IPG Mediabrands ogłasza ranking „D100”

Google, Amazon i Samsung na szczycie listy najbardziej dynamicznych marek świata

 • Istniejące metody pomiaru wartości marki nie przystają już do nowego świata.
 • IPG Mediabrands, we współpracy z Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, utworzyła nową metodę pomiaru wartości marki o nazwie „wynik dynamiczny”.
 • Marki z lepszym wynikiem dynamicznym osiągają lepszy wzrost dochodów w porównaniu z markami, u których wynik ten jest niższy.
 • Wynik dynamiczny obejmuje 4 aspekty - sprawność, responsywność, innowacyjność i aktywność społeczną.
 • D100 jest rankingiem 100 marek z całego świata, które osiągnęły najlepszy wynik dynamiczny.

CANNES, Francja--()--IPG Mediabrands, przedsiębiorstwo medialne należące do Interpublic Group (NYSE:IPG), we współpracy z Jonah Bergerem, profesorem nadzwyczajnym Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii i autorem bestsellera New York Times „Contagious: Why Things Catch On” („Zaraźliwe: dlaczego niektóre produkty i idee zyskują popularność”) ogłosiło inauguracyjny D100, czyli ranking 100 najbardziej dynamicznych spółek na świecie uzyskany przy pomocy miar przystających do nowego świata.

Ranking D100 powstał po przebadaniu przeszło 10 tys. konsumentów w czterech regionach świata na pięciu największych rynkach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chinach i Indiach. Konsumenci byli pytani zarówno o marki globalne, jak i działające na danym rynku; łącznie badanie objęło ponad 1200 marek. Do marek światowych zaliczono przedsiębiorstwa międzynarodowe, o przynajmniej częściowo zaznaczonej obecności na wielu kluczowych rynkach (np. Coca-Cola, Nike i BMW). Marki działające na danym rynku to marki mniejsze, których obecność ogranicza się do pojedynczego rynku (np. Royal Mail w Wielkiej Brytanii czy Hajmola w Indiach).

Oto lista 10 najbardziej dynamicznych marek świata:

 1. Google
 2. Amazon
 3. Samsung
 4. Nike
 5. Intel
 6. NASA
 7. BMW
 8. Mercedes-Benz
 9. Audi
 10. Lenovo

„Ranking D100 oraz dane, które zgromadziliśmy w celu wytypowania najbardziej dynamicznych marek świata są niezwykłe. Zdefiniowany przez nas wynik dynamiczny i metody pomiaru wartości marki dla nowego świata pozwalają IPG Mediabrands wspomagać marki na drodze do osiągnięcia prawdziwej dynamiki i ewolucji, która nie pozostaje w tyle za klientami” - powiedział Henry Tajer, dyrektor generalny na świat IPG Mediabrands.

Wynik dynamiczny składa się z czterech kluczowych aspektów pozwalających na obliczenie i określenie dynamiki marki, inaczej niż to się odbywa w przypadku tradycyjnych metod pomiaru „starego świata”, takich jak świadomość i wartość marki.

D100 to pierwszy ranking, w którym sukces marki mierzony jest przy pomocy metod pomiaru dla nowego świata, którymi są:

 • Sprawność: stopień adaptacji marki do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Responsywność: stopień, w jakim marka wsłuchuje się w potrzeby i uwagi klientów i odpowiada na nie.
 • Innowacyjność: stopień, w jakim marka wykorzystuje nowe technologie, tworząc innowacyjne produkty i usługi
 • Aktywność Społeczna: określa, jak duża i zaangażowana jest społeczność marki w mediach społecznościowych

Dane w pierwszych trzech aspektach (sprawność, responsywność i innowacyjność) zostały zebrane na podstawie oceny konsumentów, natomiast aspekt czwarty, tj. aktywność społeczna, został zbadany przy pomocy mediów społecznościowych Facebook, Twitter i Weibo. Wyniki dla każdego aspektu podlegały standaryzacji typu Z, a następnie uśrednieniu w celu uzyskania ogólnego wyniku dynamicznego marki.

Jonah Berger, profesor nadzwyczajny marketingu na Uniwersytecie Pensylwanii: „We współpracy z IPG Mediabrands zastosowaliśmy rygorystyczną i kompleksową metodologię wskazującą, które marki tworzą przyszłość. Ostatecznie nie chodzi bowiem o to, żeby być znaczącym dzisiaj, tylko o to, aby zmieniać świat jutra”.

Badania pokazują, że świat zmienił się w sposób fundamentalny. Wcześniej bycie największą i najstarszą marką stanowiło gwarancję dalszych sukcesów. Jednak dzisiejszy niezwykle dynamiczny rynek kształtowany przez media społecznościowe to nie tylko nowy wspaniały świat dla marek, ale także świat nowych wspaniałych marek, a wymienione cztery aspekty pomiaru służą za podstawy witalności i ciągłego wzrostu marki.

W całym rankingu D100 występuje wyraźna i pozytywna relacja pomiędzy wynikiem dynamicznym a rzeczywistymi wynikami firmy. Marki dynamiczne, definiowane jako marki, które uzyskały wynik powyżej jednego odchylenia standardowego od średniej dynamiki, odnotowały o 2,7% wyższy procentowy wzrost dochodów w IV kwartale pomiędzy rokiem 2014 a 2015. Chociaż sama ta wartość może wydać się mało istotna, należy zwrócić uwagę, że średni wzrost dochodów w markach ogółem wyniósł tylko 4,4%. Relacja pomiędzy dynamiką a wzrostem dochodów utrzymuje się nawet gdy skorygujemy obliczenia o bardziej tradycyjne miary wartości marki, takie jak świadomość marki czy skala. Wskazuje to, że dynamika marki kształtuje przyszłe wyniki w sposób wykraczający poza bardziej tradycyjne miary wartości marki. Relacja między dynamiką a wzrostem dochodów wynika szczególnie z aspektu Sprawności oraz w pewnym stopniu z aspektu Aktywności społecznej. Spółki sprawne osiągają również wyższy poziom kapitalizacji rynkowej.

Mat Baxter, dyrektor światowy ds. strategii i dyrektor kreatywny, powiedział: „Jest to niezwykle ważne badanie, ponieważ wyraźnie wskazuje naglącą potrzebę odejścia przez marki od przestarzałych miar wartości i przyjęcia jako kryterium wyniku dynamicznego - który, jak udowodniliśmy jest ściśle związany z przyszłym wzrostem dochodów i tempem rozwoju spółek”.

Pierwsza nagroda D100 przypadła w udziale Google, najbardziej dynamicznej firmie świata, a wręczenia dokonał Eric Schmidt, prezes wykonawczy Alphabet Inc. (nowo utworzonej spółki nadrzędnej Google) podczas 63. Międzynarodowego Festiwalu Kreatywności Cannes Lions we francuskim Cannes (https://www.canneslions.com/whats_on/festival_schedule/#day-4/view-grid/ ).

Więcej informacji na temat poszczególnych marek oraz pełny ranking znajduje się na stronie: www.thed100.com.

IPG Medibrands

IPG Mediabrands została założona przez Interpublic Group (NYSE: IPG) w 2007 r. w celu zarządzania wszystkimi aktywami firmy związanymi z mediami. Dziś spółka zarządza ponad 37 mld dolarów inwestycji marketingowych w imieniu swoich klientów i zatrudnia przeszło 8,5 tys. specjalistów od komunikacji marketingowej w więcej niż 130 krajach.

IPG Mediabrands to nowa światowa grupa agencyjna stworzona z myślą o dynamicznym marketingu. Nasze tempo pracy, sprawność i inteligentne zarządzanie danymi zapewniają ciągłe pobudzanie rozwoju wielu spośród największych marek świata. Sieć agencji IPG Mediabrands obejmuje UM Initiative, BPN i Orion Holdings, jak również specjalistyczne jednostki biznesowe, w tym Magna Global, Cadreon, Ansible, Society, Reprise, Rapport i IPG Media Lab.

IPG Mediabrands. Dynamic by Design.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

IPG Mediabrands
Dan Friedman
tel. +1-212-883-4780
e-mail: Dan.Friedman@mbww.com

Contacts

IPG Mediabrands
Dan Friedman
tel. +1-212-883-4780
e-mail: Dan.Friedman@mbww.com