Tillman Green LLC i Global Tower Solutions inwestują 500 mln dolarów w spółkę joint venture w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na rynkach wschodzących

Tillman GTS wdraża rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii na rynkach, gdzie olej napędowy zastępowany jest innymi paliwami.

NOWY JORK i LONDYN--()--Spółki Tillman Green, LLC („Tillman”) i Global Tower Solutions („GTS”) ogłosiły utworzenie Tillman GTS, globalnej spółki joint venture, która na nowo zdefiniuje metody korzystania z energii przez sektor wież telekomunikacyjnych. To nowe przedsięwzięcie powstało z połączenia doświadczenia Tillman w budowie podmiotów infrastruktury telekomunikacyjnej na rynkach wschodzących i rozwijających się oraz doświadczenia GTS w zakresie odnawialnych źródeł energii.

W ciągu trzech najbliższych lat Tillman GTS zamierza dokonać inwestycji na kwotę 500 mln dolarów, dostarczając środki kapitałowe sektorowi wież telekomunikacji mobilnej. Działania z tym związane skupią się na rynku, gdzie olej napędowy jest zastępowany innymi paliwami, a realizowane będą w oparciu o rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie kosztów operacyjnych, obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz zapewnienie odbiorcom z całego świata niezawodnych dostaw energii w stałych cenach. Tillman GTS dysponuje rozwiązaniem finansowym, które pozwala na dostawy dużych ilości energii w ramach realizacji usługi. Obecnie analizuje sposobności biznesowe na terenie Europy, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

„Z przyjemnością ogłaszamy nawiązanie współpracy z GTS. Tillman Green uważa, że źródła odnawialne stanowią ważny zasób energetyczny, z którego korzyści mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne z całego świata. GTS ma doświadczenie w identyfikacji i wdrażaniu technologii solarnych na potrzeby firm specjalizujących się w wieżach telekomunikacyjnych. Nasze wspólne plany obejmują także budowę platformy energii odnawialnej” - powiedział Sanjiv Ahuja, prezes zarządu Tillman Green.

„Rządy, właściciele wież telekomunikacyjnych oraz klienci jednogłośnie domagają się ekologicznych alternatyw względem energii z pozasieciowych i nieefektywnych („bad-grid”) wieżowych systemów telekomunikacji. Oferujemy niezawodne, oszczędne i zrównoważone rozwiązanie energetyczne do zastosowania w całym sektorze. Partnerstwo z Tillman Green pomoże nam we wdrażaniu naszych rozwiązań w krajach rozwiniętych i rozwijających się, zarówno na rynku technologii mobilnych, jak i w innych sektorach korzystających z naszego doświadczenia” - powiedział Robert Suss, dyrektor zarządzający Global Tower Solutions.

Tillman Green, LLC

Tillman Green, LLC to prywatna spółka holdingowa specjalizująca się w globalnej działalności z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jej spółka macierzysta, Tillman Global Holdings („TGH”) jest globalnym liderem sektora rozwoju infrastruktury na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Tillman Global Holdings, które w 2013 r. założył Sanjiv Ahuja, pełni funkcję spółki holdingowej względem czołowych przedsiębiorstw z kilku rynków. Wraz ze swoimi podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi spółka ta jest obecna na pięciu kontynentach i w kilkudziesięciu krajach. www.tillmanglobal.com.

Global Tower Solutions

Global Tower Solutions to prywatna spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii specjalizująca się w dostarczaniu pozasieciowych rozwiązań energetycznych sektorowi wież telekomunikacji mobilnej oraz budowie naziemnych urządzeń solarnych w krajach rozwijających się, które odnotowują rosnące zapotrzebowanie na czystą energię. GTS założone zostało przez Roberta Sussa i Stewarta Dodda jako spółka holdingowa, w ramach której kapitalizują oni swoje doświadczenie w zakresie finansów, odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym/sporządzono wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

The Dilenschneider Group
Orlando Camargo
tel. 212-922-0900 / 212-843-5545
e-mail: ocamargo@dgi-nyc.com

Contacts

The Dilenschneider Group
Orlando Camargo
tel. 212-922-0900 / 212-843-5545
e-mail: ocamargo@dgi-nyc.com