Bone Therapeutics voltooit rekrutering van 16 patiënten in de ALLOB® Fase I/IIA studie voor vertraagd-helende breuken

Laatste patiënt voor interim analyse behandeld eind februari

Resultaten interim data-analyse verwacht in september 2017

GOSSELIES, Belgium--()--Regulatory News:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE) (Euronext Brussels en Paris: BOTHE), het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in het domein van orthopedie en botziektes, kondigt vandaag aan dat het de rekrutering van de eerste 16 patiënten in de Fase IIA studie voor de behandeling van vertraagd-helende breuken met zijn allogene botceltherapieproduct ALLOB® heeft voltooit.

De lopende Fase I/IIA studie is een open klinische proef die de veiligheid en doeltreffendheid van ALLOB® voor de behandeling van vertraagd-helende breuken van de lange beenderen evalueert over een periode van zes maanden. De studie richt zich op een totaal van 32 patiënten, maar is flexibel en kan voortijdig worden beëindigd na een positieve analyse van de interim data afkomstig van de eerste 16 patiënten. Op vandaag hebben 16 patiënten met een breuk die niet geconsolideerd was na een periode van minimum drie en maximum zeven maanden een enkele percutane toediening van ALLOB® direct in de breukzone gekregen. Het genezingsproces van de met ALLOB® behandelde patiënten wordt geëvalueerd aan de hand van radiologische en klinische parameters (zoals pijn en het dragen van gewicht). Initiële resultaten van de eerste acht patiënten toonden aan dat 85% van de patiënten positief reageerden op de behandeling volgens de criteria beschreven in het studieprotocol.

Thomas Lienard, CEO van Bone Therapeutics, gaf volgende reactie: “De succesvolle rekrutering van de 16 patiënten in de ALLOB® Fase I/IIA studie voor vertraagd-helende breuken is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Positieve interim resultaten voor deze groep van 16 patiënten zouden ons moeten toelaten de studie voortijdig te beëindigen en onze allogene strategie en haar meerwaarde voor de patiënten verder te valideren. De eerder aangekondigde preliminaire positieve resultaten zowel wat betreft veiligheid als wat betreft doeltreffendheid voor de eerste acht behandelde patiënten waren bemoedigend en we kijken uit om de resultaten van de interim data-analyse van alle 16 patiënten te communiceren in de tweede jaarhelft van dit jaar, na de afronding van de opvolgingsperiode van zes maanden.”

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor de orthopedie en botziektes. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale fusie. De Onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen voor de ontwikkeling van nieuwe productkandidaten.

Het Bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 9 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op www.bonetherapeutics.com/nl.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterOndernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Contacts

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

Contacts

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu