Strijd tegen groeiend gevaar van natuurrampen– samenwerkingsverband VN, Wereldbankgroep en verzekeringsbranche steunt doelstelling G7 InsuResilience en onderschrijft kader voor veerkrachtige samenlevingen

NEW YORK--()--Het Insurance Development Forum (IDF), een publiek-private samenwerking tussen leiders van de Verenigde Naties, de Wereldbankgroep en de verzekeringsbranche, heeft vandaag bekendgemaakt steun te krijgen voor een verzekeringsgerichte strategie voor risicobeheer, ter bevordering van economisch herstel van kwetsbare regio’s na klimaatgerelateerde ongelukken en natuurrampen. Het IDF heeft besloten bij te dragen aan de doelstelling G7 InsuResilience: een verruimde toegang voor de 400 miljoen kwetsbaarste mensen tot directe of indirecte verzekeringen voor schade door klimaatverandering en aanverwante natuurrampen in 2020.

Het IDF wordt geleid door een stuurgroep die wordt voorgezeten door Stephen Catlin, vicevoorzitter van XL Group Ltd. Hij wordt bijgestaan door medevoorzitters Joaquim Levy, algemeen directeur en financieel bestuurder van de Wereldbankgroep, en Helen Clark, leidinggevende van het Ontwikkelingsprogramma van de VN. Andere stuurgroepleden zijn Mark Carney, president van de Bank of England en voorzitter van de Raad voor Financiële Stabiliteit, Robert Glasser, speciaal gezant van de secretaris-generaal voor rampenbestrijding en hoofd van het VN-bureau voor rampenvermindering (UNISDR) en 13 ceo’s uit de verzekeringsbranche. Naar verwachting treden volgend jaar meer overheidsinstanties en organisaties uit de publieke sector toe tot het Forum.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

For IDF
David Rylatt
David.Rylatt@XLCatlin.com

Contacts

For IDF
David Rylatt
David.Rylatt@XLCatlin.com