Nanoco zet vraagtekens bij het voorlopig advies van het Öko-instituut om de vrijstelling van cadmium onder de Richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS-richtlijn) voor televisie en displays te verlengen

Nanoco Casts Doubt on Inconclusive Öko Institute Advisory to Extend Cadmium Exemption under the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive for TVs, Displays (foto: Business Wire)

MANCHESTER, England & CONCORD, Mass.--()--Nanoco Group plc (LSE: NANO), wereldleider in de ontwikkeling en productie van cadmiumvrije kwantumpunten en andere nanomaterialen, heeft vandaag een nieuw adviesrapport van het Öko-instituut aangevochten, op het punt van zijn aanbeveling de vrijstelling onder de Richtlijn van bepaalde gevaarlijke stoffen te verlengen, waardoor in Europa het gebruik van cadmiumhoudende kwantumpunten in televisies en displays zou worden toegestaan. In dit rapport deed het Öko-instituut ook een oproep tot het beëindigen van de uitsluiting van het gebruik van cadmium in LED-lampen. De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese lidstaten zullen nu het rapport van het Öko-instituut evalueren alvorens hierover uitspraak te doen.

De opdrachtgever van het Öko-instituutrapport was het Directoraat-generaal Milieu (ENV), de afdeling van de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor het Europese milieubeleid. In mei 2015 verwierp het Europese Parlement met 618 stemmen voor en 33 stemmen tegen een gedelegeerde handeling van de Europese Commissie die het gebruik van giftig cadmium in televisies en overige displays tot juli 2018 verlengt. Dit was de aanleiding tot het huidige onderzoek.

Cadmium is een van de zes zeer giftige stoffen waarvan het gebruik in elektrische en elektronische apparatuur onder de 12 jaar oude RoHS-richtlijn valt. Deze werd ontworpen om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen en hergebruik te bevorderen. De RoHS-richtlijn beschouwt cadmium als het meest schadelijke giftige zware metaal, en het maximaal toegestane niveau dat hij de stof toekent, ligt 10 keer lager dan bij kwik en lood.

Het rapport erkent de aanwezigheid op de markt van cadmiumvrije alternatieven, waarbij de prestatieniveaus van beide technologieën onder verschillende testvoorwaarden gelijk liggen. Het rapport is niet definitief en laat het besluit over het al dan niet toestaan van verlengen over aan de EU-instellingen. Nanoco houdt de Europese Commissie, de lidstaten en het Europese Parlement verantwoordelijk voor het handhaven van de RoHS-richtlijn want vindt dat deze ervoor moeten zorgen dat kleine prestatieverschillen de voortgang om het EU-milieu te vrijwaren van toxische en gevaarlijke stoffen niet in de weg staan.

Voorlopige bevindingen

Nanoco benoemde een aantal onderwerpen in het advies van het Öko-instituut, dat de aanbevelingen in twijfel trok, met name het feit dat het rapport geen aanwijzingen geeft welke gewenste verbetering van het kleurengamma of welke hoeveelheid energiebesparing zouden voldoen om de uitsluiting onder de RoHS-richtlijn te rechtvaardigen. Dit zou voor de diverse soorten apparatuur (bijv. consumententelevisies versus beeldschermen voor het stellen van medische diagnoses) verschillend kunnen zijn. Andere problemen zijn o.a.:

Toxiciteit:

- Het rapport biedt geen evaluatie van heldere wetenschappelijke gegevens van de relatieve toxiciteit van cadmium ten opzichte van cadmiumvrije materialen (zowel voor indiumfosfide als de cadmiumvrije kwantumpunten (CFQD®) die door Nanoco worden geproduceerd), en komt dus niet tot een duidelijke conclusie over de significant grotere gevaren van cadmium, als enige verbinding van de drie gereguleerde stoffen onder de RoHS-richtlijn.

- Bovendien spreken de aanbevelingen eerdere verklaringen van het Öko-instituut over dezelfde vrijstelling uit 2013 tegen,1 die voorrang geven aan de onder de RoHS beperkte stoffen ten opzichte van energiebesparende mogelijkheden.

Energiebesparingen:

- Het rapport stelt dat de geclaimde voordelen van cadmium QD-componenten afhangen van de soort beeldschermen waarin deze worden gebruikt, waarmee zij de bevindingen van energiebesparing in twijfel trekken. Het negeert ook de impact van de snel verbeterende prestatie van cadmiumvrije kwantumpunten, met name in de tweede generatie Samsung SUHD-televisies, die in het eerste kwartaal van dit jaar op de markt kwamen.

- Het rapport accepteert de beweringen dat cadmiumhoudende displays een lager energieverbruik hebben, ondanks het feit dat gegevens van commerciële televisies laten zien dat beeldschermen met cadmiumvrije kwantumpunten minder energie verbruiken, waardoor deze een A+ rating voor energie-efficiëntie hebben bereikt en daarin marktleider zijn.

Kleurprestatie:

- Het rapport aanvaardt de claim van een hogere prestatie van het kleurengamma, ondanks zijn eigen analyse dat “de adviseurs begrijpen dat de resultaten niet overtuigend zijn.” Ook zet het rapport vraagtekens bij het belang van een kleurengammaverbetering voor consumenten in alle omstandigheden.

- Het rapport laat het afweten op de meest relevante industriële standaarden voor kleurprestaties waar het geen aandacht aan geeft, in het bijzonder de DCI-norm die tegenwoordig wordt toegepast in digitale filmopnames, en de meest recente UltraHD Premium-norm, die displays vereist die aan 90% van de DCI voldoen. Cadmiumvrije kwantumpunttelevisies, die nu te koop zijn, halen de norm volledig.

Juridische draagwijdte:

- Het rapport geeft zelf toe dat zijn advies niet juridisch bindend is.

- Verder geeft het aan dat ondanks dat het de (omstreden) beweringen over de verbeterde kleurprestatie en efficiënt energiegebruik aanvaardt, “naast haar mandaat om op basis van wetenschappelijk onderzoek een vrijstelling te evalueren, het niet haar taak is te bepalen of het gebruik van een onder de RoHS beperkte stof voor een bepaalde functie of eigenschap, hiertegen opweegt.”

- Nanoco is van mening dat het verlengen van de vrijstelling duidelijk tegenstrijdig is aan de fundamentele doelstelling van de RoHS-richtlijn om het gebruik van beperkte stoffen, waaronder cadmium, uit te faseren. Uit het enorme commerciële succes van cadmiumvrije kwantumpunttelevisies blijkt dat zij aan alle vereiste prestatienormen voldoen, en als effectieve vervanging dienen die elk voortgezet gebruik van cadmium overbodig maken, zodat de vrijstelling moet eindigen.

Michael Edelman, Chief Executive Officer van Nanoco, zegt:

“De RoHS-richtlijn doelt op het uitbannen van het gebruik van gevaarlijke stoffen in de EU. Een advies aangaande het voortgezet gebruik van cadmium onder deze richtlijn in het licht van deze voorlopige bevindingen is op z'n best misplaatst, en in het slechtste geval, onverantwoordelijk.”

"De realiteit is dat innovatieve, hoog presterende en energiezuinige televisies en beeldschermen kunnen en worden geproduceerd met cadmiumvrije kwantumpunten, waardoor de behoefte aan welke vrijstelling van cadmium dan ook helemaal niet nodig is.”

“Cadmium is een oude en gevaarlijke technologie die nooit uit de reguliere handel is gehaald. In feite worden er 20 keer zoveel televisies verkocht met cadmiumvrije kwantumpunten dan cadmiumhoudende tv's. Waarom zouden we dus het gebruik van deze sterk gereguleerde en giftige chemische stof verlengen, als er tegenwoordig veilige alternatieven beschikbaar zijn, die marktleider zijn op het gebied van kleurprestaties en energiebesparing?”

“Cadmiumvrije technologie combineert schitterende, verbeterde kleur met een uitstekende energie-efficiëntie, terwijl de prestatieniveaus over de hele linie snel blijven toenemen.”

“Belangrijke televisie- en beeldschermfabrikanten, waaronder Samsung, hebben zich hierover uitgesproken en hun productstrategieën op cadmiumvrije technologie gericht. In de komende maanden zullen andere fabrikanten op dezelfde manier de concurrentie aangaan met toonaangevende displayproducten die een verbeterde kleurprestatie leveren, door zonder risico de cadmiumvrije technologie toe te passen.”

“Uiteindelijk zal cadmium in de EU een verboden stof zijn, zelfs als het advies voor het verlengen van de vrijstelling (die eind juli 2014 is geëindigd) met nog drie jaar wordt aangenomen. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat toonaangevende fabrikanten hun producten in gevaar zullen brengen door het gebruik van cadmium.”

“Vorige oproepen van de Zweedse en Britse overheid en milieuorganisaties als de EEB, ChemSec en Greenpeace maken deel uit van de overweldigende stroom van adviezen tegen het gebruik van cadmium in de EU.”

“Het is verbazingwekkend dat drie jaar geleden het Öko-instituut de verlenging van cadmium in displays heeft aanbevolen op basis van het gebrek aan geschikte alternatieven vóór 2019. Zij waren in maart 2015 in de handel. Ondanks dat zij in hun rapport van 2014 verklaarden dat energie-efficiëntie niet een doorslaggevend criterium was, lijken ze nu opeens te hebben besloten dit wel als kritische factor te beschouwen ter verdediging van de nieuwe verlenging.”

“Vorig jaar stemde het Europese Parlement met een grote meerderheid tegen de voortzetting van de cadmiumvrijstelling, en wij doen een oproep aan de Europese Commissie, de EU-lidstaten en opnieuw het Europees Parlement om de democratische en logische koers te volgen die zo snel mogelijk een einde maakt aan deze onnodige verlenging voor televisies en displays.”

OVER NANOCO

Nanoco (LSE: NANO) is wereldleider in de ontwikkeling en productie van cadmiumvrije kwantumpunten en andere nanomaterialen, voor het gebruik in veelvoudige toepassingen, waaronder LCD-displays, lampen, zonnecellen en bio-imaging. Op de display-markt heeft het bedrijf Dow Chemical een niet-exclusieve licentie voor de productie, marketing en verkoop van de cadmiumvrije kwantumpunttechnologie van Nanoco.

Nanoco werd opgericht in 2001 en heeft haar hoofdkantoor in Manchester, VK. Het heeft productie-installaties in Runcorn, VK, en een dochteronderneming, Nanoco Inc., die gevestigd is in de VS, Concord, MA. Voor Nanoco werken verder directeuren in bedrijfsontwikkeling in Japan, Korea en Taiwan. Haar technologie is wereldwijd beschermd door een groot en groeiend aantal octrooien.

Nanoco is genoteerd op de belangrijkste markt van de London Stock Exchange en wordt verhandeld onder het tickersymbool NANO. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nanocogroup.com.

1 http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf p. 73

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontacten:
Tier One Partners
Kathy Wilson, 781-652-0499
kwilson@tieronepr.com

Contacts

Mediacontacten:
Tier One Partners
Kathy Wilson, 781-652-0499
kwilson@tieronepr.com