Equinix mianuje Roberta Busza dyrektorem zarządzającym na Polskę

WARSZAWA, Polska--()--Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), globalny dostawca usług związanych z wzajemnym łączeniem baz danych i centrami danych, ogłosił dziś mianowanie Roberta Busza na stanowisko dyrektora zarządzającego polskiego oddziału firmy. Spółka Equinix zawitała do Polski w styczniu 2016 r. po przejęciu TelecityGroup wraz z dwoma centrami danych w Warszawie oraz platformą PLIX, czołowym węzłem wymiany ruchu internetowego w Polsce. W uznaniu rozwoju i potencjału polskiego rynku Equinix niedawno ukończyło rozbudowę swojego drugiego obiektu w Warszawie. Planowane są również prace związane z poszerzeniem oferty PLIX z myślą o zaspokojeniu potrzeb najważniejszych kontrahentów.

W oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju biznesu w sektorach telekomunikacji i obsługi danych Robert Busz wykorzysta swą wiedzę, by wesprzeć proces rozwoju ekonomicznego Equinix w Polsce. W ramach nowej funkcji będzie on odpowiedzialny za realizację lokalnej strategii i kierunków rozwoju w oparciu o dotychczasowe operacyjne i handlowe sukcesy Equinix na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA) oraz w skali globalnej.

Już od 1999 r. Robert odgrywa istotną rolę w sektorach telekomunikacji i operacji sieciowych, a także ma wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania lokalnych strategii służących wdrażaniu globalnych celów korporacyjnych. W ostatnim czasie Busz był dyrektorem ds. sprzedaży na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i WNP w spółce Level 3 Communications, amerykańskim dostawcy usług telekomunikacyjnych i internetowych. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju sprzedaży na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej w szwedzkiej spółce telekomunikacyjnej TeliaSonera International (obecnie Telia Company).

Eric Schwartz, prezes Equinix EMEA powiedział: „Polska wyróżnia się silną, dynamiczną gospodarką i jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Dostrzegamy tu dla Equinix ogromny potencjał, a Robert to osoba, która najlepiej nadaje się do tego, by skierować naszą działalność w Polsce na nowe tory. Ponadto jego doświadczenie w globalnej branży telekomunikacyjnej pozwoli mu efektywnie współpracować z klientami w Polsce i wspierać ich globalną działalność na całym świecie. Z przyjemnością witamy Roberta w naszym zespole”.

Equinix

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) łączy wiodące na świecie firmy z klientami, pracownikami i partnerami w ramach wzajemnie połączonych centrów danych. Działając na 40 rynkach na pięciu kontynentach, spółka jest zawsze tam, gdzie firmy pragną wspólnie wykorzystywać nowe sposobności i przyspieszyć wdrażanie swych strategii biznesowych, informatycznych i związanych z pracą w chmurze. www.equinix.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące na temat ryzyka i niepewności. Rzeczywiste wyniki uzyskane przez spółkę mogą odbiegać o tych, które przedstawiono w wypowiedziach prognozujących. Do czynników, które mogą powodować takie różnice należą m.in. problemy związane z przejmowaniem, eksploatacją i budową centrów IBX oraz rozwojem, wdrażaniem i dostawą usług Equinix; nieprzewidziane koszty i trudności związane z integrowaniem spółek, które Equinix przejęło lub zamierza przejąć; niemożność uzyskania odpowiednich przychodów od klientów w niedawno wybudowanych lub przejętych centrach danych; niemożność realizacji określonych uzgodnień finansowych; konkurencja ze strony dotychczasowych i nowych podmiotów; możliwość wygenerowania przepływów pieniężnych lub uzyskania środków do spłaty nowego lub zaległego zadłużenia; straty lub spadki odnotowane przez kluczowych klientów; inne rodzaje ryzyka wymieniane w raportach składanych przez Equinix do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Należy w szczególności zapoznać się z ostatnimi kwartalnymi i rocznymi raportami złożonym do ww. Komisji - ich egzemplarze Equinix udostępnia na życzenie. Equinix nie przyjmuje obowiązku aktualizowania wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej.

Equinix i IBX to zastrzeżone znaki towarowe spółki Equinix, Inc.

International Business Exchange to znak towarowy spółki Equinix, Inc.

Wersja źródłowa niniejszej informacji dostępna jest w serwisie businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170105005687/en/

Źródło: Equinix

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Comit w imieniu Equinix, Inc.
Helen Morrogh
tel. +353 1 2993000
DDI +353 1 2157677
tel. kom. +353 85 781 4755
www.comit.ie

Contacts

Comit w imieniu Equinix, Inc.
Helen Morrogh
tel. +353 1 2993000
DDI +353 1 2157677
tel. kom. +353 85 781 4755
www.comit.ie