FinTech Group AG: melding en openbare bekendmaking van transacties door personen die bestuurlijke taken neerleggen en nauw betrokken personen

FRANKFURT, Duitsland--()--1. Details van de persoon die alle bestuurlijke verantwoordelijkheden neerlegt / persoon die nauw betrokken is

a) Naam

Titel:

Voornaam:   Martin
Achternaam: Korbmacher

2. Reden voor melding

a) Positie/status

Positie: Lid van het bestuurlijk of toezichthoudend orgaan

b) Initiële melding

3. Informatie over de uitgever, marktdeelnemers voor emissievergunning, veilingplatform, veiler en toezichthouder op de veiling.

a) Naam

FinTech Group AG

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Informatie over de transactie(s)

a) Beschrijving van het financiële instrument, type instrument, identificatiecode.

Type:   Financieel instrument gekoppeld aan een aandeel of schuldinstrument
Omschrijving : Opties op aandelen van FinTech Group AG

b) Aard van transactie

Ten uitvoer brengen van opties tegen een vergoeding in contanten

c) Prijs en volume

Price(s) Volume(s)

7,47 EUR 747.000,00 EUR

d) Geaggregeerde informatie

Prijs   Geaggregeerd volume
7,4700 EUR 747.000,0000 EUR

e) Datum van transactie

2017-01-31; UTC+1

f) Place of the transaction

Buiten een handelsfaciliteit

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

FinTech
Name:Roman Keßler
Tel:+49 (0) 69 450001 041
Email:roman.kessler@fintechgroup.com, ir@fintechgroup.com

Contacts

FinTech
Name:Roman Keßler
Tel:+49 (0) 69 450001 041
Email:roman.kessler@fintechgroup.com, ir@fintechgroup.com