La Française de l’Énergie begint met energieopwekking uit gas in Noord-Frankrijk

FORBACH, Frankrijk--()--La Française de l’Énergie (LFDE) is verheugd te kunnen meedelen dat het bedrijf gaat starten met energieopwekking uit gas nu de Franse regering op 4 november 2016 het feed-intarief voor uit mijngas opgewekte groene elektriciteit officieel bekend heeft gemaakt.

Deze beslissing is een duidelijke erkenning van de aanzienlijke bijdrage van La Française de l’Énergie tot het verkleinen van de CO2-voetafdruk in Noord-Frankrijk door lokaal schone, groene elektriciteit te genereren en tegelijkertijd te voorkomen dat gas uit voormalige steenkoolmijnen in de atmosfeer terechtkomt.

De energieopwekking uit gas zal worden uitgevoerd door, Gazonor SAS, een dochteronderneming van LFDE, die momenteel beschikt over meer dan 6,35 miljard kubieke meter aan bewezen en waarschijnlijke gasreserves.

Gazonor zal naar verwachting 85 GWh en meer dan €6 miljoen aan jaaromzet genereren door de installatie van gasmotoren met een bruto capaciteit van 9 MW verspreid over vier locaties in Noord-Frankrijk bij een totale investering €8,9 miljoen, inclusief infrastructuur en bouwrijp maken van de locaties. Het is de bedoeling dat alle vier locaties uiterlijk op 30 juni 2017 op volle capaciteit elektriciteit produceren en dat daarna extra locaties worden toegevoegd voor de verkoop van elektriciteit.

De financiering zal worden verzorgd door middel van infrastructuurfinanciering in lijn met het plan in onze IPO.

Details van het feed-intarief

Op 4 november publiceerde de Franse overheid de definitieve details van het feed-intarief voor een periode van 15 jaar voor elektriciteit die wordt opgewekt uit methaangas uit voormalige steenkoolmijnen. Deze activiteiten helpen de CO2-voetafdruk van Noord-Frankrijk te verkleinen door te voorkomen dat dit gas vrijkomt in de atmosfeer. Hierdoor is deze energie geclassificeerd als groene energie.

De belangrijkste details van dit feed-intarief zijn:

  • €76,60 per MWh elektriciteit voor een kleine gasmotor (1,5 MW), lineair aflopend naar €57,60 per MWh voor grotere units (4,5 MW en meer)
  • gegarandeerd voor 15 jaar
  • indexering voor inflatie

De omzet zal volledig afkomstig zijn uit het Franse feed-intarief, onafhankelijk van de prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt in de komende 15 jaar. Hiermee wordt een maximale transparantie met betrekking tot de inkomsten uit deze activiteiten bereikt.

Het ontwikkelingsplan voor energieopwekking uit gas

LFDE heeft via haar volle dochteronderneming Gazonor SAS, samen met 2G Energy AG, een van de grootste fabrikanten en distributeurs van gedecentraliseerde energieopwekkingsunits in Europa, een intentieverklaring ondertekend voor de installatie van een totale capaciteit van 9 MW verspreid over vier locaties in Noord-Frankrijk, uiterlijk in juni 2017.

Dit stelt LFDE in staat de aangekondigde nieuwe ontwikkeling voor het winnen van mijngas uit de voormalige mijngangen, en het omzetten ervan in schone energie voor lokaal gebruik, ten uitvoer te brengen.

Julien Moulin, voorzitter van LFDE, verklaarde: "We zijn erg blij met de lancering van onze activiteiten voor het opwekken van energie uit gas. Dit stelt LFDE in staat haar Franse energieopwekkingscapaciteit te vergroten en haar portfolio verder te diversifiëren.

Deze activiteiten leiden tot aanvullende aantrekkelijke, groeiende en in hoge mate voorspelbare inkomstenstromen voor LFDE via het Franse feed-intariefmechanisme, in een periode waarin LFDE haar investeringen opvoert om een van de toonaangevende energieproducenten in West-Europa te worden.”

Ludger Holtkmap, COO van 2G merkte op: “2G Energy AG is uitermate trots dat LFDE haar heeft geselecteerd in deze uitbesteding. Wij verheugen ons erop gasmotoren van Jenbacher (General Electric) samen met onze erkende onderhouds- en technische ondersteuningsdiensten aan LFDE te leveren voor deze eerste fase van de ontwikkeling van haar activiteiten voor energieopwekking uit mijngas in Noord-Frankrijk.”

Reuters-code: LFDE.PA

Bloomberg-code: LFDE.FP

Over La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie, dat in juni 2013 van Bpifrance de status van jonge innovatieve onderneming heeft gekregen, is een dynamisch mkb-bedrijf met hoofdkantoor in Oost-Frankrijk en de eerste gasproducent Frankrijk. La Française de l’Énergie is gespecialiseerd in de productie van steenkoolgas en mijngas, en produceert hoogwaardige energie voor lokale toepassingen uit de aanzienlijke gasvoorraden in de voormalige steenkoolmijnen in Noordoost-Frankrijk.

Met de ontwikkeling van deze lokale en strategische energie bouwt La Française de l’Énergie aan een economisch en ecologisch concurrerend project met aanzienlijke toegevoegde waarde voor de plaatselijke gemeenschappen.

Meer informatie is beschikbaar op www.francaisedelenergie.fr

Disclaimer

Dit persbericht bevat bepaalde uitspraken en verwachtingen met betrekking tot de toekomst betreffende de financiële toestand, de bedrijfsresultaten, strategieën, projecten en toekomstige prestaties van LFDE en de markten waarin het bedrijf actief is. Dergelijke uitspraken en verwachtingen met betrekking tot de toekomst zijn mogelijk te herkennen aan worden als “anticiperen”, “geloven”, “kunnen”, “zou”, “schatten”, “verwachten”, “intentie”, “is bedoeld om”, “kan”, “mogelijk”, “van plan zijn”, “potentieel”, “voorspellen”, “doelstelling”, “zullen” of de ontkennende vorm ervan, en vergelijkbare uitdrukkingen. Hiertoe behoren alle onderwerpen die geen historische feiten zijn. Uitspraken, vooruitzichten en verwachtingen met betrekking tot de toekomst zijn gebaseerd op de huidige aannamen en inschattingen van de risico's, onzekerheden en andere factoren, bekend of onbekend, die als redelijk werden beschouwd op het moment waarop deze werden gedaan of uitgesproken, maar die uiteindelijk onjuist zouden kunnen blijken. Gebeurtenissen en uitkomsten zijn moeilijk te voorspellen en zijn afhankelijk van factoren waarop het bedrijf geen invloed kan uitoefenen. Daarom kunnen de werkelijke resultaten, financiële omstandigheden, prestaties en/of resultaten van LFDE of van de sector wezenlijk afwijken van de toekomstige prestaties of resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door deze verklaringen, vooruitzichten en verwachtingen. In verband met deze onzekerheden worden geen toezeggingen gedaan met betrekking tot de juistheid of redelijkheid van deze uitspraken, vooruitzichten en verwachtingen met betrekking tot de toekomst. Verder weerspiegelen uitspraken, vooruitzichten en verwachtingen met betrekking tot de toekomst slechts de omstandigheden op de datum waarop ze zijn gedaan. LFDE neemt geen verplichting op zich deze uitspraken bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere ontwikkelingen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Press Relations
contact@francaisedelenergie.fr
+ 33 3 87 04 34 51
of
Investor Relations
ir@francaisedelenergie.fr
+33 3 87 04 32 11

Contacts

Press Relations
contact@francaisedelenergie.fr
+ 33 3 87 04 34 51
of
Investor Relations
ir@francaisedelenergie.fr
+33 3 87 04 32 11