ASIT biotech kondigt de aanstelling aan van Gerd Zettlmeissl als Voorzitter van de Raad van bestuur

BRUSSEL--()--Koersgevoelige Informatie:

ASIT biotech (Paris:ASIT) (BSE:ASIT) (ASIT - BE0974289218), een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op het onderzoek, de ontwikkeling en de toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën, kondigt vandaag de benoeming aan van Gerd Zettlmeissl als Voorzitter van de Raad van bestuur na het ontslag van Béatrice De Vos die zich wilt toeleggen op nieuwe projecten.

Gerd Zettlmeissl, onafhankelijk bestuurder van ASIT biotech sinds 2011, was tot 2011 CEO van het Oostenrijkse Intercell AG, een innovatieve onderneming voor vaccins, die in 2013 is samengegaan met de Franse onderneming Vivalis om Valneva te vormen, Europees leider op het vlak van vaccins en antilichamen. De heer Zettlmeissl heeft de internationale ontwikkeling van Intercell succesvol begeleid, met onder andere de wereldwijde registratie van een vaccin tegen Japanse encephalitis alsook het aangaan van strategische partnerschappen met toonaangevende farmabedrijven. De heer Zettlmeissl heeft een doctoraat in de biochemie van de universiteit van Regensburg (Duitsland) en een postdoctoraat in virologie van het Pasteur Instituut en heeft sinds 1985 tal van functies bekleed in O&O en management in verschillende internationale farmaceutische bedrijven. Hij was onder meer Managing Director bij Cheron Behring, commercieel leider voor vaccins in Duitsland.

Gerd Zettlmeissl: “Ik ben bijzonder opgetogen dat ik als Voorzitter mijn bijdrage kan blijven leveren aan de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van de nieuwe reeks baanbrekende immunotherapieproducten om zo de behoeften van patiënten die op zoek zijn naar minder ingrijpende behandelingen, in te vullen. Ik wens ook al de leden van de raad en de teams van ASIT biotech te bedanken voor hun vertrouwen in mij. De perspectieven van de Vennootschap stemmen mij vol vertrouwen en ik zal heel graag mijn doorgedreven ervaring in de internationale ontwikkeling van nieuwe therapeutische oplossingen ten dienste stellen van de Vennootschap.

Thierry Legon, afgevaardigd bestuurder (CEO) van ASIT biotech, verklaart: "We wensen in de eerste plaats Béatrice De Vos te bedanken voor haar opmerkelijke bijdrage aan de klinische vooruitgang van ASIT biotech sinds 2013, het jaar waarin zij benoemd werd tot Voorzitter van de Raad van bestuur. Haar engagement alsook haar ruime ervaring op het vlak van klinische ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen waren waardevolle troeven voor de Vennootschap en het succes van haar beursgang in mei 2016. We respecteren haar beslissing en wensen haar alle succes en ontplooiing toe in haar toekomstige professionele en persoonlijke projecten. De komst van Gerd Zettlmeissl als Voorzitter is een stevige garantie voor de continuïteit, binnen het excellente bestuur en de relevante strategie van ASIT biotech, om - en daarvan ben ik overtuigd - met succes de talrijke uitdagingen die ons te wachten staan in 2017 en waaraan we actief werken, aan te gaan.”

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij haar vernieuwend technologisch platform ASIT+TM is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit een unieke mix van sterk gezuiverde natuurlijke allergeenfragmenten in een optimale dosis. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life doeltreffendheid zullen verbeteren. De productpijplijn van ASIT biotech omvat twee vernieuwende ASIT+™ kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (namelijk graspollen: gp-ASIT+™ en huisstofmijt: hdm-ASIT+™), die de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk zouden kunnen uitbreiden. De Vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™ platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 22 werknemers en medewerkers. Ze heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Toekomstgerichte uitspraken

Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing

Dit bericht vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen van ASIT biotech S.A. (de "Vennootschap" en de "Aandelen") te verkopen of uit te geven noch een verzoek om een aanbod om Aandelen te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag van Aandelen die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding mag enkel gebaseerd zijn op de informatie die vervat is in het Prospectus en de aanvullingen erbij, naargelang het geval. Dit bericht vormt geen prospectus. De informatie hierin is enkel ter informatie bedoeld en heeft niet de intentie volledig te zijn. Beleggers mogen enkel inschrijven op Aandelen op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en die verkregen kan worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op www.asitbiotech.com.

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, afgevaardigd bestuurder (CEO)
Tel: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel: +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort
Tel.: +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be

Contacts

Vennootschap
ASIT biotech
Thierry Legon, afgevaardigd bestuurder (CEO)
Tel: +32 2 264 03 90
investors@asitbiotech.com
of
Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
NewCap
Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel: +33 1 44 71 94 92
asitbiotech@newcap.eu
of
Contactpersoon media - België
Laure-Eve Monfort
Tel.: +32 2 290 90 93
monfort@comfi.be