Onderzoek door Tripwire: 96 procent van professionals op het gebied van IT beveiliging verwacht een toename van de cyberaanvallen op het Industriële internet der dingen

Onderzoek toont aan dat de meeste organisaties extra voorzorgsmaatregelen treffen om het Industriële internet der dingen te beveiligen

Tripwire Study: 96 Percent of IT Security Professionals Expect an Increase in Cybersecurity Attacks on Industrial Internet of Things (Graphic: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--()--Tripwire, Inc., een vooraanstaande, wereldwijde leverancier van compliance- en beveiligingsoplossingen voor ondernemingen en industriële organisaties, kondigde vandaag de resultaten aan van een onderzoek dat uitgevoerd is in samenwerking met Dimensional Research. Het onderzoek keek naar de groeiende toepassing van het Industriële internet der dingen (Industrial Internet Of Things, IIoT) binnen organisaties, en tot op welke hoogte verwacht kan worden dat dit in 2017 veiligheidsproblemen gaat opleveren.

Het IIoT bestaat uit de verbonden apparaten binnen takken van essentiële infrastructuren, zoals de energietoevoer, nutsvoorzieningen, overheid, gezondheidszorg en de financiële wereld. Het onderzoek van Tripwire toonde aan dat:

  • Zesennegentig procent van de geënquêteerden een toename verwacht van de aanvallen op de beveiliging van het IIoT in 2017.
  • Eenenvijftig procent stelde dat zij zich niet voorbereid voelen op beveiligingsaanvallen die onbeveiligde apparaten binnen het IIoT misbruiken, exploiteren of deze gebruiken om macht uit te oefenen.
  • Vierenzestig procent stelde dat zij de noodzaak om zich te beschermen tegen aanvallen op het IIoT, naarmate deze populairder worden onder hackers, erkennen.

“Professionals uit het bedrijfsleven weten dat de veiligheid van het Industriële internet der dingen vandaag de dag een probleem vormt. Meer dan de helft van de geënquêteerden stelde dat zij zich niet voorbereid voelen om cyberaanvallen tegen het IIoT te detecteren en te stoppen,” zegt David Meltzer, chief technology officer bij Tripwire. “Er zijn slechts twee manieren hoe dit kan eindigen: Of we pakken ons voorbereidingsniveau aan of we gaan het werkelijk worden van deze risico’s meemaken. De realiteit is dat cyberaanvallen in een industriële omgeving aanzienlijke consequenties met zich mee kunnen brengen met betrekking tot de veiligheid en de beschikbaarheid van essentiële activiteiten.”

“Omdat industriële ondernemingen het IIoT willen, is het van belang de nieuwe bedreigingen, die essentiële activiteiten beïnvloeden, te begrijpen. Toenemende connectiviteit met operationele technologie (OT) stelt operationele teams bloot aan het soort aanvallen waar IT-teams gewend aan zijn, alleen staat er nog meer op het spel,” zegt Robert Westervelt, security research manager bij IDC. “Het gevaar van cyberaanval gaat niet langer over het verloren gaan van data, maar over veiligheid en beschikbaarheid. Denk bijvoorbeeld eens aan een energiebedrijf – cyberaanvallen kunnen de elektriciteitstoevoer naar steden verstoren en zijn mogelijkerwijs van invloed op het dagelijks leven en de veiligheid.”

De geënquêteerden uit het onderzoek kregen eveneens de vraag hoe zij verwachten dat het gebruik van apparaten aangesloten op het IIoT hun organisatie zal veranderen, en hoe het kwetsbaarheidsniveau beïnvloed zal worden. Tripwire ontdekte dat:

  • Negentig percent verwacht dat het gebruik van het IIoT toe zal nemen.
  • Vierennegentig procent verwacht dat het IIoT de risico’s voor en de kwetsbaarheid van hun organisaties zal doen laten toenemen.
  • Na het opsplitsen van de geënquêteerden op basis van bedrijfsomvang, bleek dat zowel grotere bedrijven (96 procent) als kleinere ondernemingen (93 procent) een aanzienlijke toename verwachten van de risico’s die voortkomen uit het gebruik van het IIoT.

Meltzer gaat verder: “Het Industriële internet der dingen vertegenwoordigt uiteindelijk een meerwaarde voor organisaties, en daarom zien we een toename in gebruik. Beveiliging kan geen bedrijfstak zijn die ‘nee’ verkoopt op een moment dat innovatie gevraagd wordt, en bedrijven kunnen niet efficiënt functioneren zonder de risico’s aan te pakken. De ogenschijnlijke tegenstelling van bekende risico’s enerzijds en voortdurend gebruik anderzijds toont aan, dat de beveiliging en operations deze kwesties samen moeten coördineren. Ondanks dat IIoT nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee kan brengen, zijn de grondbeginselen van beveiliging nog steeds van toepassing. Organisaties hoeven geen nieuwe beveiligingsmethodes te zoeken, maar moeten achterhalen hoe ze de best practices op het gebied van beveiliging kunnen toepassen in nieuwe omgevingen.”

Opmerking voor de redacteur:

Dit onderzoek is besteld door Tripwire en uitgevoerd door Dimensional Research in januari 2017. Een totaal aantal van 403 bevoegde deelnemers hebben de enquête ingevuld. Alle deelnemers hadden een baan waarbij zij in grote mate verantwoordelijk waren voor IT beveiliging en zij werkten bij bedrijven met meer dan 1000 werknemers. De geënquêteerden woonden in de Verenigde Staten (278), het Verenigd Koninkrijk (44), Canada (28) en Europa (53).

Over Tripwire

Tripwire is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor IT operations, beveiliging en compliance voor ondernemingen, industriële organisaties, dienstverleners en overheidsinstanties. De oplossingen van Tripwire zijn gebaseerd op highfidelity zichtbaarheid van activa en diepe eindpuntintelligentie gecombineerd met bedrijfscontext en maken automatisering van beveiliging door enterprise-integratie mogelijk. De portefeuille van Tripwire van enterprise-class beveiligingsoplossingen omvat beheer van configuratie en beleid, bewaking van bestandsintegriteit, beheer van kwetsbaarheid, beheer van logs en rapportage en analyse.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.tripwire.com, voor beveiligingsnieuws, -trends en -inzichten op tripwire.com/blog of volg ons op Twitter @TripwireInc.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tripwire, Inc.
Ray Lapena, 714-624-8862
PR Manager
rlapena@tripwire.com

Contacts

Tripwire, Inc.
Ray Lapena, 714-624-8862
PR Manager
rlapena@tripwire.com