Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Regulatory News:

Ontex Group NV (“Ontex”) maakt de kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die zij heeft ontvangen, openbaar overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen.

Op 14 oktober 2016 hebben Allianz Global Investors GmbH Ontex ervan in kennis gesteld dat hun stemrechten als gevolg van de verkoop van aandelen onder de drempel van 5,00% van alle stemrechten in Ontex zijn gekomen.

Overeenkomstig haar verplichting publiceert Ontex de inhoud van de door haar ontvangen kennisgeving.

Datum kennisgeving: 14 oktober 2016

Datum drempeloverschrijding: 11 oktober 2016

Overschreden drempel: 5,00%

Kennisgeving door:

Allianz Global Investors GmbH  

Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/M., Germany

 

Noemer op datum kennisgeving: 74.861.108 aandelen

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:

    Vorige kennisgeving   Na de transactie
# stemrechten # stemrechten   % stemrechten
Houders van

stemrechten

  Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Allianz Global Investors GmbH 3.876.537 3.267.061   4,36%  
Totaal   3.267.061 0 4,36% 0,00%

Overige opmerkingen:

Allianz Global Investors GmbH is een Duitse vennootschap voor beleggingsbeheer. Als kernactiviteit houdt de vennootschap zich bezig met de creatie van en het portefeuillebeheer voor beleggingsfondsen gedomicilieerd in Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Allianz Global Investors GmbH mag haar stemrechten bij volmacht uitoefenen (sinds de oprichtingsdatum van het fonds). Allianz Global Investors GmbH treedt bovendien in verschillende situaties op als mandataris voor het beheer op contractbasis van individuele activaportefeuilles voor haar klanten (bijvoorbeeld in het kader van haar fondsenmandaten, waarbij Allianz Global Investors GmbH portefeuilles beheert van fondsen die door andere beleggingsvennootschappen zijn gecreëerd). In het geval van dergelijke contracten is Allianz Global Investors GmbH bevoegd om de stemrechten uit te oefenen voor de aandelen in de activaportefeuilles. Allianz SE en alle andere houdstermaatschappijen op de niveaus tussen Allianz SE en Allianz Global Investors GmbH zijn vrijgesteld van de verplichting tot samenvoeging van de deelneming van hun dochteronderneming, Allianz Global Investors GmbH, krachtens art. 11, § 2, van de wet van 2 mei 2007 en art. 21 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008. Allianz Global Investors GmbH mag de stemrechten bij gebreke van specifieke instructies naar eigen goeddunken uitoefenen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die moeten worden gedaan overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007, dienen te worden gestuurd naar: investorrelations@ontexglobal.com

Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd op: http://www.ontexglobal.com/press-room

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van baby luiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen onder eigen Ontex merken alsook onder toonaangevende winkelmerken. De groep stelt meer dan 7.000 personeelsleden tewerk, en is aanwezig in 23 landen. Ontex is genoteerd op Euronext Brussels en maakt deel uit van de BEL20® index.

Contacts

VRAGEN VAN BELEGGERS
Philip Ludwig
+32 53333730
investorrelations@ontexglobal.com
of
VRAGEN VAN PERS
Gaëlle Vilatte
+32 53333708
gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Contacts

VRAGEN VAN BELEGGERS
Philip Ludwig
+32 53333730
investorrelations@ontexglobal.com
of
VRAGEN VAN PERS
Gaëlle Vilatte
+32 53333708
gaelle.vilatte@ontexglobal.com