PwC ogłasza utworzenie nowego zespołu ds. międzynarodowych usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku CIT

W skład zespołu Global Enterprise Tax Solutions wejdzie ekipa dawnej GE Tax Group.

NOWY JORK--()--spółka PwC ogłosiła dzisiaj zawarcie z grupą GE nowatorskiego porozumienia, w ramach którego PwC będzie świadczyć na globalną skalę na rzecz GE usługi w zakresie zintegrowanego doradztwa podatkowego. PwC zatrudni ponad 600 cieszących się wysokim uznaniem członków międzynarodowego zespołu podatkowego GE oraz zdobędzie technologie tej spółki w celu zwiększenia nacisku na funkcję podatku w przyszłości (ang. Tax Function of The Future) oraz wprowadzania na rynek rozwiązań z zakresu międzynarodowych usług doradztwa podatkowego CIT.

PwC jest firmą posiadającą najbogatsze doświadczenie - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na skale globalną - w zakresie usług doradztwa podatkowego, której międzynarodowa sieć zrzesza 41 tys. doradców podatkowych działających w 157 krajach. Wykorzystując udokumentowane doświadczenie i specjalistyczną wiedzę zespołu GE, PwC sądzi, że trafnie zidentyfikowało nadarzającą się okazję z uwzględnieniem przyszłych potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku.

„Osoby z GE, które dołączą do naszego zespołu reprezentują sobą niezwykle wysoki poziom - powiedział Mark Mendola, wiceprezes i wspólnik zarządzający spółki PwC - Taki układ pozwoli nam utrzymać na najwyższym poziomie usługi doradztwa podatkowego świadczone na rzecz naszych klientów w coraz bardziej niestabilnym i niepewnym środowisku gospodarczym. Połączenie utalentowanego zespołu GE z szerokim zakresem specjalizacji PwC przyczyni się do określenia funkcji podatku w przyszłości w coraz bardziej cyfrowym świecie podatków” - dodał.

Porozumienie z PwC wynika z poszukiwań GE mających na celu weryfikację optymalnej strategii świadczenia usług podatkowych w tym niezwykle ważnym zakresie - zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Nowy zespół Global Enterprise Tax Solutions wejdzie w skład zespołu PwC Tax, a jego zadaniem będzie świadczenie usług zarządzanych na rzecz zarówno grupy GE, jak również innych klientów PwC. Porozumienie zostanie zawarte na okres pięciu lat (z możliwością przedłużenia) i wejdzie w życie 1 kwietnia 2017 roku.

Mike Gosk, wiceprezes i starszy doradca podatkowy grupy GE dodał: „Porozumienie to zapewni nam ciągły dostęp do wiedzy specjalistycznej na najwyższym światowym poziomie zgromadzonej przez wiodące firmy i zagwarantuje elastyczność, dzięki której będziemy mogli sprostać wymaganiom zmieniającej się oferty grupy GE. Wkroczenie w następny etap naszego długotrwałego partnerstwa z PwC jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. Partnerstwo to zapewni innym wiodącym firmom sposobność do skorzystania z usług najlepszych doradców podatkowych na świecie i stanie się niezwykłą szansą kontynuowania kariery zawodowej również dla zasłużonych specjalistów z grupy GE”.

PwC

Celem PwC jest budowanie zaufania społecznego i rozwiązywanie ważnych problemów. Jesteśmy siecią firm zlokalizowanych w 157 krajach zatrudniając ponad 223 tys. osób świadczących najwyższej jakości usługi atestacyjne, doradztwa i w zakresie podatków. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.pwc.com, na której można uzyskać dalsze informacje i poinformować nas, co jest dla Państwa najważniejsze.

Określenie PwC odnosi się do sieci PwC lub jednej z (lub większej liczby) jej firm członkowskich, z których każda stanowi odrębny podmiot. Więcej informacji na www.pwc.com/structure.

© 2017 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grupa GE

GE (NYSE: GE) jest międzynarodowym przedsiębiorstwem przemysłowym oferującym technologie cyfrowe, przekształcającym przemysł dzięki programowalnym urządzeniom i rozwiązaniom cechującym się spójnością, responsywnością i niezawodnością. Grupa koncentruje się na międzynarodowej wymianie wiedzy, „Sklepie GE”, za pośrednictwem którego każde przedsiębiorstwo może udostępniać i korzystać z technologii, rynków, struktur i ekspertyz udostępnionych przez inne podmioty. Każdy wynalazek staje się inspiracją dla dalszych innowacji i zastosowań w sektorach przemysłu. Dzięki kadrze, usługom, technologii i efektowi skali, grupa GE sprawia, że jej klienci osiągają lepsze wyniki, posługując się językiem przemysłu. www.ge.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

PwC
Lina Woods
tel. 202-367-6602
e-mail: Lina.m.woods@pwc.com

Contacts

PwC
Lina Woods
tel. 202-367-6602
e-mail: Lina.m.woods@pwc.com