Catalent verwerft Accucaps om mogelijkheden en capaciteit voor ontwikkeling en productie van softgels uit te breiden

Overname van twee ultramoderne faciliteiten en verpakkingsmogelijkheden voor bedrijfsklare oplossingen

SOMERSET, N.J.--()--Catalent Inc. (Catalent) (NYSE: CTLT), de toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde toedieningstechnologieën en ontwikkelingsoplossingen voor geneesmiddelen, biologics en consumentengezondheidsproducten, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf heeft ingestemd met het verwerven van Accucaps Industries Limited (Accucaps), de in Canada gevestigde ontwikkelaar en fabrikant van over-the-counter (OTC), hoog geconcentreerde en conventionele farmaceutische softgels. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

De overname, die onderworpen is aan de goedkeuring van de Canadese overheid, zal een aanzienlijke aanvulling zijn op de wereldwijde mogelijkheden en capaciteit voor farmaceutische softgels voor zowel OTC als op recept met de toevoeging van een gamma aan producten geleverd aan farmaceutische bedrijven in Noord-Amerika, en twee state-of-the-art faciliteiten die geïntegreerde ontwikkeling, productie en verpakking van softgels aanbieden. Hiermee wordt het vermogen van Catalent om klanten bedrijfsklare oplossingen te bieden versterkt.

In een reactie op de overname stelde dr. Aris Gennadios, President van Softgel Technologies bij Catalent, “Reeds door Accucaps gedane aanzienlijke investeringen liggen goed in het verlengde van de eigen strategische doelstellingen van Catalent om onze klanten toegang te bieden tot meer producten, capaciteit en geïntegreerde oplossingen voor gedifferentieerde producten en betere behandelingen.”

Na afronding van de overname zullen de meer dan 500 medewerkers van Accucaps op de twee vestigingen in Windsor en Strathroy, Ontario, toetreden tot Catalent's wereldwijde netwerk van 11 Softgel Technologies-installaties. De installaties van Accucaps beschikken over omvangrijke blister-, bottel- en andere verpakkingsmogelijkheden, evenals expertise op het gebied van ontwikkeling en productie voor softgels op recept met hoge concentraties die een aanvulling zijn op die van Catalent.

Catalent RP Scherer Softgel is een wereldwijde leider in innovatieve orale en topische softgeltechnologieën voor de farmaceutische, consumentengezondheids- en cosmeticamarkt. Van haar softgeltechnologieën is bewezen dat ze complexe biologische beschikbaarheids- en formuleringsproblemen oplossen, en ze hebben de voorkeur in een breed scala van productcategorieën voor de consumentengezondheid en in de farmaceutische sector. Catalent maakt optimaal gebruik van meer dan 80 jaar ervaring in de formulering, ontwikkeling en productie van softgels, evenals haar proactief ontwikkelde producten, om klanten te helpen hun producten sneller op de markt te brengen. Met een verscheidenheid aan unieke, innovatieve technologieën en zeer veelzijdige, meest geprefereerde doseringsvormen beschikt Catalent over de meest diverse oplossingen om te voldoen aan de behoeften van haar klanten. Catalent werd van advies voorzien door RBC Capital Markets.

Noot voor de redactie

Over Catalent, Inc.

Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) is de toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde toedieningstechnologieën en ontwikkelingsoplossingen voor geneesmiddelen, biologics en consumentengezondheidsproducten. Met meer dan 80 jaar ten dienste van de industrie beschikt Catalent over expertise in het sneller op de markt brengen van consumentenproducten, het verbeteren van de productprestaties en het zorgen voor een betrouwbare klinische en commerciële productlevering. Catalent biedt werk aan meer dan 9500 mensen, waaronder meer dan 1400 wetenschappers, op meer dan 30 vestigingen verspreid over vijf continenten. In fiscaal jaar 2016 genereerde het bedrijf $ 1,85 miljard aan jaarlijkse inkomsten. Het hoofdkantoor van Catalent is gevestigd in Somerset, New Jersey. Ga voor meer informatie naar www.catalent.com

More products. Better treatments. Reliably supplied.™

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat zowel historische als toekomstgerichte verklaringen. Alle andere verklaringen dan verklaringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd . Bijvoorbeeld, verklaringen die de doelstellingen of plannen van het bedrijf beschrijven, zijn of kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen. Als de onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, of risico’s of onzekerheden werkelijkheid worden, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachtingen en projecties van Catalent. Enkele van de factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot de volgende: of Catalent de overname van Accucaps kan voltooien zoals verwacht; onverwachte problemen bij de integratie van Accucaps in het netwerk van Catalent; onverwachte negatieve reacties van klanten of andere zakelijke partners van Accucaps; deelname aan een sterk concurrerende markt en de toegenomen concurrentie die nadelig kan zijn voor de activiteiten van Catalent of Accucaps; de vraag naar het aanbod van Catalent of Accucaps, die mede afhankelijk is van de onderzoek en ontwikkeling van de desbetreffende klanten en het klinische en marktsucces van hun producten; product- en andere aansprakelijkheidsrisico's die Catalent's of Accucaps' operationele resultaten, financiële toestand, liquiditeit en kasstromen negatief kunnen beïnvloeden; niet-naleving van de bestaande en toekomstige regelgeving; gebrek aan kwaliteit in het aanbod voor klanten dat een negatief effect kan hebben op de activiteiten van Catalent of Accucaps en dat elk van beide bedrijven kan onderwerpen aan regulerende maatregelen of dure rechtszaken; problemen met het verstrekken van de zeer veeleisende en complexe diensten of ondersteuning die nodig zijn/is; wereldwijde economische, politieke en regelgevingsrisico's die een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten van Catalent of Accucaps; onvermogen om de bestaande technologie en het bestaande dienstenaanbod te verbeteren, of nieuwe technologie of een nieuw dienstenaanbod op tijdige wijze in te voeren; onvoldoende bescherming van octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere vormen van intellectuele eigendom; schommelingen in de kosten, beschikbaarheid en geschiktheid van de componenten van de producten die Catalent en Accucaps vervaardigen, waaronder actieve farmaceutische ingrediënten, excipiënten, ingekochte componenten en grondstoffen; veranderingen in de toegang tot de markt of in de gezondheidszorgvergoeding in de Verenigde Staten, of internationale schommelingen in de wisselkoers van de Amerikaanse dollar, de Canadese dollar en andere buitenlandse valuta's; nadelige fiscale wetgeving, initiatieven of uitdagingen voor de fiscale positie van Catalent of Accucaps; verlies van belangrijk personeel; risico's die over het algemeen in verband worden gebracht met informatiesystemen; onvermogen om eventuele toekomstige overnames of andere transacties die een aanvulling of uitbreiding kunnen zijn van de activiteiten van Catalent te voltooien of om niet-strategische activiteiten of activa af te stoten, en het vermogen van Catalent om de overgenomen bedrijven succesvol te integreren en de verwachte voordelen van dergelijke overnames te realiseren; aanbiedingen en producten van klanten die mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; wet- en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid die de kosten kunnen verhogen en de activiteiten kunnen beperken; risico's die voortvloeien uit complexe en veranderende wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en werkgelegenheid; risico's verbonden aan het verhogen en het betalen van extra contante bijdragen die nodig zijn om de bestaande pensioens- of andere verplichtingen te financieren; en aanzienlijke hefboomwerking met als gevolg het beperkte vermogen van Catalent om extra kapitaal aan te trekken om activiteiten te financieren en te reageren op veranderingen in de economie en in de industrie. Raadpleeg voor een meer gedetailleerde bespreking van deze en andere factoren de informatie onder de titel 'Risicofactoren' in het jaarverslag van het bedrijf op Formulier 10-K voor het fiscale jaar dat eindigde op 30 juni 2016, gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden slechts vanaf de datum van dit persbericht of met ingang van de datum waarop ze zijn gedaan, en Catalent verplicht zich niet om enige toekomstgerichte verklaringen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen, behalve voor zover wettelijk verplicht.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Catalent, Inc.
Chris Halling, +44 (0)7580 041073
chris.halling@catalent.com
of
Richard Kerns, +44 (0) 161 728 5880
richard@nepr.eu
of
Investeerders:
Thomas Castellano, +1 (732) 537-6325
investors@catalent.com

Contacts

Catalent, Inc.
Chris Halling, +44 (0)7580 041073
chris.halling@catalent.com
of
Richard Kerns, +44 (0) 161 728 5880
richard@nepr.eu
of
Investeerders:
Thomas Castellano, +1 (732) 537-6325
investors@catalent.com