyrektor wykonawczy
tel. +27 11 458-0000
e-mail: monique.yaffe@smollan.co.za
lub
Advantage Smollan:
Laurence Clube, dyrektor ds. operacyjnych
tel. +44 (0)7717 733 294
e-mail: lclube@advantagesmollan.com

Contacts

Advantage Solutions:
Will Minton
Wiceprezes ds. marketingu korporacyjnego
tel. 949 797 3105
e-mail: will.minton@advantagesolutions.net
lub
Bryce Robinson, radca prawny
tel. 949 794 2204
e-mail: bryce.robinson@advantagesolutions.net
lub
Combera Group GmbH:
Sarah Auer, dyrektor generalny
tel. +49 89 55107-525
e-mail: sarah.auer@combera.com
lub
Smollan Group:
Monique Yaffe, dyrektor wykonawczy
tel. +27 11 458-0000
e-mail: monique.yaffe@smollan.co.za
lub
Advantage Smollan:
Laurence Clube, dyrektor ds. operacyjnych
tel. +44 (0)7717 733 294
e-mail: lclube@advantagesmollan.com