Bone Therapeutics versterkt het management van zijn klinische ontwikkeling en stelt Dr. Miguel Forte aan als Chief Medical Officer

Celtherapie-expert wordt hoofd van klinische ontwikkeling en reglementaire zaken

GOSSELIES, België--()--Regulatory News:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE) (Euronext Brussel en Parijs: BOTHE), het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in het domein van de orthopedie en botziektes, kondigt vandaag aan dat Miguel Forte, MD, PhD aangesteld werd als Chief Medical Officer (CMO).

Dr. Forte heeft een rijke ervaring in regeneratieve geneeskunde en celtherapie ondermeer als Chief Operating en Medical Officer bij het Franse biotech bedrijf, TxCell, dat gespecialiseerd is in immuunceltherapie, en als Chief Commercialization Officer en als voorzitter van de Commercialiseringscomité van de Internationale Vereniging voor Celtherapie (ISCT). Met meer dan 20 jaar ervaring in de sector, heeft Dr. Forte een brede expertise in de klinische ontwikkeling en regelgeving opgebouwd. Hij stond ondermeer in voor het leiden van vroege en late klinische proeven, het bekomen van marktautorisatie en de lancering van nieuwe biologische producten voor verschillende indicaties.

Bij Bone Therapeutics zal Dr. Forte verantwoordelijk zijn voor de strategie van de klinische ontwikkeling van het Bedrijf en voor het begeleiden van het naar de markt brengen van zijn celtherapieproducten. Daarnaast zal hij een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de zichtbaarheid van het Bedrijf bij de medische gemeenschap.

Bij TxCell, was Dr. Forte doorslaggevend bij het bepalen van reglementaire strategie van het bedrijf en bij de conceptie en het opzetten van de klinische studies. Verder speelde hij een sleutelrol bij het succesvol voltooien van een eerste-in-mens Fase I/II studie met een antigeen-specifieke T-celtherapie. Vóór zijn positie bij TxCell bekleedde Dr. Forte diverse leidinggevende functies in grote farmaceutische bedrijven, waaronder Vice-President Global Medical Affairs bij UCB, en diverse senior posities bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), Bristol-Myers Squibb, Abbott en Wellcome Laboratories (nu een onderdeel van GSK).

Dr. Forte studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Lissabon en specialiseerde zich in infectieziekten. Hij behaalde een doctoraat in de Immunologie aan de Universiteit van Birmingham en volgde een post-graduaatopleiding in de Gezondheidseconomie aan de Stockholm School of Economics. Dr. Forte is momenteel Associate Professor in Gezondheids- en Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit van Aveiro en de Universiteit van Lissabon. Hij neemt de verantwoordelijkheden over van Prof. Dr. Valerie Gangji, die zich zal richten op haar rol als diensthoofd van de afdeling Reumatologie en Fysische Geneeskunde aan het Erasmus Universitair Ziekenhuis. Dr. Gangji zal tijdens de overgangsperiode beschikbaar blijven voor het Bedrijf om steun en advies te verlenen aan de lopende klinische projecten.

Thomas Lienard, Chief Executive Officer van Bone Therapeutics, gaf de volgende reactie: "We zijn verheugd met de komst van Dr. Forte om onze team dat instaat voor klinische ontwikkeling te versterken. Zijn uitgebreide expertise in celtherapie is een sterke aanwinst voor ons bedrijf en zal de vorderingen van de innovatieve pijplijn van Bone Therapeutics verder stimuleren. Naast zijn specifieke ervaring met celtherapie, heeft Dr. Forte uitgebreide ervaring met regelgevende instanties en in het bouwen van sterke relaties met klinische onderzoekers en belangrijke opinieleiders. We willen graag Valérie Gangji bedanken voor haar bijdrage aan ons bedrijf. Zij pionierde in het gebruik van gedifferentieerde botvormende cellen en haar werk vormde een grondslag voor de Bone Therapeutics’ botceltherapieproducten."

In een reactie op zijn benoeming zei Dr Miguel Forte: "Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van Bone Therapeutics, een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf in botceltherapie. Het Bedrijf heeft een gevorderde klinische pijplijn met veelbelovende producten in klinische ontwikkeling en ik ben onder de indruk van zijn vooruitgang tot nu toe. Ik kijk uit naar de samenwerking met het Bone Therapeutics’ team om het potentieel van zijn baanbrekende producten te realiseren, dit ten voordele van de patiënten."

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor de orthopedie en botziektes. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale fusie. De Onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen voor de ontwikkeling van nieuwe productkandidaten.

Het Bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 9 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op www.bonetherapeutics.com/nl.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterOndernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Contacts

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
+32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
+44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations
& Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
+ 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

Contacts

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
+32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
+44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations
& Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
+ 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu