Bone Therapeutics viert tien jaar innovatie in botceltherapie

GOSSELIES, België--()--Koersgevoelige Informatie:

BONE THERAPEUTICS (Brussels:BOTHE) (Paris:BOTHE) (Euronext Brussel en Parijs: BOTHE), het celtherapiebedrijf dat zich richt op de behandeling van belangrijke, onvervulde medische behoeften in de domeinen van herstel en preventie van botbreuken en vertebrale fusie, viert vandaag haar tienjarig bestaan met een evenement waarbij gasten uit de industrie, de overheid en de media zullen aanwezig zijn, alsook vertegenwoordigers van de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Het evenement zal bijgewoond worden door de heer Paul Magnette, Minister-President van Wallonië en de heer Jean-Claude Marcourt, Viceminister-President en minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering van de Waalse Regering.

Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer van Bone Therapeutics, gaf volgende reactie: “We zijn trots op wat we in de afgelopen tien jaar, sinds de oprichting van Bone Therapeutics, bereikt hebben. We hebben een lange weg afgelegd en hebben nu twee producten in klinische ontwikkeling in zes verschillende studies en voorbereidingen worden getroffen voor het opstarten van studies in de VS. We maken van de gelegenheid gebruik om zowel onze investeerders als de Waalse regering te bedanken voor hun steun tijdens deze periode en zonder dewelke dit niet mogelijk zou zijn geweest. We willen dan ook even blijven stilstaan bij deze belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de onderneming en kijken uit naar wat de volgende tien jaren zullen brengen.”

Paul Magnette, Minister-President van Wallonië en Burgemeester van Charleroi zei: Bone Therapeutics is een goed voorbeeld van hoe dynamische, hoogtechnologische bedrijven de economie en sociale structuur van Wallonië positief beïnvloeden door het creëren van arbeidskansen en het brengen van innovatie. Wallonië heeft een leiderspositie verworven in het domein van celtherapie, in belangrijke mate door de prestaties en bijdragen van ondernemingen zoals Bone Therapeutics.

Jean-Claude Marcourt, Viceminister-President en Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitalisering van de Waalse Regering, voegt hier aan toe: “Tijdens het laatste decennium kende de biotechnologische industrie van Wallonië een sterke groei en nam de Regio een toonaangevende positie in in het domein van celtherapie. Een belangrijke factor die hierin meespeelde is de oprichting van Biowin, de cluster voor gezondheidszorg in Wallonië. Dit initiatief, dat een breed internationaal bereik heeft, creëert het perfecte ecosysteem voor de ontwikkeling van startende biotechbedrijven. Om haar leiderspositie ter versterken, heeft en blijft de Waalse Regio innovatieve projecten zoals Bone Therapeutics verder steunen.”

Sinds de oprichting in 2006 als spin-off van de Université Libre de Bruxelles (ULB: Brussel, België), concentreert Bone Therapeutics zich op de ontwikkeling van een technologie die werd ontwikkeld aan het Erasmus ziekenhuis van de ULB. De onderneming bouwde verder op deze fundamenten en voert nu klinische studies uit voor zes indicaties. Met de steun van haar investeerders en de Waalse Regio, kon de onderneming, die ondertussen meer dan 100 mensen tewerkstelt, sterk groeien over de voorbije tien jaar en haar positie vestigen als leider in het domein van de botceltherapie.

Over Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. De huidige standaardbehandeling in dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken, ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische (botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.

Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase IIB/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De onderneming heeft verder nog verschillende preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en ontwikkelt nieuwe productkandidaten.

Het bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 11 patentenfamilies.

Verdere informatie is verkrijgbaar op www.bonetherapeutics.com.

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochterondernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van dit persbericht.

Bone Therapeutics S.A. • Rue Auguste Piccard, 37 • 6041 Gosselies • Belgium (Europe) • Phone: +32 (0) 2 529 59 90 • Fax: +32 (0) 2 529 59 93 • www.bonetherapeutics.com

Contacts

Bone Therapeutics SA
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Bielecka, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations
& Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

Contacts

Bone Therapeutics SA
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer
Wim Goemaere, Chief Financial Officer
Tel: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com
of
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Amber Bielecka, Jessica Hodgson en Hendrik Thys
Tel: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com
of
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations
& Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier en Nicolas Merigeau
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu