4finance presenteert jaarcijfers 2016

LONDEN & RIGA, Letland--()--4finance Holding S.A. (the ‘Group’), de grootste online verstrekker van krediet aan particulieren, heeft vandaag de ongeauditeerde jaarcijfers van 2016 (geëindigd op 31 december 2016) bekendgemaakt.

Belangrijkste financiële punten

De omzet steeg op jaarbasis met 24 procent tot een bedrag van 393,2 miljoen euro, tegen 318,3 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De aangepaste EBITDA bedroeg 137,4 miljoen euro, wat gelijkstaat aan een stijging van 15 procent. Dit leidt tot een interestdekkingskengetal van 3,6.

De winst uit doorlopende activiteiten bedroeg in de twaalf maanden tot 31 december 2016 63,2 miljoen euro, wat gelijkstaat aan een stijging van 9 procent. De winst in 2015 was 58,2 miljoen euro.

De leningenportefeuille had per 31 december 2016 een nettowaarde van 493,9 miljoen euro.

De verhouding van kosten tot omzet was 48 procent, tegen 42 procent in 2015. Dit is het resultaat van een aanzienlijke groei in personeel, overnames en investeringen voor toekomstige groei.

De financiële slagkracht blijft solide. Op 31 december 2016 had het bedrijf een kapitaalratio van 25 procent en een verhouding van kapitaal tot leningen van 47 procent.

De kredietdiscipline blijft behouden. De verhouding tussen niet-renderende leningen en het totaal aantal leningen lag op 31 december 2016 op 9,3 procent, wat binnen de verwachtingen valt. De kwaliteit van activa binnen de bankiersportefeuilles is stabiel gebleven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

For more information, please contact:
4finance James Etherington (Investor Relations)
Guy Middleton (Head of PR)
Email: investorrelations@4finance.com< br/>+44 (0)7766 697 950
+44 (0)7782 329 663
of
Instinctif Partners (International Media)
Mark Walter / Guy Scarborough
Catherine Hems
Email: 4finance@instinctif.com
+44 (0)20 7866 7887

Contacts

For more information, please contact:
4finance James Etherington (Investor Relations)
Guy Middleton (Head of PR)
Email: investorrelations@4finance.com< br/>+44 (0)7766 697 950
+44 (0)7782 329 663
of
Instinctif Partners (International Media)
Mark Walter / Guy Scarborough
Catherine Hems
Email: 4finance@instinctif.com
+44 (0)20 7866 7887