Wspólne oświadczenie Unilever PLC i Unilever N.V. oraz The Kraft Heinz Company

Niniejsza informacja nie jest przeznaczona do ogłoszenia, publikacji lub rozpowszechniania, w całości ani w części, w obrębie jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie działanie takie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa obowiązującego w tej jurysdykcji.

PITTSBURGH & CHICAGO--()--Unilever oraz Kraft Heinz niniejszym ogłaszają, że Kraft Heinz zgodziła się polubownie wycofać ze swojej propozycji połączenia obu spółek.

Unilever oraz Kraft Heinz darzą się wzajemnie ogromnym szacunkiem. Kraft Heinz wyraża głębokie poszanowanie dla kultury, strategii oraz sposobu zarządzania prezentowanego przez spółkę Unilever.

Niniejszy dokument stanowi publikację prasową Kraft Heinz zgodnie z postanowieniami sekcji 4 par. 3 rozporządzenia ws. publicznych ofert przejęcia (Besluit Openbare Biedingen Wft) obowiązującego w Holandii.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Pytania
Unilever
Zespół ds. kontaktu z mediami
tel. +44 7917 271 819
tel. +44 7825 049 151
Inwestorzy
Inwestorzy instytucjonalni:
Zespół ds. kontaktu z inwestorami
tel. +44 207 822 6830
Inwestorzy prywatni:
Obsługa akcjonariuszy
tel. +44 207 822 5500
Kraft Heinz
Michael Mullen (media)
e-mail: Michael.Mullen@kraftheinzcompany.com

Contacts

Pytania
Unilever
Zespół ds. kontaktu z mediami
tel. +44 7917 271 819
tel. +44 7825 049 151
Inwestorzy
Inwestorzy instytucjonalni:
Zespół ds. kontaktu z inwestorami
tel. +44 207 822 6830
Inwestorzy prywatni:
Obsługa akcjonariuszy
tel. +44 207 822 5500
Kraft Heinz
Michael Mullen (media)
e-mail: Michael.Mullen@kraftheinzcompany.com