De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.--()--Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 23 juni 2016 een actueel verslag op Form 8-K ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"), waarin werd aangekondigd dat de raad van bestuur van de onderneming (de “Raad”) Michael D. White met onmiddellijke ingang heeft aangesteld om te dienen in de Raad, en dat het Dhr. White heeft aangesteld om te dienen in het Auditcomité en het Comité van de Raad voor compensatie en secundaire voorwaarden. Dhr. White is de onlangs gepensioneerde voorzitter, president en CEO van DIRECTV. Hij is de voormalige CEO van PepsiCo International, een divisie van PepsiCo, Inc. en voormalig vice-voorzitter en directeur van PepsiCo. Dhr. White zal een vergoeding ontvangen als een externe directeur overeenkomstig het bedrijfsprogramma voor vergoedingen voor externe directeuren, zoals beschreven onder de titel “Vergoeding directeur” (Director Compensation) in de definitieve proxyverklaring van de onderneming in tabel 14A, gedeponeerd bij de SEC op 17 maart 2016. Krachtens het bedrijfsprogramma voor vergoedingen voor externe directeuren zal Dhr. White op 23 juni 2016 in eerste instantie automatisch aandelen van restricted stock en financiële beloningen ontvangen, die naar evenredigheid zullen worden berekend vanaf de datum van benoeming tot aan de datum van de volgende algemene jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel
+1-980-386-5083

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, Assistant General Counsel
+1-980-386-5083