MetLife is eerste Amerikaanse verzekeraar die koolstofneutraliteit bereikt

NEW YORK--()--MetLife, Inc. (NYSE: BMO) heeft vandaag aangekondigd dat het haar doel van koolstofneutraliteit uit 2015 heeft bereikt. Daarmee is de onderneming de eerste in de VS gevestigde verzekeraar om dit te verwezenlijken.

MetLife bereikte koolstofneutraliteit door de integratie van best practices voor duurzaamheid en energie-efficiëntie in de wereldwijde activiteiten van het bedrijf, en vervolgens de rest van de emissies te compenseren door investeringen in koolstofmitigatieprojecten over de hele wereld.

“MetLife streeft ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en zet zich in voor gezond milieubeheer in ons hele bedrijf wereldwijd,” aldus Marty Lippert, executive vice president en hoofd van MetLife Global Technology & Operations. “Duurzame zakelijke strategieën verminderen niet alleen onze impact op het milieu, maar onderstrepen bovendien wie we zijn als bedrijf.”

Voorbeelden van de inspanningen van MetLife om duurzaamheid op te nemen in al haar activiteiten omvatten:

  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Platinum-certificering voor MetLife's kantoor in Washington D.C. en haar Global Technology Campus in Cary, N.C.. MetLife heeft nu 19 LEED-gecertificeerde kantoren wereldwijd (het equivalent van meer dan vier miljoen vierkante voet onroerend goed), en zes van deze kantoren hebben de benaming Platinum verdiend.
  • Energievermindering van bijna 30 procent in de Amerikaanse kantoren waarvan de onderneming de eigenaar is en die door haar beheerd worden.
  • Goed contact met haar topleveranciers om de impact op het milieu te verminderen door middel van de leveringsketen van de organisatie.
  • Groene investeringen van $ 9,7 miljard, met eigendomsbelangen in 37 wind- en zonne-energiebedrijven, deelnemingen in 48 LEED-gecertificeerde panden en $3 miljard in duurzame energieprojecten.

Deze inspanningen zijn centrale elementen van de wereldwijde milieudoelstellingen van het bedrijf die in 2015 bepaald werden. Deze omvatten:

1. Klimaatneutraal worden in 2016 en daarna.

2. Tot 2020 het totale energieverbruik verminderen met 10 procent ten opzichte van een uitgangswaarde uit 2012.

3. Tot 2020 de uitstoot van locatiegebaseerde broeikasgassen (BKG) verminderen met 10 procent ten opzichte van een uitgangswaarde uit 2012.

4. Tot 2020 vereisen dat 100 van de topleveranciers van MetLife hun uitstoot van broeikasgassen en hun activiteiten op het gebied van emissiereductie openbaar maken.

MetLife's inzet voor het milieu gaat verder dan de eigen voetafdruk. Om bij te dragen aan de compensatie van de rest van haar koolstofuitstoot ondersteunt het bedrijf zes door derde partijen gecertificeerde koolstofmitigatieprojecten die duurzame ontwikkeling ondersteunen. Voorbeelden zijn:

  • Initiatieven om kookfornuizen op basis van zonne-energie te installeren in China om families zo te helpen over te schakelen van koken op kolen naar 100% hernieuwbare energie.
  • een Reduced Emissions from Deforestation and Degradation-project dat tropisch regenwoud beschermt in Colombia. Deze inspanning draagt bij tot het behoud van het regenwoud en vermindert de kaalslag en andere niet-duurzame landbouwpraktijken.
  • In de Verenigde Staten ondersteunt MetLife een project om de emissies van de grootste niet-gevaarlijke afvalinstallatie van de staat New York op te vangen en de gassen te transformeren in schone energie.

De voortgang van MetLife ten opzichte van haar milieudoelstellingen is een weerspiegeling van de langdurige inzet van de onderneming voor het verminderen van de impact op het milieu. Recente erkenning van de prestaties van MetLife op dit gebied zijn onder meer:

  • Erkend door CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project) voor leiderschap in de rapportage en het beheer van vraagstukken inzake klimaatverandering. CDP is een non-profit organisatie die het werk beoordeelt van meer dan 5.000 bedrijven wat betreft milieuprestaties.
  • Genoemd op de 2016 North American Dow Jones Sustainability Index, een index voor duurzame ondernemingen om de toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid te volgen.
  • De Climate Leadership Award ontvangen in 2016 van de Amerikaanse Environmental Protection Agency, voor de gedurfde nieuwe reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen van het bedrijf.

Voor meer informatie over de inzet van MetLife voor het milieu en andere activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u terecht op www.metlifeglobalimpact.com.

Over MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) is dankzij haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ('MetLife') een van de grootste levensverzekeraars in de wereld. MetLife werd opgericht in 1868 en is een wereldwijde leverancier van levensverzekeringen, lijfrentes, personeelsbeloningen en vermogensbeheer. MetLife bedient ongeveer 100 miljoen klanten, heeft vestigingen in bijna 50 landen en heeft een leidende marktpositie in de Verenigde Staten, Japan, Latijns-Amerika, Azië, Europa en het Midden-Oosten. Ga voor meer informatie naar www.metlife.com.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht kan informatie bevatten of er kan door middel van verwijzing informatie in zijn opgenomen die bestaat uit of is gebaseerd op uitspraken met betrekking tot de toekomst ('forward-looking statements') in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Uitspraken met betrekking tot de toekomst bevatten verwachtingen of voorspellingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Deze uitspraken zijn te herkennen aan het feit dat ze niet strikt betrekking hebben op historische of actuele feiten. Ze maken gebruik van woorden zoals 'anticiperen', 'schatten', 'verwachten', 'projecteren', 'van plan zijn', 'plannen', 'geloven', 'doelen' en andere woorden en termen van soortgelijke betekenis, of zijn gebonden aan toekomstige perioden of staan in verband met een discussie over de toekomstige bedrijfsresultaten of financiële prestaties. In het bijzonder omvatten ze uitspraken met betrekking tot toekomstige acties, prospectieve diensten of producten, toekomstige ontwikkelingen of resultaten van huidige en verwachte diensten of producten, verkoopinspanningen, kosten, gevolgen van onvoorziene uitgaven zoals juridische procedures, en trends in de activiteiten en financiële resultaten.

Alle uitspraken met betrekking tot de toekomst kunnen blijken niet te kloppen. Ze kunnen worden beïnvloed door onjuiste aannames of door bekende of onbekende risico's en onzekerheden. Veel van dergelijke factoren zijn bepalend voor de werkelijke toekomstige resultaten van MetLife, Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en de huidige economische omgeving. Er zijn diverse risico's en onzekerheden aan verbonden die moeilijk zijn te voorspellen. Deze uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van hetgeen wordt uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst. Tot de risico's, onzekerheden en andere factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken behoren de risico's, onzekerheden en andere factoren die worden genoemd in het meest recente jaarverslag op Formulier 10-K (het 'Jaarverslag') van Metlife Inc. ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de 'SEC'), kwartaalverslagen op Formulier 10-Q, ingediend door MetLife, Inc. bij de SEC na de datum van het jaarverslag onder de kopjes 'Note Regarding Forward-Looking Statements' en 'Risk Factors', en andere documenten die door MetLife, Inc. zijn ingediend bij de SEC. MetLife, Inc. heeft geen enkele verplichting om uitspraken met betrekking tot de toekomst publiekelijk te corrigeren of te actualiseren als MetLife, Inc. zich later ervan bewust wordt dat een dergelijke uitspraak niet zal worden gerealiseerd. Raadpleeg eventuele verdere bekendmakingen die MetLife, Inc. doet met betrekking tot aanverwante onderwerpen in de verslagen voor de SEC.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

MetLife, Inc.
Jon Richter, 212-578-5370
jrichter@metlife.com

Contacts

MetLife, Inc.
Jon Richter, 212-578-5370
jrichter@metlife.com