Společnost Hunter Ultrasonics vyzývá k ekologicky šetrnějšímu způsobu čištění filtrů naftových motorů

Předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které se týkají pouze snižování emisí oxidu uhličitého naftovými motory, opomíjejí důležitou věc

Diesel vehicles need DPF filters cleaned on a regular basis (Photo: Business Wire)

TORONTO--()--Od uzavření Pařížské smlouvy v roce 2015 se všechny nové předpisy vztahující se na nesilniční vozidla zaměřují pouze na snížení emisí plynů vyvolávajících skleníkový efekt.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Kompletní tiskovou zprávu, včetně multimédií, si můžete přečíst zde:http://www.businesswire.com/news/home/20160630006233/en/

Avšak jak Ken Hunter, zakladatel a generální ředitel společnosti Hunter Ultrasonics, ve svém nedávném článku uvádí, opatření na snižování znečišťování životního prostředí opomíjejí jednu důležitou součást celého procesu - pravidelné a pečlivé čištění motorových filtrů.

Více informací se dozvíte v článku “ Ultrasonic Cleaning - the Green Way to Clean Diesel Particulate Filters - Ultrazvukové čištění - ekologičtější způsob čištění filtrů pevných části naftových motorů ”.

Majitelé, provozovatelé a výrobci vozidel s naftovými motory by měli vyzvat úřady všech zemí světa, aby příslušné předpisy nepředepisovaly jen filtry na pevné částice (DPF) pro všechny naftové motory, ale aby byl do budoucna v zákonech současně zakotven i způsob a postup jejich pravidelné údržby a čištění.

To je velmi důležitá součást snahy o splnění cílů v oblasti snížení emisí oxidu uhličitého.

Aktivní regenerace je metoda, která se stále častěji pro čištění ucpaných filtrů pevných částic používá. Bohužel je ale neúčinná, protože:

- vede ke spalování pevných částic při vysoké teplotě, díky čemuž se znečišťující látky dostávají zpět do vzduchu. Takový filtr pak postrádá smysl.

- vede ke snížení produktivity a naopak ke zvýšení četnosti odstávek vozidla, protože během tohoto procesu není možné naftový motor používat

- zvyšuje spotřebu paliva a náklady

Dokud nezačneme využívat proaktivní čištění s pomocí méně škodlivých metod, jako je například ultrazvukové čištění, bude se míra znečištění jenom zvyšovat.

Pokud se chcete o ultrazvukovém čištění dozvědět více a zjistit jak tento způsob čištění pomáhá snižovat náklady na údržbu motorů, prodlužovat jejich životnost a snižovat náklady na spotřebu paliva, navštivte webové stránkyhunterultrasonics.com.

Přečtěte si zdrojovou verzi této zprávy na webových stránkách businesswire.com:http://www.businesswire.com/news/home/20160630006233/en/

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Kontaktní informace
Kontakt pro média:
Hunter Ultrasonics
Ken Hunter, 416-605- 7547
Zakladatel a generální ředitel
ken@hunterultrasonics.com
www.hunterultrasonics.com

Contacts

Kontaktní informace
Kontakt pro média:
Hunter Ultrasonics
Ken Hunter, 416-605- 7547
Zakladatel a generální ředitel
ken@hunterultrasonics.com
www.hunterultrasonics.com