Spółka Cummins Inc. nie stosuje urządzeń obniżających sprawność i dokłada starań, by jej produkty spełniały normy emisyjne

Cummins nie dostarcza silników do pojazdów produkowanych przez Fiat Chrysler Automobiles

COLUMBUS, Ind.--()--Spółka Cummins Inc. (NYSE: CMI) oświadczyła dzisiaj, że nie dostarcza silników do pojazdów produkowanych przez Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o których jest mowa w wydanym dzisiaj przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska zawiadomieniu o naruszeniu. Ponadto spółka poinformowała, że jej nazwa nie pojawia się we wspomnianym zawiadomieniu.

Spółka Cummins nie stosuje urządzeń obniżających sprawność ("defeat devices"), dokładając starań, by jej produkty spełniały normy emisyjne. Od wielu lat Cummins wykazuje się przejrzystością i gotowością do współpracy w kontaktach z organami regulacyjnymi w zakresie opracowywania i spełniania wymogów emisyjnych.

Cummins

Spółka Cummins Inc. z siedzibą w Columbus w amerykańskim stanie Indiana to szereg przedsiębiorstw tworzących korporację będącą światowym potentatem w dziedzinie konstruowania, produkcji, dystrybucji i serwisowania silników zasilanych olejem napędowym, gazem ziemnym oraz pokrewnych technologii, w tym układów zasilania paliwem, układów regulacji, systemów wentylacji, filtrowania, ograniczania emisji, a także wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie spółka zatrudnia ok. 55,2 tys. osób na całym świecie, oferując swoje produkty i usługi w ok. 190 krajach i terytoriach poprzez sieć blisko 600 należących do niej niezależnych placówek dystrybucyjnych i ok. 7,2 tys. placówek przedstawicielskich. W 2015 r. Cummins odnotowała zysk w wysokości 1,4 mld USD przy obrotach rzędu 19,1 mld USD. Komunikaty prasowe spółki można znaleźć na stronie internetowej www.cummins.com. Zachęcamy również do śledzenia naszych profili na Twitterze (www.twittter.com/cummins) i YouTubie (www.youtube.com/cumminsinc).

Oświadczenie o wypowiedziach prognozujących

Zawarte w niniejszym komunikacie informacje, które nie odnoszą się jednoznacznie do faktów z przeszłości, należy traktować jako wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy z 1995 r. o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych ("Private Securities Litigation Reform Act"). Do informacji tych zalicza się wypowiedzi dotyczące naszych prognoz, wytycznych, wstępnych wyników, założeń, oczekiwań, przekonań i zamiarów w zakresie strategii na przyszłość. Wypowiedzi te dotyczą m.in. naszych planów i założeń w zakresie przychodów za cały rok 2016. Faktyczne wyniki mogą znacznie odbiegać od wyników przewidywanych w wypowiedziach prognozujących z różnych względów, w tym m.in. w związku z przyjęciem i wdrożeniem międzynarodowych norm emisyjnych, cenami i dostępnością energii, tempem rozwoju infrastruktury, wzrostem międzynarodowej konkurencji wśród naszych klientów, ogólnymi uwarunkowaniami w zakresie gospodarki, działalności gospodarczej i finansowania, działaniami rządu, zmianami strategii biznesowych naszych klientów, polityką cenową konkurencji, wahaniami kosztów, stosunkami pracy oraz innymi zagrożeniami wymienionymi przez nas w deklaracjach składanych Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w szczególności w punkcie "Czynniki ryzyka" naszego sprawozdania rocznego za rok 2015 (formularz 10-K). Akcjonariusze, potencjalni inwestorzy i pozostałe osoby czytające niniejszy komunikat powinny dokładnie zapoznać się ze wspomnianymi czynnikami przed dokonaniem oceny wypowiedzi prognozujących, nie powołując się na nie bez uzasadnionych podstaw. Zawarte w komunikacie wypowiedzi prognozujące są aktualne na dzień jego wydania. Nie jesteśmy zobowiązani do publikowania jego zaktualizowanej wersji w związku z pojawieniem się nowych informacji oraz przyszłymi zdarzeniami itp. Więcej szczegółowych informacji na temat czynników, które mogą wpływać na wyniki naszej działalności, można znaleźć w deklaracjach spółki składanych Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd, dostępnych pod adresem http://www.sec.gov albo na stronie http://www.cummins.com w zakładce "Investor Relations".

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Cummins Inc.
Dyrektor ds. komunikacji zewnętrznej
Jon Mills
tel. 317-658-4540
e-mail: Jon.mills@cummins.com

Contacts

Cummins Inc.
Dyrektor ds. komunikacji zewnętrznej
Jon Mills
tel. 317-658-4540
e-mail: Jon.mills@cummins.com