Bone Therapeutics kondigt de jaarresultaten voor 2016 aan

Resultaten worden bekendgemaakt op donderdag 16 maart 2017

GOSSELIES, België--()--Regulatory News:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE) (Euronext Brussels en Paris: BOTHE) het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in het domein van de orthopedie en botziektes, kondigt vandaag aan dat de jaarresultaten voor het jaar eindigend op 31 december 2016 zullen bekend gemaakt worden op donderdag 16 maart 2017.

Thomas Lienard, CEO, en Wim Goemaere, CFO, zullen de jaarresultaten toelichten in een telefoonconferentie om 10.00 uur Belgische tijd (9.00 uur GMT). De conferentie zal doorgaan in het Engels en zal gedurende 30 dagen beschikbaar zijn op de bedrijfswebsite.

De telefoonconferentie is toegankelijk door één van de onderstaande telefoonnummers te vormen gevolgd door de bevestigingscode:

België: +32 (0)81 70 00 61
Frankrijk: +33 (0) 805 63 20 56
Verenigde Staten: +1 (866) 966 9439
Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 1452 555 566

Bevestigingscode: 81483630

De presentatie zal beschikbaar gemaakt worden in de Investeerderssectie van de bedrijfswebsite kort voor de conferentie.

Om een tijdige verbinding te verzekeren, raden we aan om tenminste 10 minuten voor de geplande aanvang van de conferentie in te bellen om tijdig te kunnen registreren.

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor de orthopedie en botziektes. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De Onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en ontwikkelt nieuwe productkandidaten.

Het Bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 9 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op www.bonetherapeutics.com/nl.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterOndernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Contacts

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

Contacts

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu