Enrico Bastianelli treedt af als CEO van Bone Therapeutics

Thomas Lienard neemt rol van interim CEO op

GOSSELIES, België--()--Koersgevoelige Informatie:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE), het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in de domeinen van herstel en preventie van botbreuken en vertebrale fusie, kondigt vandaag aan dat Enrico Bastianelli de Raad van Bestuur op de hoogte heeft gebracht van zijn intentie omwille van persoonlijke redenen af te treden als CEO na tien jaar de positie te hebben vervuld. Thomas Lienard, de huidige Chief Business Officer, zal de rol opnemen van interim CEO van de onderneming tot een opvolger wordt aangesteld. Hij zal hierbij gesteund worden door Wim Goemaere, Chief Financial Officer, en de rest van het management team. Mr Bastianelli blijft de onderneming bijstaan doorheen een overgangsperiode.

Michel Helbig de Balzac, Voorzitter Bone Therapeutics, gaf volgende reactie: “Enrico leverde een enorme bijdrage aan Bone Therapeutics over het voorbije decennium. Hij was instrumenteel bij de opstart en bij de uitbouw van de onderneming tot een leider in de ontwikkeling van innovatieve celproducten voor belangrijke, onvervulde medische behoeften in het veld van orthopedie en beenderziekten. Onder Enrico’s leiderschap deed Bone Therapeutics in 2015 een succesvolle beursintroductie waarbij EUR 37 miljoen werd opgehaald. Verder overzag hij de klinische ontwikkeling alsook de regulatorische en commerciële planning voor de twee ‘first-in-class’ producten, PREOB® en ALLOB®. De Raad van Bestuur wil zijn dank uitspreken aan Enrico voor zijn buitengewone bijdrage.”

Mr Helbig voegde toe: “Tijdens het afgelopen jaar hebben we een sterk management team bijeen gebracht om de onderneming naar de volgende fasen van zij ontwikkeling te brengen, inclusief de eventuele commercialisatie van onze eerste producten. Het team zal de vooropgezette groeistrategie en het geavanceerde klinische programma verderzetten onder het leiderschap van Thomas Lienard.”

Thomas Lienard (40) startte in november 2015 bij Bone Therapeutics als CBO met een ruime ervaring in verkoop en marketing. Mr Lienard werkte voorheen bij Lundbeck en Eli Lilly and Co en vatte zijn carrière aan als consultant bij McKinsey & Company.

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en ontwikkelt nieuwe productkandidaten.

Het bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 11 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op www.bonetherapeutics.com.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterondernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Contacts

Bone Therapeutics SA
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Jonathan Birt, Jessica Hodgson, Lindsey Neville en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations
& Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

Contacts

Bone Therapeutics SA
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Jonathan Birt, Jessica Hodgson, Lindsey Neville en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations
& Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu