Association of International Certified Professional Accountants dringt aan bij Zuid-Afrikaanse toezichthouder op boekhoudkundige controles om de verplichte roulering van auditkantoren af te wijzen

NEW YORK en LONDEN--()--De Association of International Certified Professional Accountants (de vereniging van internationaal erkende professionele boekhouders) heeft zich sterk gekant tegen een plan van de Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA), de Zuid-Afrikaanse onafhankelijke, regelgevende raad voor auditors, om de roulering van auditkantoren verplicht te stellen.

In een schriftelijke reactie op het advies van de IRBA wijst de vereniging, die kantoren heeft in onder andere Johannesburg, Colombo, Kuala Lumpur, Londen, New York en Shanghai, erop dat verplichte roulering van auditkantoren “negatieve gevolgen kan hebben op de kwaliteit van boekhoudkundige controles, ertoe kan leiden dat de markt in handen komt van een kleiner aantal auditkantoren, en de transformatie van het beroep eerder zal belemmeren dan stimuleren.”

De brief, ondertekend door de CEO van de vereniging, Barry C. Melancon, CPA, CGMA, bevat een analyse van de belangrijkste factoren die de gevestigde status van het beroep ondersteunen. In de brief wordt erop gewezen dat verplichte roulering van auditkantoren:

  • negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van boekhoudkundige controles,
  • leidt tot verlies van institutionele kennis en ervaring,
  • specialisatie van auditors belemmert,
  • leidt tot overbelasting van de beschikbare middelen,
  • kan leiden tot een sterkere concentratie op de auditmarkt,
  • zou kunnen leiden tot onvoorziene kosten,
  • het vermogen van het auditcomité om het beste auditkantoor voor het bedrijf te selecteren beperkt,
  • het vermogen om talent aan te trekken en te behouden beperkt.

“De vereniging vindt dat elk van deze factoren aantoont dat de verplichte roulering van auditkantoren moet worden afgewezen,” zo wordt betoogd in de brief. “Uit de ervaringen van ten minste een aantal regelgevende instanties die verplichte roulering van auditkantoren hebben geïmplementeerd, blijkt dat de beoogde voordelen niet werden gerealiseerd en wordt aan de voortzetting ervan getwijfeld of wordt de implementatie zelfs teruggedraaid. Verplichte roulering van auditkantoren ontneemt een belangrijke verantwoordelijkheid aan de auditcomités, die, samen met de directieraad, zich in de beste positie bevinden om toezicht te houden op activiteiten op managementniveau en erop toe te zien dat bedrijven worden onderworpen kwalitatief hoogwaardige boekhoudkundige controles om het beleggende publiek te beschermen.”

Op grond van de conclusie dat verplichte roulering van auditkantoren niet in het openbaar belang is, de kwaliteit van de boekhoudkundige controles zou kunnen schaden, aanzienlijke kosten voor bedrijven en aandeelhouders zonder evenredige voordelen met zich zou brengen, economisch ontwrichtend zou werken en zou kunnen leiden tot andere negatieve gevolgen, verzoekt de vereniging de IRBA het voorstel tot implementatie van deze verplichting af te wijzen.

Over de Association of International Certified Professional Accountants

De Association of International Certified Professional Accountants (de vereniging van internationaal erkende professionele boekhouders) bundelt de krachten van het American Institute of CPAs (AICPA) en het Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) om mogelijkheden, vertrouwen en welvaart voor mensen, bedrijven en economieën wereldwijd te stimuleren. De vereniging vertegenwoordigt 650.000 leden en studenten in overheids- en beleidsboekhouding, en bepleit het openbaar belang en de duurzaamheid in de zakenwereld bij actuele kwesties. Met haar brede reikwijdte, grondigheid en middelen bevordert de vereniging de reputatie, inzetbaarheid en kwaliteit van CPA's, CGMA's en boekhoudkundige en financiële professionals wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Association of International Certified Professional Accountants
Jay Hyde, +1 202-434-9266
Jay.hyde@aicpa-cima.com
of
Damian Kerr, +44 (0)7964 423608
Damian.kerr@aicpa-cima.com

Contacts

Association of International Certified Professional Accountants
Jay Hyde, +1 202-434-9266
Jay.hyde@aicpa-cima.com
of
Damian Kerr, +44 (0)7964 423608
Damian.kerr@aicpa-cima.com