Reactie van overheid Ras al-Khaimah op uitlatingen Khater Massaad

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten--()--Het volgende verklaring is een reactie van de regering van Ras al-Khaimah op uitspraken van Khater Massaad:

We hebben ons ervan vergewist dat Khater Massaad zich heeft uitgelaten over zijn gevangenschap in Saudie-Arabiƫ op last van een bevelschrift van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. Het is belangrijk dat een aantal opmerkingen van hem worden verhelderd.

Het is niet waar dat Massaad niet op de hoogte is gesteld van de aanklacht tegen hem. Regeringsfunctionarissen van Ras al-Khaimah hebben Massaad en zijn advocaten meerdere malen gesproken over de beschuldigingen. Ze hebben de resultaten van uiteenlopende onderzoeken naar zijn handelen als hooggeplaatste ambtenaar met zeggenschap over publieke gelden, investeringen en andere kapitaalgoederen voorgelegd. Gedurende dit onderhoud hebben Massaad en zijn advocaten altijd geweigerd in te gaan op de beschuldigingen of zich te verweren tegen de aantijgingen. Wat betreft de bij verstek gevoerde strafzaak in Ras al-Khaimah, zijn alle procedurele voorschriften opgevolgd, inclusief de publicatie van de ten laste gelegde feiten in een landelijke krant. Dit laatste bevestigde Massaad door bij de overheid bezwaar aan te tekenen tegen de publicatie.

Het is duidelijk dat de bewering dat Massaad niet op de hoogte was van de beschuldigingen of de strafzaak tegen hem is onoprecht en onjuist.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bell Pottinger
0203 772 2469
rak@bellpottinger.com

Contacts

Bell Pottinger
0203 772 2469
rak@bellpottinger.com