PPG zrealizowało projekt COLORFUL COMMUNITIES w centrum Cieszyna

Wspólnie z władzami miasta spółka sponsoruje nowy festiwal murali Mur Art.

PITTSBURGH--()--Spółka PPG (NYSE:PPG) ogłosiła dzisiaj ukończenie projektu COLORFUL COMMUNITIES™ w Cieszynie. Projekt przyczynił się do rewitalizacji i upiększenia centrum miasta, dzięki namalowaniu na jednej ze ścian kolorowego muralu i sponsorowanie pierwszej edycji festiwalu Mur Art. Program Colorful Communities zapewnia udział pracowników i produktów PPG oraz dofinansowanie, dzięki czemu społeczności na całym świecie, w których pobliżu działa nasza firma, nabierają koloru i witalności. Tak jest też w Cieszynie, gdzie PPG posiada fabrykę farb przemysłowych.

PPG przekazało ponad 10 tys. USD oraz ponad 60 litrów farb marki SIGMA COATINGS® INDURIN™, jak również akcesoriów malarskich DEKORAL™ Gold. We współpracy z władzami miasta Cieszyna, PPG pomogło stworzyć i zorganizować pierwszą edycję festiwalu murali Mur Art z udziałem artystów, których pomysły rywalizowały o miano najlepszego muralu o tematyce związanej z dziedzictwem, tradycjami i legendami Cieszyna i okolic.

Projekt Colorful Communities to dzieło 20 wolontariuszy PPG z lokalnej fabryki farb przemysłowych PPG, którzy spędzili dwa dni na rewitalizacji starego muru zlokalizowanego w centrum miasta, tworząc jasny, kolorowy mural przedstawiający najbardziej rozpoznawalne budynki Cieszyna – studnię Trzech Braci, rotundę i zamek. Na budynku położonym obok tego muru, zwycięzca konkursu Mikołaj Rejs stworzył mural na kanwie Legendy o Trzech Braciach, która opowiada o założeniu miasta.

"We współpracy z miastem Cieszyn, PPG dokłada starań, aby upiększyć i ożywić miejsca często odwiedzane przez mieszkańców i turystów - powiedział Waldemar Gołębiewski, dyrektor zakładu PPG w Cieszynie. - Idea festiwalu murali zdawała się doskonałą szansą zarówno na pokazanie, że PPG jest odpowiedzialnym partnerem lokalnej społeczności, jak i na rozjaśnienie miasta przy pomocy naszych trwałych i oferujących żywe kolory produktów".

Program Colorful Communities to flagowa inicjatywa PPG w zakresie angażowania społeczności, której celem jest ochrona i upiększanie okolic zakładów PPG na całym świecie. Program zwiększa zaangażowanie PPG w inwestowanie w społeczności lokalne, przekazując 10 mln USD na działania wspierające prowadzone w dziesięcioletnim okresie. Wspiera projekty, które przyczyniają się do zmiany na lepsze obszarów, z których korzystają społeczności, zapewniając wolontariuszy i przekazując produkty PPG. PPG ukończyło 11 projektów Colorful Communities w 2015 r., a w tym roku planuje zrealizować ich przeszło 30.

PPG i Fundacja PPG dodają światła i koloru miejscom, w których żyją społeczności na całym świecie. W 2015 r. przekazaliśmy ponad 7,8 mln USD setkom organizacji lokalnych w 20 krajach. Inwestując w podnoszenie szans edukacyjnych, pomagamy rozwijać się dzisiejszej wykwalifikowanej kadrze, aby w przyszłości tworzyła ona innowacje w branżach związanych z farbami, lakierami i materiałami specjalnego przeznaczenia. Dodatkowo, dajemy pracownikom PPG możliwości do wpływania na sprawy dla nich ważne, wpierając starania swoich wolontariuszy i oferując możliwości działalności charytatywnej. Dowiedz się więcej na stroniewww.ppgcommunities.com i śledź @PPG_Communities na Twitterze.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™ (CHRONIMY I UPIĘKSZAMY ŚWIAT)

W PPG (NYSE:PPG) każdego dnia pracujemy nad tworzeniem i dostarczaniem farb, powłok i materiałów, którym nasi klienci ufają już od ponad 130 lat. Nasze zaangażowanie i twórcze podejście pozwala nam rozwiązywać największe wyzwania naszych klientów i poprzez ścisłą współpracę znajdować właściwe drogi realizacji celów. Nasza siedziba główna mieści się w Pittsburghu. Firma prowadzi działalność i opracowuje innowacje w przeszło 70 krajach, a jej sprzedaż netto w 2015 r. wyniosła 15,3 mld USD. Pomagamy naszym klientom w branży budowlanej i produktów konsumenckich, w przemyśle i transporcie. Więcej informacji na stronie www.ppg.com.

We protect and beautify the world ("Chronimy I Upiększamy Świat") oraz Colorful Communities stanowią znaki handlowe, a logo PPG zarejestrowany znak handlowy spółki PPG Industries Ohio, Inc.
Sigma i Sigma Coatings stanowią znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe PPG Coatings Nederland B.V.
Indurin jest znakiem handlowym PPG Coatings Deutschland GMBH.
Dekoral jest znakiem handlowym PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

PPG
Ken Armistead, Komunikacja - region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki EMEA, +44 1924 354848
EMEACommunications@ppg.com
lub
Mark Silvey, Komunikacja korporacyjna, +1 412-434-3046
silvey@ppg.com
www.ppgcommunities.com

Contacts

PPG
Ken Armistead, Komunikacja - region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki EMEA, +44 1924 354848
EMEACommunications@ppg.com
lub
Mark Silvey, Komunikacja korporacyjna, +1 412-434-3046
silvey@ppg.com
www.ppgcommunities.com