Kerui Petroleum wybuduje lądową bramę do eksportu/importu zaawansowanego sprzętu wykorzystywanego w przemyśle petrochemicznym z certyfikatem AEO oraz stację inspekcji celnej

Yang Xian (left), Chairman of Kerui Petroleum, at signing ceremony (Photo: Business Wire)

DONGYING, Chiny--()--Spółka Kerui Petroleum z dumą informuje, że została zakwalifikowana w ramach programu dla upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO) Światowej Organizacji Celnej (WCO) do stania się jednym z pierwszych certyfikowanych członków AEO w Chinach. Jednocześnie pierwsza chińska stacja inspekcji celnej sprzętu wykorzystywanego w przemyśle petrochemicznym ustanowiona w Kerui pomyślnie przeszła kontrolę i została oddana do użytku 13 grudnia 2016 r.

AEO to system oceny i certyfikacji przedsiębiorstw zainicjowany przez WCO w celu wsparcia bezpiecznego i bezproblemowego handlu na świecie. Członkowie posiadający certyfikat AEO cieszą się wieloma korzyściami, jak np. rzadsze kontrole bezpieczeństwa, pierwszeństwo podczas kontroli, uproszczona weryfikacja dokumentów dla importowanych towarów oraz pierwszeństwo przy odprawie celnej. W przypadku wystąpienia zakłóceń w handlu międzynarodowym, członkowie z certyfikatem AEO mogą nadal korzystać z pierwszeństwa w zakresie kontroli i przyspieszonej odprawy celnej.

Będąc członkiem z certyfikatem AEO, Kerui Petroleum będzie posiadać wyznaczonego koordynatora z Głównego Urzędu Ceł Chin (GACC), jak również prawo do priorytetowej odprawy celnej, również w obiektach celnych w krajach i regionach, które zawarły z Chinami umowy o wspólnym uznawaniu. Stacja inspekcji celnej stanie się lądową bramą na rynki zamorskie, służąc Kerui Petroleum oraz całemu przemysłowi sprzętu wykorzystywanego w przemyśle petrochemicznym w prowincji Shandong. Stacja nie tylko znacznie poprawi efektywność wewnętrznej i zewnętrznej logistyki sprzętu, ale także zmniejszy jej koszt. Czas odprawy kontenera może się zmniejszyć z trzech dni do zaledwie jednego dnia, a jej koszt o około 30%.

Certyfikacja AEO oraz stacja inspekcji celnej zapewniają nową koncepcję i nowy model dla chińskiego przemysłu sprzętu wykorzystywanego w przemyśle petrochemicznym oraz branży importu i eksportu sprzętu ciężkiego. Ponadto połączenie siły Kerui i publicznych usług logistycznych stanie się solidną podstawą dla rozwoju międzynarodowej działalności spółki w zakresie e-commerce.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kerui Petroleum
Dora Zheng, +86 18054651137
zhengpp@keruigroup.com

Contacts

Kerui Petroleum
Dora Zheng, +86 18054651137
zhengpp@keruigroup.com