Janus Capital Group Inc. a Henderson Group plc oznámily sloučení firem

• Sloučená skupina Janus Henderson Global Investors plc, bude předním globálním aktivním správcem majetku s aktivy ve výši více než 320 miliard amerických dolarů a kombinovanou tržní kapitalizací ve výši zhruba 6 miliard amerických dolarů

• Silné zastoupení společnosti Janus na amerických trzích v kombinaci se silným zastoupením společnosti Henderson na trzích ve Spojeném království a Evropě umožní vznik skutečně globálního správce majetku s diverzifikovaným pokrytím na celém světě, který koresponduje s globálním řízením fondů

• Konzistentní kultury a firemní strategie obou firem usnadní integraci

• Atraktivní potenciál rozvoje spolu s ročním objemem čistých nákladových synergií ve výši nejméně 110 milionů amerických dolarů by měl pro akcionáře představovat přesvědčivou tvorbu hodnoty

• Generální ředitelé firem Henderson a Janus povedou společnost Janus Henderson Global Investors plc společně, což odráží významu bezproblémové integrace firem orientovaných na zákazníky

• Sloučená skupina požádá o primární zakótování akcií na burze cenných papírů v New Yorku, přičemž zachová stávající zakótování akcií společnosti Henderson na burze v Austrálii

• Největší akcionář společnosti Dai-ichi Life (dále jen Dai-ichi), se zavázal, že fúzi podpoří a hodlá rozšířit svou strategickou spolupráci s nově vzniklou skupinou

Londýn / Denver--()--NESMÍ BÝT ZVEŘEJNĚNO, PUBLIKOVÁNO ANI ŠÍŘENO (JAKO CELEK ANI ČÁSTEČNĚ) V JAKÉKOLI JURISDIKCI, KDE BY TAKOVÉ ZVEŘEJNĚNÍ ČI ŠÍŘENÍ PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ MÍSTNĚ PLATNÝCH ZÁKONŮ. TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE DŮVĚRNÉ INFORMACE

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální obsah. Kompletní zprávu si můžete prohlédnout na adrese:http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Společnost Henderson Group plc (dále jen “Henderson”) (burzovní index LSE & ASX: HGG) a firma Janus Capital Group Inc. (dále jen “Janus”) (burzovní index NYSE: JNS) dnes oznámila, že správní rady obou firem se jednohlasně dohodly na „pravé“ fúzi (sloučení srovnatelně velkých firem do nové společnosti) zahrnující veškeré akcie obou firem („all-stock merger of equals“). Nově vzniklá společnost bude mít název Janus Henderson Global Investors plc.

Tato fúze bude realizována prostřednictvím výměny akcií, přičemž za každou běžnou akcii společnosti Janus bude vyměněno 4, 7190 nově vydaných akcií společnosti Henderson. Akcionáři společností Henderson a Janus by měli vlastnit zhruba 57% a 43% akcií společnosti Janus Henderson Global Investors v uvedeném pořadí při uzávěrce, na základě aktuálního počtu akcií v oběhu. Momentálně se očekává, že fúze bude uzavřena ve druhé polovině roku 2017 a podléhá souhlasu příslušných akcionářů a regulačních orgánů.

Spojením těchto dvou doplňujících se obchodních modelů by měl vzniknout přední globální aktivní správce majetku s širokým rozsahem, různými produkty a investičními strategiemi a komplexním záběrem v globální distribuci. Výsledná organizace bude mít dobrou pozici k tomu, aby poskytovala klientům prvotřídní služby, získala podíl na trhu a dále zvyšovala hodnotu pro akcionáře.

Andrew Formica, generální ředitel společnosti Henderson, řekl: “Společnost Henderson a Janus mají podobný charakter v oblasti strategie, různých obchodních modelů, a co je nejdůležitější, kultury poskytování služeb klientům, kde se zaměřuje na nezávislou aktivní správu majetku. Těším se to, že budeme spolupracovat s Dickem bok po boku, a budovat firmu s širokou škálou služeb pro ještě více klientů na celém světě, stejně jako usilovat o splnění jejich potřeb do budoucna a uspokojení rostoucí poptávky v našem průmyslovém odvětví.”

Dick Weil, generální ředitel společnosti Janus, řekl: „Jde o transformační sloučení obou organizací. Společnost Janus přináší silnou platformu ve Spojených státech amerických a na japonských trzích, kterou doplňuje silné zastoupení společnosti Henderson na trzích ve Spojeném království a v Evropě. Povaha obou firem, která se doplňuje, umožní bezproblémovou integraci a vznik organizace s rozšířeným týmem pro přímou komunikaci s klienty a nabídkou produktů, větší finanční silou a posílenými talenty, benefitujícími klienty, akcionáři i zaměstnanci.”

Přínosy fúze

Rozšíření týmu pro přímou komunikaci s klienty

• Větší možnosti v oblasti distribuce a pokrytí na klíčových trzích, včetně Spojených států amerických, Evropy, Austrálie, Japonska a Spojeného království, stejně jako širší zastoupení v asijsko-pacifické oblasti, na Středním Východě a v Latinské Americe;

-Spravovaná aktiva společnosti Janus Henderson Global Investors podle regionu na pro forma bázi budou zahrnovat zhruba 54% na americkém kontinentě, 31% v oblasti Evropy, na Středním Východě a v Asii a 15% v asijském regionu a

• Doplňující se atributy značek posílí globální pozici na trhu.

Diverzifikované produkty a investiční strategie

• Diverzifikované produkty a investiční strategie pro lepší uspokojení širší řady aktuálních potřeb klientů;

- Společnosti Henderson i Janus investovaly do úspěšného uspokojení budoucích potřeb klientů hledáním alternativních zdrojů příjmu a absolutní návratnosti;

• Sloučené organizace budou mít širší možnosti lepších strategií a

• Posílená pozice v oblasti globálních investic, zkušeností v oblasti správy portfolia a zaujetí výzkumných týmů podpoří ještě lepší výsledky pro klienty.

Posílení talentů

• Spojením talentů v obou firmách vznikne silnější organizace se zhruba 2 300 zaměstnanci a pobočkami v 29 místech po celém světě;

• Doplňující se charakter obou firem a větší globální pokrytí vytvoří širší platformu pro profesionální rozvoj ; a

• Kompatibilita kultur spolu se sdílenými hodnotami zaměřenými na klienta a minimální překryv investičních strategií a majetku klientů.

Posílení financí

• Kombinovaná bilance vytvoří větší finanční stabilitu napříč tržními cykly a umožní investorům společnosti Janus Henderson Global Investors pokračovat v rozvoji a investicích do nových příležitostí;

• Sloučená skupina měla tržby ve výši více než 2,2 miliardy amerických dolarů a zisk před zdaněním, úroky a odpisy (underlying EBITDA) ve výši zhruba 700 milionů amerických dolarů za rok končící 31. prosincem 2015 (viz Poznámka);

• Vyšší úspory z rozsahu by měly vést k větší efektivitě a lepší profitabilitě; a

• Správní rada společnosti Janus Henderson Global Investors by měla pokračovat v realizaci progresivní politiky dividend, růstu dividend víceméně v souladu s růstem podkladových tržeb ve střednědobém horizontu a poměru vyplácení konzistentním s aktuálními postupy společnosti Henderson.

Vytváření hodnoty

• Cílem je roční objem čistých nákladových synergií ve výši nejméně 110 milionů vážený pro prvních 12 měsíců po dokončení a očekává se, že k úplné realizaci dojde tři roky po dokončení fúze, což představuje zhruba 16% zisku sloučené společnosti před zdaněním, úroky a odpisy (viz Poznámka);

• Očekává se, že synergie přinesou oběma firmám nárůst výnosů na akcii ve dvouciferných číslech (bez jednorázových nákladů) v prvních 12 měsících po dokončení; a

• Společností chtějí přinést 2-3 procentní body nových zdrojů financí po integraci sloučeného podniku.

Vedení a řízení

Ve správní radě budou stejným počtem zastoupeny vedoucí představitelé společností Henderson i Janus, přičemž předseda představenstva společnosti Henderson Richard Gillingwater se stane předsedou správní rady nově vzniklé společnosti a předseda správní rady společnosti Janus Glenn Schafer se stane jeho zástupcem.

Společnost Janus Henderson Global Investors bude řízena nově jmenovaným výkonným výborem, jehož členové se budou společně zodpovídat generálním ředitelům společnosti Dicku Weilovi a Andrewovi Formicovi:

• Vedoucí oddělení investic společnosti Janus Enrique Chang se stane vedoucím oddělení globálních investic

• Vedoucí oddělení globální distribuce společnosti Henderson Phil Wagstaff se stane vedoucím oddělení globální distribuce nově vzniklé společnosti

• Prezident společnosti Janus Bruce Koepfgen se stane vedoucím severoamerické divize

• Výkonný předseda správní rady pan asijské divize společnosti Henderson Rob Adams se stane vedoucím asijsko-pacifické oblasti

• Finanční ředitelka společnosti Janus Jennifer McPeeková se stane provozní ředitelkou a vedoucí strategie

• Finanční ředitel společnosti Henderson Roger Thompson se stane finančním ředitelem

• Ředitel společnosti Janus zodpovědný za dodržování norem a předpisů David Kowalski se stane výkonným ředitelem pro řízení rizik

• Hlavní právní poradkyně a tajemnice společnosti Henderson Jacqui Irvinová se stane právní konzultantkou skupiny a tajemnicí firmy

Dceřiné společnosti firmy Janus INTECH a Perkins nebudou fúzí ovlivněny. Generální ředitel společnosti INTECH Adrian Banner bude nadále podléhat správní radě společnosti INTECH a ředitel společnosti Perkins Tom Perkins se bude zodpovídat správní radě společnosti Perkins.

Dividendy a zpětný odkup akcií

Na základě podmínek fúze se společnosti Henderson a Janus dohodly, že:

• Před uzavřením transakce podmíněné souhlasem akcionářů budou akcionáři společnosti Henderson oprávněni obdržet finanční dividendu v běžném kurzu za rok končící 31. prosince 2016. Načasování výplaty takových dividend může být urychleno tak, aby k němu došlo před dokončením transakce;

• Před dokončením fúze a na základě schválení správní rady společnosti Janus budou akcionáři společnosti Janus oprávněni získat čtvrtletní dividendy v hotovosti v listopadu 2016 a únoru 2017; a

• Po dokončení fúze budou akcionáři společnosti Janus Henderson Global Investors oprávněni získat předběžnou dividendu za tříměsíční období končící 31. března 2017 ve výši stanovené správní radou společnosti Janus Henderson Global Investors.

Zpětný odkup akcií společnosti Henderson v hodnotě 25 milionů britských liber, původně plánovaný na druhou polovinu letošního roku, se neuskuteční.

Vztahy se společností Dai-ichi

• Společnost Dai-ichi, největší akcionář společnosti Janus, se rozhodla hlasovat ve prospěch fúze a věří, že spojení dále posílí její globální spolupráci se společností Janus Henderson Global Investors;

• Po fúzi bude společnost Dai-ichi majitelem zhruba 9% spojené společnosti a hodlá do ní dále investovat, aby zvýšila svůj podíl na alespoň 15%;

• Aby byla společnost Dai-ichi schopna splnit své plány v oblasti vlastnických podílů, obě strany se dohodly, že pokud se fúze uskuteční, prodají společnosti Dai-ichi opce k úpisu až ve výši zhruba 5% nových akcií společnosti Janus Henderson Global Investors; a

• Společnost Dai-ichi očekává další investice do produktové řady společnosti Janus Henderson Global Investors po dokončení fúze, ve výši až 500 milionů amerických dolarů, čímž by celková výše investovaného majetku do společnosti Janus Henderson Global Investors dosáhla 2,5 miliardy amerických dolarů.

O společnosti Henderson

Společnost Henderson je nezávislá globální firma působící v oblasti správy majetku, která se specializuje na aktivní investování. Společnost Henderson, pojmenovaná po svém prvním klientovi a založená v roce 1934, je globální firma zaměřená na klienty s více než 1 000 zaměstnanců po celém světě a spravovaným majetkem v hodnotě 95 miliard britských liber (30. června 2016). Klíčové oblasti kam směřuje své investice, jsou akcie v Evropě i ve světě, globální cenné papíry s pevným výnosem, vícedruhová aktiva typu multi-asset a alternativy. Společnost má ředitelství v Londýně a 19 poboček po celém světě.

Společnost Henderson je zakótovaná jak na australské burze cenných papírů (“ASX”), tak londýnské burze cenných papírů (“LSE”), je součástí indexů ASX 100 a FTSE 250 a disponuje tržní kapitalizací ve výši zhruba 2,6 miliardy britských liber (k 30. září 2016).

K 30. červnu 2016, spravovala společnost Henderson majetek v hodnotě 1 876,1 milionu britských liber a vykazovala základní zisk před zdaněním ve výši 220 milionů britských liber za finanční rok končící 31. prosince 2015.

O společnosti Janus

Společnost Janus Capital Group Inc. je globální investiční firma, která se snaží přinášet svým klientům lepší výnosy prostřednictvím celé řady investičních řešení, jako jsou například cenné papíry s pevným výnosem, equity, alternativy a strategie v oblasti vícedruhových aktiv. Tato řešení realizuje prostřednictvím celé řady významných platforem správy majetku v rámci společnosti Janus Capital Management LLC (Janus), stejně jako společností INTECH, Perkins a Kapstream, kromě celé řady produktů, které se obchodují na burzách cenných papírů. Každý tým přináší značné znalosti určité skupiny aktiv, perspektivní a specifické zkušenosti a disciplinovaný přístup k riziku. Investiční strategie jsou nabízeny prostřednictvím otevřených fondů ve Spojených státech amerických i tzv. „offshore“ oblastech, stejně jako prostřednictvím odděleně spravovaných fondů, kolektivních investičních trustů a produktů obchodovaných na burzách cenných papírů. Společnost Janus má ředitelství v Denveru a pobočky ve 12 zemích na severoamerickém kontinentě, Evropě, Asii a Austrálii. K 30. červnu 2016 měla společnost pod správou celou řadu různých aktiv a aktiva obchodovaná na burzách v celkové hodnotě 195 miliard amerických dolarů.

Akcie společnosti Janus jsou zakótovány na burze cenných papírů v New Yorku (“NYSE”) pod symbolem JNS a v současné době má tržní kapitalizaci ve výši 2,6 miliardy amerických dolarů.

K 30. červnu 2016 vykazovala společnost Janus hrubá aktiva ve výši 2 839,8 milionu amerických dolarů a za rok končící 31. prosince 2015, zisk před zdaněním ve výši 253,3 milionu amerických dolarů.

Informativní briefingy

Andrew Formica a Dick Weil uspořádají dva briefingy dne 3. října 2016:

Briefing 1: Povede generální ředitel společnosti Henderson Andrew Formica:

21:30 (Sydney) / 11:30 (Londýn) / 06:30 (New York) / 04:30 (Denver)

Podrobnosti o prezentacích a audio internetovém vysílání: Pokud chcete získat přístup k prezentaci a připojit se k internetovému audio vysílání, navštivte stránkuwww.henderson.com/ir a klikněte na příslušný odkaz na hlavní stránce

Záznam vysílání bude k dispozici krátce po uskutečněné akci

Podrobnosti o telekonferenci: Pokud se chcete zúčastnit briefingu, vytočte jedno z následujících čísel. Doporučujeme účastníkům, aby začali telefonovat 10 až 15 minut před začátkem prezentace.

Spojené království 0800 694 0257 (bez poplatku)

Austrálie 1800 020 199 (bez poplatku)

Spojené státy americké 1 866 966 9439 (bez poplatku)

Ostatní země +44 (0) 1452 555 566 (toto číslo je zpoplatněno)

Název konference: Henderson Group, Aktuální informace o trhu

ID konference: 89099212

Předseda: Andrew Formica

Briefing 2: Povede generální ředitel společnosti Janus Dick Weil:

01:00 (Sydney) / 15:00 (Londýn) / 10:00 (New York) / 08:00 (Denver)

Podrobnosti o prezentaci a audio internetovém vysílání: Pokud chcete získat přístup k prezentaci a připojit se k internetovému audio vysílání, navštivte stránku ir.janus.com a klikněte na příslušný odkaz na hlavní stránce.

Podrobnosti o telekonferenci: Pokud se chcete zúčastnit briefingu, vytočte jedno z následujících čísel. Doporučujeme účastníkům, aby začali telefonovat 10 až 15 minut před začátkem prezentace

Spojené státy americké / Kanada: +1 (877) 723 9511

Spojené království: 0808 101 7162

Austrálie: 1800 617 345

Ostatní země: +1 (719) 325 4926

Název konference: Janus Capital Group Conference Call

ID konference: 2501328

Předseda: Dick Weil

Záznam briefingů bude k dispozici na internetových stránkách společnosti Henderson Group krátce po akci : www.henderson.com/ir a na internetových stránkách společnosti Janus: ir.janus.com.

Detaily fúze

Podle podmínek navrhované fúze budou firmy Henderson a Janus spojeny pod firmu Henderson, jejíž název se změní na Janus Henderson Global Investors plc (dále jen “Janus Henderson Global Investors”).

Fúze se uskuteční prostřednictvím výměny akcií, přičemž každá kmenová akcie společnosti Janus bud vyměněna za 4,7190 kmenových akcií společnosti Henderson. Výměnný poměr akcií byl stanoven předem s ohledem na denní cenově váženou průměrnou cenu příslušného obchodu za 30 dní obchodování před tímto oznámením.

Akcie společnosti Janus Henderson Global Investors budou doručeny akcionářům společnosti Janus v rámci zvážení fúze, přičemž společnost Janus Henderson Global Investors zažádá o primární zakótování na burze cenných papírů v New Yorku a zachová stávající zakótování na australské burze ASX. Po dokončení chce společnost Janus Henderson Global Investors plně dostát všem požadavkům týkajících se hlášení o cenných papírech v USA a Austrálii.

Okamžitě po fúzi se společnost Henderson přejmenuje na Janus Henderson Global Investors a bude nadále firmou začleněnou v Jersey a plátcem daně ve Spojeném království.

Kótování

Akcie společnosti Henderson jsou v současné obchodovány na burzách LSE a ASX, a společnost Henderson je zařazena na indexech FTSE 250 a ASX 100; akcie společnosti Janus se v současné době obchodují na burze NYSE a společnost Janus je zařazena na indexech S&P Mid-Cap 400 a Russell 2000.

Firmy Henderson i Janus věří, že likvidita investorů sloučeného podniku by měla být po realizaci fúze maximalizována. Momentálně je nejperspektivnějším regionem v oblasti likvidity pro společnost Henderson Austrálie a pro firmu Janus oblast Spojených států amerických.

Po zvážení nákladů a problémů s pokračováním obchodování akcií na burzách v Londýně i New Yorku, má společnost Henderson v úmyslu zrušit zakótování svých akcií na oficiálním seznamu burzy a stáhnout své akcie z obchodování na burze cenných papírů v Londýně, aby podléhala americké Komisi pro cenné papíry SEC a její akcie byly primárně kótovány na burze cenných papírů v New Yorku při dokončení transakce. Společnost Janus Henderson Global Investors zachová kótování společnosti Henderson a kótování cenných papírů typu Chess Depository Interests (CDI) na australské burze ASX, s napojením na primární kótování na burze NYSE.

Po uzavření společnost Janus Henderson Global Investors očekává, že se jí podaří udržet na indexech ASX 100 a Russell 2000 a bude usilovat o zařazení na index S&P.

Vytváření hodnot

Společnosti Henderson a Janus věří, že existují možnosti pro výraznou úsporu nákladů a růst tržeb.

Jak firma Henderson, tak Janus, mají rozsáhlé zkušenosti se zvyšováním hodnoty pro akcionáře integrací transakcí a zajištěním zveřejněných synergií podle harmonogramu. Zároveň jsou schopny úspěšně rozvíjet klíčové obchody a udržet si talenty.

Náklady na synergie

Společnosti Henderson a Janus plánují roční objem čistých nákladů synergií na nejméně 110 milionů amerických dolarů, vážené pro prvních 12 měsíců, které by měly být realizovány v plném rozsahu tři roky po dokončení.

Očekává se, že náklady synergií vzniknou v souvislosti s konsolidací překrývajících se funkcí a nákladů, které nelze kompenzovat, jako jsou například náklady na pronájmy, informační technologie a právní a profesionální náklady. Tyto úspory doplňují aktuální šetření nákladů a iniciativy v oblasti zlepšování provozu, které již v obou firmách probíhají. Náklady na synergie nezávisle přezkoumali externí odborníci.

Odhadované jednorázové náklady ve výši 165-185 milionů amerických dolarů by měly být vynaloženy na dosažení pravidelných plánovaných nákladů synergií.

Příležitosti pro růst tržeb

Kromě výše uvedených nákladů na synergie, správní rady společností Henderson a Janus věří, že by fúze mohla vytvořit další významné možnosti pro růst tržeb. To zahrnuje posílení značky obou firem v oblasti komplexního prodeje rozšířené nabídky produktů na klíčových trzích společnosti Henderson a Janus a jejich zákazníkům:

• Maloobchodní sektor ve Spojených státech amerických, kde představuje spravovaný majetek společnosti Janus zhruba 116 miliard amerických dolarů je výrazně větší než majetek spravovaný společnosti Henderson v maloobchodní sféře USA, ve výši zhruba 12 miliard amerických dolarů;

• Japonsko, kde společnost Janus v současné době díky strategické spolupráci se společností Dai-ichi spravuje majetek ve výši zhruba 16 miliard amerických dolarů, v porovnání se společností Henderson, která zde spravuje majetek v hodnotě méně než půl miliardy amerických dolarů;

• Spojené království, kde společnost Henderson spravuje majetek ve výši zhruba 66 miliard amerických dolarů a společnost Janus ve výši 3 miliardy amerických dolarů; a

• Evropa a Latinská Amerika, kde společnost Henderson spravuje majetek ve výši zhruba 28 miliard amerických dolarů, v porovnání se společností Janus, která spravuje majetek ve výši zhruba 7 miliard amerických dolarů.

Správní rady společností Henderson a Janus věří, že sloučená společnost bude generovat zhruba 2-3 procentní body dalších nových zdrojů financí po integraci.

Finanční dopady akvizice

Očekává se, že fúze přinese oběma firmám navýšení výnosů na akcii v dvouciferných číslech (bez jednorázových nákladů) v prvních 12 měsících po jejím dokončení.

Očekává se, že na skutečné sazbě daně sloučené společnosti se odrazí sloučení samostatných daňových sazeb společností Henderson a Janus.

Doporučení správní rady společnosti Henderson

Správní rada společnosti Henderson se domnívá, že fúze je v souladu s nejlepšími zájmy společnosti Henderson a jejích akcionářů jako celku a má v úmyslu jednohlasně doporučit akcionářům společnosti Henderson, aby hlasovali ve prospěch rezoluce, která bude navržena na valné hromadě akcionářů svolané v souvislosti s fúzí.

Vedení společnosti Henderson využilo finanční poradenství firem Bank of America Merrill Lynch a Centerview Partners a právní poradenství firmy Freshfields Bruckhaus Deringer LLP v souvislosti s fúzí. Při poskytování poradenských služeb vedení společnosti Henderson, spoléhaly firmy Bank of America Merrill Lynch a Centerview Partners na komerční hodnocení fúze vedením společnosti Henderson.

Doporučení správní rady společnosti Janus

Správní rada společnosti Janus fúzi schválila, označila za vhodnou, spravedlivou a v nejlepším zájmu společnosti Janus a jejich akcionářů. Správní rada doporučila akcionářům společnosti Janus hlasovat pro přijetí smlouvy o fúzi na zvláštním zasedání akcionářů této společnosti, které bude uspořádáno za účelem přijetí smlouvy o fúzi.

Společnost Janus Capital Group Inc. využila poradenství společnosti Loeb Spencer House Partners, investiční bankovní divize společností Loeb Partners Corporation a Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and Affiliates.

Shrnutí časového harmonogramu

Nejdůležitější aktivity Datum
Oznámení fúze 3. října 2016
Výsledky společnosti Janus za 3. čtvrtletí 25. října 2016
Prohlášení společnosti Henderson za 3. čtvrtletí 27. října 2016
Výsledky společnosti Henderson za fiskální rok 2016 9. února 2017
Očekávané výsledky společnosti Janus za fiskální rok 2016 25. února 2017
Publikace dokumentů o fúzi Po výsledcích za fiskální rok 2016
Dokončení fúze Druhé čtvrtletí 2017

• Akcie společnosti Janus Henderson Global Investors se budou obchodovat na burze v New Yorku (NYSE)

• Henderson chce ukončit kótování na londýnské burze LSE

• Společnost Janus Henderson Global Investors bude nadále obchodovat cenné papíry CDI na australské burze ASXDruhé čtvrtletí 2017

Aktuální obchodování

Spravovaná aktiva společnosti Henderson měla k 31. srpnu 2016 hodnotu 100 miliard britských liber (k 30. červnu 2016: 95 miliard britských liber).

Smlouva o fúzi

Dne 3. října 2016 uzavřela společnost Henderson a Janus Smlouvu a plán fůze (dále jen “smlouva o fúzi ”) týkající se sloučení firem Henderson a Janus. Na základě smlouvy o fúzi se nově vzniklá dceřiná společnost v úplném vlastnictví společnosti Henderson sloučí a začlení do společnosti Janus, přičemž Janus přetrvá jako korporace a dceřiná společnost v přímém úplném vlastnictví firmy Henderson. Na základě podmínek smlouvy o fúzi bude každá kmenová akcie společnosti Janus vyměněna za 4,7190 kmenových akcií společnosti Henderson.

V souvislosti se smlouvou o fúzi uzavřela společnost Dai-ichi smlouvu o hlasování se společností Henderson a Janus, na základě které se rozhodla hlasovat o akciích společnosti Janus ve prospěch fúze.

Společnosti Henderson a Janus mají v úmyslu se pro federální účely daně z příjmu USA pro fúzi kvalifikovat jako reorganizace.

Smlouva o fúzi obsahuje vzájemné zákonné zastupování a záruky, které učinily společnosti Henderson a Janus, a rovněž obsahuje vzájemné zákonné předběžné úmluvy, včetně dohod, mimo jiné, (i) provozovat obchody v běžném kurzu v souladu s minulými postupy ve všech materiálních ohledech a zdržet se realizace určitých akcí bez souhlasu ostatních stran (kromě prokázání a výplaty výše uvedených dividend), (ii) nevyžadovat, neiniciovat, vědomě nepodporovat nebo vědomě nepodnikat žádné akce určené k usnadnění a kromě určitých výjimek se nezúčastňovat žádných diskuzí ani jednání týkajících se jakýchkoli návrhů alternativní transakce, (iii) až na určité výjimky nerušit, nepřehodnocovat ani neupravovat podporu smlouvy o fúzi správními radami a (iv) využít co největší rozumné úsilí pro získání souhlasu vládních a regulatorních orgánů a souhlasu třetích stran.

Smlouva o fúzi obsahuje určitá práva společností Henderson i Janus týkající se zrušení smlouvy, jako například když dojde k tomu, že (i) fúze není uskutečněna do nebo před datem 30. září 2017 ( “nejzazší datum ”), (ii) na příslušných schůzích akcionářů není získán souhlas akcionářů společnosti Henderson nebo Janus s fúzí nebo (iii) pokud se vyskytnou jakékoli překážky, které fúzi omezují, činí ji nelegální nebo brání její realizaci, a které jsou konečné a nepřípustné. Kromě toho může společnost Henderson i Janus vypovědět smlouvu o fúzi před schůzí akcionářů každé strany, pokud, mimo jiné, představenstvo další strany změnilo svoje doporučení, aby její akcionáři schválili fúzi a přijali smlouvu o fúzi.

Smlouva o fúzi dále uvádí, že pokud by společnost Henderson nebo Janus vypověděly smlouvu o fúzi kvůli nesouhlasu akcionářů druhé strany s fúzí na schůzi akcionářů, společnost Henderson nebo Janus, pokud by takový případ nastal, nahradí druhé straně její skutečné nezbytné poplatky, výdaje a náklady, nejvýše však do částky 10 milionů amerických dolarů (zhruba 8 milionů britských liber) a na základě vypovězení smlouvy o fúzi za zvláštních okolností, jako například (i) změny doporučení správní rady společností Henderson nebo Janus nebo (ii) vypovězení smlouvy o fúzi společností Henderson nebo Janus, z důvodu nesouhlasu akcionářů druhé strany s fúzí nebo pokud by fúze nebyla realizována do nejzazšího data, v době, kdy existovala nabídka nebo návrh alternativní transakce týkající se této strany (a tato strana podepíše nebo realizuje alternativní transakci v období 12 měsíců), Henderson nebo Janus, pokud by takový případ nastal, zaplatí druhé straně poplatek za zrušení ve výši 34 milionů amerických dolarů1 (zhruba 26 milionů britských liber) v hotovosti.

Regulační opatření

Fúze podléhá obvyklým souhlasům regulačních orgánů, včetně mimo jiné, vypršení nebo ukončení čekací lhůty podle Hart-Scott-Rodinova antitrustového zákona z roku 1976, schválení fúze úřadem Financial Industry Regulatory Authority, Inc. a schválení fúze britským dohledovým orgánem Financial Conduct Authority (dále jen “FCA”) pokud jde o to, že se společnost Henderson stane správcem jakékoli entity společnosti Janus s oprávněním FCA.

Podmínky fúze

Dokončení fúze podléhá zákonným podmínkám pro transakce této velikosti a typu včetně mimo jiné následujících: (i) schválení fúze akcionáři společnosti Janus, (ii) souhlas akcionářů společnosti Henderson s fúzí, změnou názvu společnosti Henderson Group plc na Janus Henderson Global Investors plc, s určitými změnami zakládací listiny a stanov společnosti Henderson a ukončením kótování na londýnské burze (iii) souhlas regulačních orgánů s výše uvedenými body, (iv) Komise pro cenné papíry SEC prohlásí registrační prohlášení společnosti Henderson týkající se emise akcií vydaných po fúzi za efektivní a takové akcie společnosti Henderson budou schváleny pro kótování na burze cenných papírů v New Yorku, (v) absence posudků, příkazů nebo nařízení, které by fúzi zabránily, nebo zabránily jejímu legálnímu dokončení, (vi) schválení nových smluv v oblasti investičního poradenství s ohledem na 67,5% veřejných fondů společnosti Janus a (vii) absence porušení zastupování a záruk společností Henderson a Janus (podléhající posouzení závažnosti) a závažného porušení úmluv mezi společnostmi Henderson a Janus.

Smlouvy se společností Dai-ichi

Společnost Dai-ichi, největší akcionář společnosti Janus, se zavázala hlasovat ve prospěch fúze a věří, že toto spojení ještě více posílí její globální partnerství se společností Janus Henderson Global Investors. Po dokončení fúze bude společnost Dai-ichi držitelem zhruba 9% akcií nové skupiny a hodlá do ní dále investovat, aby zvýšila svůj vlastnický podíl na nejméně 15%. Aby se podařilo společnosti Dai-ichi tento cíl splnit, strany se dohodly, že pokud bude fúze dokončena, prodá společnosti Dai-ichi opce k úpisu až zhruba 5% nových akcií společnosti Janus Henderson Global Investors. Společnost Dai-ichi očekává po dokončení transakce další investice do produktové řady společnosti Janus Henderson Global Investors ve výši až 500 milionů amerických dolarů, takže její celkový majetek investovaný do společnosti Janus Henderson Global Investors bude činit 2,5 miliardy amerických dolarů.

Smlouva o investicích a strategické spolupráci

Dne 3. října 2016 uzavřely společnosti Janus, Henderson a Dai-ichi upravenou a přeformulovanou smlouvu o investicích a strategické spolupráci týkající se pokračování investic společnosti Dai-ichi do sloučené skupiny po dokončení fúze (dále jen “ISCA”). ISCA poskytne společnosti Dai-ichi právo jmenovat ředitele správní rady společnosti Janus Henderson Global Investors, právo přístupu k určitým informacím spojené skupiny a právo účastnit se budoucích emisí akcií sloučené skupiny na bázi přednostního úpisu akcií, v každém případě, za podmínky, že si společnost Dai-ichi udrží svůj podíl akcií ve sloučené společnosti na stejné úrovni okamžitě po dokončení fúze (podléhající za určitých okolností zředění) (“použitelná procentní sazba ”). Smlouva ISCA zajistí, aby podíl akcií společnosti Dai-ichi ve sloučené skupině nepřesáhl 20%.

Smlouva ISCA požaduje, aby společnost Dai-ichi splnila (i) určité odkladné závazky týkající se akvizice akcií firmy Janus Henderson Global Investors společností Dai-ichi do doby než bude vlastníkem nejméně 3% sloučené společnosti (v takovém bodě odkladné závazky odpadnou) a (ii) určitá omezení prodeje akcií společnosti Janus Henderson Global Investors firmou Dai-ichi (v každém případě podléhající limitovaným výjimkám). Omezení transakce budou částečně zrušena při dřívějším vypovězení smlouvy ISCA a tři roky po jejím podpisu. Společnost Janus Henderson Global Investors má právo nominovat jednoho nebo více upřednostňovaných investorů třetích stran při prodeji akcií v majetku společnosti Dai-ichi.

Společnost Dai-ichi se dohodla, že si ponechá investice do kombinované skupiny za ne méně než 2 miliardy amerických dolarů a bude dále investovat až do výše 500 milionů amerických dolarů do nových investičních produktů za podmínek, které budou dohodnuty v dobré víře. Určitá část investic společnosti Dai-ichi bude nadále investována do zakládání nových firem (seed capital). Janus Henderson Global Investors a Dai-ichi se dohodly na loajální spolupráci a využití adekvátního úsilí na prodej investičních produktů prostřednictvím distribučních kanálů obou společností.

Smlouva ISCA obsahuje určitá práva pro zrušení smlouvy, včetně práva firem Janus Henderson Global Investors i Dai-ichi vypovědět smlouvu pokud: (i) podíl akcií společnosti Dai-ichi ve sloučené skupině poklesne pod použitelnou procentní sazbu, (ii) Dai-ichi ztratí své právo jmenovat ředitele správní rady společnosti Janus Henderson Global Investors nebo (iii) od tří let po dokončení písemným upozorněním ve lhůtě 90 dnů.

Smlouva o opcích

Společnosti Henderson a Dai-ichi uzavřely smlouvu o opcích ve které, pod podmínkou dokončení smlouvy o fúzi, zajistí společnost Henderson firmě Dai-ichi: (i) 11 tranší 5 000 000 akcií společnosti Janus Henderson Global Investors za zhruba 2,7% společnosti Janus Henderson Global Investors, za realizační cenu 299,72 pencí za akcii a (ii) na základě souhlasu akcionářů společnosti Henderson, devět tranší 5 000 000 akcií společnosti Janus Henderson Global Investors za zhruba 2,2% společnosti Janus Henderson Global Investors, za realizační cenu 299,72 pencí za akcii. Cena, kterou společnost Dai-ichi zaplatí po dokončení odkupu opcí je 19,8 milionu britských liber. Celkově by opce prodané společnosti Dai-ichi měly, pokud k prodeji dojde při uzavření fúze, oprávnit společnost Dai-ichi k získání dalších zhruba 5% majetku ve sloučené společnosti.

Účetní záležitosti

Společnost Janus Henderson Global Investors bude předkládat čtvrtletní reporty v amerických dolarech podle amerických účetních standardů GAAP, společnost Henderson přejde z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na americké standardy GAAP. Pro forma finanční report společnosti Henderson podle amerických standardů GAAP by měl být publikován v oběžníku ve Spojeném království a dokumentech předkládaných americké Komisi pro cenné papíry (SEC). Pokud není uvedeno jinak, údaje o financích obsažené v tomto dokumentu, které se týkají se společnosti Henderson, byly získány na základě standardů IFRS. Minulé aktivity zaznamenané pomocí standardů IFRS se po konverzi na americké standardy GAAP mohou výrazně změnit.

Společnost Henderson převede svůj akciový kapitál z britských liber na americké dolary po dokončení transakce úpravou své zřizovací listiny, za podmínky získání souhlasu akcionářů na valné hromadě.

Úvahy o „obráceném“ převzetí

V souladu s požadavky Předpisu 5.6.12G(2) Pravidel pro kótování příslušného úřadu ve Spojeném království (dále jen „Pravidla kótování“), společnost Henderson potvrzuje, že fúze je strukturovaná jako akvizice společnosti Janus firmou Henderson, a na základě velikosti firmy Janus ve vztahu k firmě Henderson, je pro účely Pravidel kótování fúze klasifikována jako „obrácené“ převzetí společnosti Janus firmou Henderson.

V souladu s požadavky Pravidel kótování 5.6.12G(2), společnost Henderson potvrzuje, že: (a) společnost Janus splnila požadavky na zveřejnění aplikovatelné na burzu NYSE; a že (b) neexistují závažné rozdíly mezi těmito požadavky a požadavky na zveřejnění informací a pokyny a pravidly týkajících se transparentnosti FCA. Informace, které společnost Janus zveřejnila podle příslušných požadavků burzy v New Yorku, můžete získat na stránkách: www.janus.com.

Společnost Henderson vydá ve vhodnou dobu oběžník pro akcionáře, včetně upozornění o valné hromadě, na které se bude snažit získat souhlas svých akcionářů s fúzí a určitými dalšími souvisejícími záležitostmi.

Fúze, tak jak je aktuálně strukturovaná, nepodléhá souboru předpisů o převzetí a fúzích (City Code on Takeovers and Mergers).

Výhledová prohlášení a další důležité informace

Tato zpráva obsahuje “výhledová prohlášení” ve smyslu federálních zákonů o obchodování s cennými papíry, včetně Kapitoly 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve změní pozdějších předpisů a Kapitoly 21E Zákona o burzách z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o finanční podmínky, výsledky nebo obchodování společností Janus, Henderson a sloučené společnosti. Svým charakterem zahrnují výhledová prohlášení rizika a nejasnosti, neboť se týkají událostí nebo závisí na okolnostech, ke kterým dojde v budoucnu. Skutečné budoucí výsledky se mohou zcela lišit od výsledků uváděných nebo naznačených v těchto výhledových prohlášeních. Nic v této zprávě by nemělo být považováno za předpověď zisku. Ani společnost Janus ani Henderson nepřejímá povinnost aktualizovat výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucího vývoje ani jinak, ať už dojde ke změně okolností nebo pokud by se k tomu společnosti Janus nebo Henderson rozhodly, kromě případů, kdy by to vyžadovaly zákony o cenných papírech nebo jiné příslušné zákony.

V souvislosti s navrhovanou transakcí chce společnost Henderson předložit registrační prohlášení obsahující předběžnou informaci o navrhovaných změnách (proxy statement) společnosti Janus a další dokumenty, které se týkají navrhované transakce americké Komisi pro cenné papíry (dále jen “SEC”).

UPOZORŇUJEME AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTÍ JANUS A HENDERSON, ABY SI PROSTUDOVALI VŠECHNY DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ A TÝKAJÍCÍ SE FÚZE, JAKMILE BUDOU K DISPOZICI (VČETNĚ UVÁDĚNÝCH ZDE), PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O FÚZI. Investoři a držitelé cenných papírů by rovněž měli pečlivě prostudovat a posoudit všechna veřejná hlášení společnosti Janus, které předkládá komisi SEC, včetně mimo jiné výročních zpráv na formuláři 10-K, předběžných informací o navrhovaných změnách, aktuálních reportů na formuláři 8-K a čtvrtletních hlášeních na formuláři 10-Q. Kopie předběžných informací o navrhovaných změnách, až budou k dispozici, budou zaslány poštou akcionářům společnosti Janus. Až budou k dispozici, bude možné získat kopie předběžného prospektu rovněž zdarma na stránkách komise SEC na adresehttp://www.sec.gov, nebo po zaslání požadavku na adresu Janus Capital Group Inc. 151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206.

Společnost Janus, Henderson a někteří jejich ředitelé a představitelé vedení, podle pravidel komise SEC, mohou být považováni za účastníky hledání zástupců akcionářů při hlasování (solicitation of proxies of shareholders) společnosti Janus v souvislosti s navrhovanou transakcí.

Informace o ředitelích a představitelích vedení společnosti Janus a jejich vlastnictví kmenových akcií této firmy jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti Janus na formuláři 10-K, za rok končící 31. prosince 2015, která byla předložena komisi SEC 24. února 2016. Další informace týkající se zájmů těchto účastníků a dalších osob, které mohou být považovány za účastníky hledání zástupců akcionářů společnosti Janus při hlasování v souvislosti s navrhovanou transakcí, můžete získat po přečtení předběžných informací o navrhovaných změnách, který se týká navrhované transakce, až bude k dispozici. Až budou k dispozici, bude možné bezplatné kopie předběžného prospektu získat tak, jak je popsáno v předchozím odstavci.

Tato zpráva byla připravena za účelem splnění příslušných zákonů a předpisů ve Spojeném království a Austrálii a zveřejněné informace nemusí být stejné jako ty, které by byly zveřejněny, pokud by tato zpráva byla připravena v souladu se zákony a předpisy jakékoli jiné jurisdikce mimo Spojené království a Austrálii. Toto oznámení a informace zde obsažené nejsou určené k publikování nebo zveřejnění, jako celek ani jako část, v do nebo z jakékoli jurisdikce kde by to představovalo porušení příslušných zákonů takové jurisdikce.

Žádná osoba není oprávněna poskytovat jakékoli informace nebo provádět jakékoli reprezentace jiné než uvedené v této zprávě a pokud by byly publikovány veřejně a pokud by k tomu došlo, nesmí být takovým informacím nebo reprezentacím přikládán význam, pokud nebyly autorizovány společností Henderson nebo Merrill Lynch International nebo Centerview Partners.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, obsah internetových stránek skupiny Henderson nebo Janus, ani žádných internetových stránek přístupných přes hyperlinky na stránkách skupin Henderson nebo Janus není začleněn ani netvoří součást této zprávy.

Toto oznámení nenahrazuje nabídku prodeje žádných cenných papírů ani pobídku k nákupu jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Žádné cenné papíry, o kterých je zde zmínka, nesmí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace podle amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o cenných papírech") kromě výjimky z tohoto zákona nebo v transakci, která nepodléhá registračním požadavkům Zákona o cenných papírech. Jakákoli veřejná nabídka cenných papírů učiněná ve Spojených státech amerických bude realizována prostřednictvím prospektu, který splňuje příslušné požadavky a který bude obsahovat podrobné informace o firmách Henderson a Janus a jejich vedení, stejně jako informace o financích. Podle Zákona o cenných papírech není osvobození od registrace možné pro žádnou nabídku cenných papírů realizovanou společnosti Henderson, taková nabídka musí být podle tohoto zákona registrována.

Tato zpráva má pouze informativní charakter a nenahrazuje nabídku k prodeji žádných cenných papírů, nabídku nebo pozvání k nákupu takových cenných papírů v jakékoli jurisdikci nebo hledání zástupců pro hlasování nebo schválení. Toto oznámení nenahrazuje prospekt ani jiný ekvivalentní dokument.

Společnost Merrill Lynch International (dále jen “Bank of America Merrill Lynch”), dceřiná společnost firmy Bank of America Corporation, která má oprávnění úřadu Prudential Regulation Authority a podléhá úřadům Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority ve Spojeném království, pracuje v souvislosti s potenciální fúzí exkluzivně a pouze pro společnost Henderson a žádnou jinou, Bank of America Merrill Lynch se nezodpovídá a nebude zodpovídat nikomu jinému než společnosti Henderson za poskytování ochrany svým klientům nebo za poskytování poradenství v souvislosti s potenciální fúzí nebo jakoukoli jinou záležitostí zmiňovanou v tomto oznámení.

Společnost Centerview Partners U.K. LLP (dále jen “Centerview Partners”) má oprávnění a podléhá úřadu Financial Conduct Authority. Společnost Centerview Partners pracuje exkluzivně pro společnost Henderson v souvislosti s potenciální fúze. Společnost Centerview Partners se nezodpovídá a nebude zodpovídat nikomu jinému než společnosti Henderson za poskytování ochrany svým klientům nebo za poskytování poradenství v souvislosti s potenciální fúzí nebo jakoukoli jinou záležitostí zmiňovanou v tomto oznámení.

Kromě zodpovědností a závazků, pokud nějaké existují, které by mohly být stanoveny Zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000, ani společnost Bank of America Merrill Lynch ani Centerview Partners nepřijímá žádnou zodpovědnost v jakékoli podobě a nečiní žádné zastoupení ani záruky, vyjádřené nebo uvedené v tomto oznámení, včetně jeho správnosti, oprávněnosti, dostatečnosti, kompletnosti nebo ověření nebo jakémkoli jiném prohlášení vydaném nebo vyhlášeném podle něho, nebo v jeho zastoupení v souvislosti se společností Henderson nebo potenciální fúzí. Nic v této zprávě by nemělo být považováno za spolehlivou informaci v souvislosti se společností Henderson nebo potenciální fúzí, ani za příslib nebo zastoupení v tomto ohledu, ať už v minulosti nebo do budoucna. Společnosti Bank of America Merrill Lynch i Centerview Partners se podle toho zříkají v plné míře dovolené zákonem všech a jakékoli odpovědnosti a závazků, ať již vzniknou v občanskoprávní oblasti, kontraktu nebo jinak (viz výše uvedené), které by mohly jinak mít v souvislosti s tímto oznámením.

Žádné prohlášení v této zprávě nepředstavuje předpověď zisku a žádné prohlášení v této zprávě nesmí být interpretováno tak, že by výnosy na akcii společnosti Henderson v aktuálním nebo budoucích finančních letech musely nutně odpovídat nebo překročit historicky publikované výnosy na akcii společnosti Henderson.

Obsah internetových stránek uvedených v tomto oznámení není začleněn ani není součástí tohoto oznámení. Žádná informace v tomto oznámení nepředstavuje ani nechce být považována za pobídku nebo nabídku poskytování služeb v oblasti investičního poradenství.

Prohlášení obsažená v této zprávě, která se týkají trendů nebo aktivit v minulosti, nesmí být považováno za záruku, že takové trendy nebo aktivity budou pokračovat i do budoucna. Informace uvedené v tomto oznámení se mohou změnit bez upozornění, a pokud to nevyžaduje příslušný zákon, nemá společnost Henderson ani Bank of America Merrill Lynch nebo společnost Centerview Partners nebo jejich příslušné dceřiné společnosti žádnou zodpovědnost ani povinnost aktualizovat, přezkoumat nebo revidovat žádné z uvedených výhledových prohlášení, ať už ve světle nových informací, budoucího vývoje ani jinak. Těmto výhledovým prohlášením by neměl být přikládán přílišný význam, neboť se vztahují pouze k datu vydání tohoto oznámení.

V souvislosti s navrhovanou fúzí společnosti Henderson a Janus budou apelovat na společnost Henderson, aby předložila registrační prohlášení, které bude obsahovat prospekt a předběžnou informaci o navrhovaných změnách společnosti Janus a společnost Henderson bude publikovat oběžník pro akcionáře ve Spojeném království. Tyto dokumenty budou obsahovat důležité informace o fúzi, které by si měl pečlivě prostudovat každý, kdo by chtěl učinit jakékoli rozhodnutí v souvislosti s touto fúzí. Tyto materiály budou zpřístupněny akcionářům firem Henderson a Janus zdarma. Investoři a držitelé cenných papírů budou mít možnost získat registrační prohlášení (až bude k dispozici) zdarma na stránkách komise SEC www.sec.gov, až bude předloženo. Všechny materiály předkládané komisi SEC budou rovněž zdarma k dispozici na stránkách společnosti Henderson na adrese www.henderson.com/ir a internetových stránkách společnosti ir.janus.com.

Po zveřejnění bude oběžník pro akcionáře společnosti Henderson ve Spojeném království k dispozici na internetové stránce www.henderson.com/ir.

Shrnutí smlouvy o fúzi a jejích podmínek uvedených výše byly uvedeny proto, aby poskytly investorům informace týkající se základních podmínek smlouvy o fúzi, a není určeno k úpravě ani doplnění faktických zveřejněných údajů o společnosti Janus v jejich veřejných reportech předkládaných komisi SEC. Kromě toho, že smlouva o fúzi je smluvní dokument, který stanovuje a řídí právní vztahy mezi stranami v rámci zde uváděné transakce, smlouva o fúzi by neměla být považována za zdroj faktických, obchodních nebo provozních informací o stranách. Zastoupení, záruky a úmluvy zakotvené stranami ve smlouvě o fúzi jsou učiněny výhradně ve prospěch stran, které tuto smlouvu uzavírají a které jsou k tomu oprávněny, včetně informací v harmonogramu zveřejňování, který si strany vyměnily v souvislosti s realizací této smlouvy. Zastoupení a záruky mohou být použity jako nástroj pro alokaci rizik mezi stranami, včetně oblastí ve kterých nemají strany kompletní znalosti všech faktů. Investoři podle smlouvy o fúzi nepředstavují oprávněné třetí strany a nesmí spoléhat na zastoupení, záruky a úmluvy ani jakékoli popisy zde uvedené a považovat je za charakteristiky skutečného stavu faktů nebo podmínek společností Henderson, Janus nebo jakékoli z jejich příslušných dceřiných společností.

Účastníci hlasování

Janus, Henderson a jejich příslušní ředitelé, vedoucí představitelé a další členové vedení a zaměstnanci mohou být považováni za účastníky hledání zástupců pro hlasování v souvislosti s navrhovanou fúzí. Informace o ředitelích a představitelích vedení společnosti Janus je k dispozici na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2015, který byl předložen 24. února 2016. Společnost Henderson má v úmyslu zahrnout informace o ředitelích a představitelích vedení firmy do registračního prohlášení, pokud a až takové registrační prohlášení předloží. Další informace, které se týkají účastníků hledání zástupců pro hlasování a popis jejich přímých i nepřímých zájmů, podle vlastnictví cenných papírů nebo jinak, budou obsaženy v příslušných materiálech týkajících se fúze, které budou předloženy komisi SEC, až budou k dispozici. Investoři by si měli pečlivě prostudovat všechny materiály předkládané komisi SEC, až budou k dispozici předtím, než provedou jakoukoli volbu. Bezplatné kopie těchto dokumentů můžete získat ze zdrojů uvedených výše.

Poznámka

Toto oznámení obsahuje určité parametry, které neodpovídají účetním standardům US GAAP (u společnosti Janus) a finančním standardům IFRS (u společnosti Henderson, včetně parametru EBITDA. Tyto neauditované parametry neodpovídající účetním standardům GAAP a IFRS by měly být považovány za doplňkové údaje a ne náhradu parametrů finančních výsledků společnosti Janus vypracovaných v souladu s účetními standardy US GAAP, a parametrů finančních výsledků společnosti Henderson vypracovaných v souladu se standardy IFRS. Kromě toho mohou být tyto parametry definovány jinak než podobné výrazy používané jinými firmami.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontakt pro investory
Henderson
Miriam McKayová, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Tel : +44 (0) 20 7818 2106
Email : miriam.mckay@henderson.com
Email : investor.relations@henderson.com
nebo
Janus Capital Group
John Groneman, vice prezident, vedoucí oddělení pro vztahy s investory a asistent pokladníka Tel : +1 (303) 336-7466
Email : john.groneman@janus.com
Email : InvestorRelations@janus.com
nebo
Kontakt pro média
Henderson
Angela Warburtonová, vedoucí oddělení pro globální komunikaci
Tel : +44 (0) 20 7818 3010
Email : angela.warburton@henderson.com
nebo
Janus Capital Group
Erin Passan, vedoucí oddělení pro firemní komunikaci
Tel : +1 (303) 394-7681
Email : erin.passan@janus.com
nebo
Spojené království: FTI Consulting
Andrew Walton Tel : +44 (0) 20 3727 1514
nebo
Asijsko-pacifický region: Honner
Rebecca Piercyová Tel : +61 2 8248 3740
nebo
Bank of America Merrill Lynch (Finanční poradce, zprostředkovatel a sponzor společnosti Henderson)
Damon Clemow
Edward Peel
Tel : +44 (0) 20 7628 1000
nebo
Centerview Partners (Finanční poradce společnosti Henderson)
Robin Budenberg
Nick Reid
Tel : +44 (0) 20 7409 9700
Zdroj: Janus Capital Group Inc.

Contacts

Kontakt pro investory
Henderson
Miriam McKayová, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Tel : +44 (0) 20 7818 2106
Email : miriam.mckay@henderson.com
Email : investor.relations@henderson.com
nebo
Janus Capital Group
John Groneman, vice prezident, vedoucí oddělení pro vztahy s investory a asistent pokladníka Tel : +1 (303) 336-7466
Email : john.groneman@janus.com
Email : InvestorRelations@janus.com
nebo
Kontakt pro média
Henderson
Angela Warburtonová, vedoucí oddělení pro globální komunikaci
Tel : +44 (0) 20 7818 3010
Email : angela.warburton@henderson.com
nebo
Janus Capital Group
Erin Passan, vedoucí oddělení pro firemní komunikaci
Tel : +1 (303) 394-7681
Email : erin.passan@janus.com
nebo
Spojené království: FTI Consulting
Andrew Walton Tel : +44 (0) 20 3727 1514
nebo
Asijsko-pacifický region: Honner
Rebecca Piercyová Tel : +61 2 8248 3740
nebo
Bank of America Merrill Lynch (Finanční poradce, zprostředkovatel a sponzor společnosti Henderson)
Damon Clemow
Edward Peel
Tel : +44 (0) 20 7628 1000
nebo
Centerview Partners (Finanční poradce společnosti Henderson)
Robin Budenberg
Nick Reid
Tel : +44 (0) 20 7409 9700
Zdroj: Janus Capital Group Inc.