Kümme digimõtet – kümme Oliver Wyman prognoosi digitehnoloogia arengust 2017

NEW YORK--()--ettevõte Oliver Wyman avaldas oma uue aruande „Kümme digimõtet“ (Ten Digital Ideas), mis räägib sellest, millist kasu võivad erinevate tegevusalade juhid saada digiinnovatisooni kasutamisest.

“Digiinnovatsiooni võimaluste efektiivne kasutamine on üks meie aja suurimaid väljakutseid. Uute digitaalsete äriarengutööriistade avastamine nõuab viimaste saavutuste tundmaõppimist nii oma tegevusalal kui ka teistel aladel ja teistes geograafilistes piirkondades,“ ütleb Paul Beswick, ettevõtte Oliver Wyman digitehnoloogia globaalse praktika kaasjuht.

“Meie aruanne „Kümme digimõtet“ räägib nendest ettevõtetest, kus edukalt juurutatakse digitehnoloogiat, ja sellest, kuidas seda tehakse,“ lisab Oliver Wyman digitehnoloogia globaalse praktika kaasjuht Christoph Knoess.

Aruandes, mis on ühele teemale pühendatud artiklikogumik, Oliver Wyman teeb järgmise prognoosi digitehnoologia arengust eri tegevusaladel aastal 2017:

Finantssektor: moodulstruktuuri omandavas rahandusteenuste harus vabaneb 1 triljon dollarit tulusid ja kulusid. Lisaks saavad pangad 150 miljardi dollari võrra alandada IT- ja tegevuskulusid blockchain tehnologia kasutuselevõtu arvelt.

Jagamismajandus: maailma jagamismajanduse maht kasvab 12 korda ja 2025. aastaks tõuseb 300 miljardi dollarile, kuna üha rohkem ettevõtteid – nii jae- kui hulgifirmasid – võtab kasutusele jagamisteenustetehnoloogiaid nagu Airbnb, Lyft ja Uber.

Tootmine/autotööstus: Tootjad saavad suurendada oma tulu 1,4 triljoni dollari võrra digiteerides protsesse kõigis tootmisprotsessi faasides: uue idee tekkimisest müügi, kohaletoimetamise ja hoolduseni. Digitehnoloogia lubab autotootjatel säästa 100 miljonit dollarit uue mudeli kävitamisel arvestades tootmisspetsiifikat disaini arendamise käigus.

Logistika: Lähiajal viib rakenduste kasutamine radikaalsete muutusteni kaubaveosektoris, nagu on juba toimunud teiste transpordiharu tegevussuundadega. Rakendused kujutavad endast kõikehõlmavaid lahendusi kaubavedajatele ja transpordidirmadele.

Tervishoid: Tervshoiukulud võivad väheneda 530 miljardi dollari võrra, kui tarbijad toetavad digimudeli kasutuselevõttu, mis sarnaneb neile juba tuttava jaemüügi veebiplatvormiga nagu Amazon.

“Suured andmed“ (big data): Drooniturg näitab kiiret kasvu 7 miljardi dollarini 2020. aastaks, kuna droonid muutuvad uueks analüütiliste andmete allikaks.

Küberjulgeolek: Vaid üks kolmandik ettevõtteid on piisavalt kaitstud ja valmis vastu seisma kõige agressiivsematele küberrünnakutele.

Digi- ja emotsionaalne tehnoloogia: Ettevõtte Lippincott (Oliver Wyman tütarfirma) poolt läbiviidud 3500 tarbija küsitluse kohaselt digiettevõtted, mis eiravad emotsioonalse komponendi tähtsust tarbijatele, riskivad kaotada võimaluse luua oma tarbijatega kauaaegseid suhteid.

Aruanne „Kümme digimõtet“ koosneb järmistest artiklitest:

Move at Clock Speed: Companies Need to Behave like Digital Disruptors

Beware of Digital Buzz: What it Takes for Complex Innovations like Blockchain to Work

Share or Shrivel: No Business is Safe from the Sharing Economy

Become Digitally Lean: German Manufacturing is Leading a Digital Industrial Revolution

Be Modular: A Lesson for Financial Services

Prepare for the New Drone Data Wave: Drone-based Big Data will Change the Rules of Competition

Don’t Just Digitize, Humanize

Stay Ahead of Smarter Apps: Make Way for Uber-Trucking

Learn from Online Retailers: Paging Dr. Amazon

Go to Cyber Extremes: What to do When Digitalization Goes Wrong

Aruande täisversioon on saadaval aadressi

Ettevõttest Oliver Wyman

Oliver Wyman on juhtiv rahvusvaheline ettevõte juhtimisnõustamise alal. Oliver Wyman ühendab sügavaid praktilisi teadmisi ja kõrge efektiivsusega meetodeid strateegiaarenduses, tegevusefektiivsuse suurendamises, riskijuhtimises ja organistatsioonide muutmises. Koos oma klientidega Oliver Wyman arendab ja teostab äri püsiarengu strateegiaid. Oliver Wyman on osa Marsh & McLennan Companies grupist [NYSE: MMC].

Täpsem info aadressil www . oliverwyman . com ja meie venekeelsel kodulehel www . oliverwyman . com / ru

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.

Contacts

Pressiesindaja:
Natalja Tšebotar
+44 7920 253441
+ 7 964 524 2935
natalia.chebotar@oliverwyman.com

Contacts

Pressiesindaja:
Natalja Tšebotar
+44 7920 253441
+ 7 964 524 2935
natalia.chebotar@oliverwyman.com