Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (“Ontex”) maakt de kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die zij heeft ontvangen, openbaar overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen.

Op 27 mei 2016 heeft Norges Bank Ontex ervan in kennis gesteld dat het 3.812.880 aandelen in Ontex heeft verworven en daarmee de drempel van 5,00% van alle stemrechten in Ontex tot 5,09% heeft overschreden.

Op 30 mei 2016 heeft Norges Bank Ontex ervan in kennis gesteld dat het 3.616.997 aandelen in Ontex heeft verworven en daarmee de drempel van 5,00% van alle stemrechten in Ontex tot 4,83% heeft overschreden.

Overeenkomstig haar verplichting publiceert Ontex de inhoud van de door haar ontvangen kennisgevingen.

Data kennisgeving: 27 mei 2016 en 30 mei 2016

Data drempeloverschrijdingen: 26 mei 2016 en 27 mei 2016

Overschreden drempel: 5,00%

Kennisgeving door:

Norges Bank (the Central Bank of Norway)   Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, Norway

Noemer op datum Kennisgevingen: 74.861.108 aandelen

Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:

Kennisgeving van 27 mei 2016:

    Vorige kennisgeving   Na de transactie
# stemrechten # stemrechten   % stemrechten
Houders van

stemrechten

  Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Norges Bank 2.256.854 3.812.880 0 5,09% 0,00%
Totaal 2.256.854 3.812.880 0 5,09% 0,00%

Kennisgeving van 30 mei 2016:

    Vorige kennisgeving   Na de transactie
# stemrechten # stemrechten   % stemrechten
Houders van

stemrechten

  Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Verbonden aan

effecten

  Niet verbonden

aan effecten

Norges Bank 3.812.880 3.616.997 0 4,83% 0,00%
Totaal 3.812.880 3.616.997 0 4,83% 0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als centrale bank beheert Norges Bank onder meer de externe valutareserves van Noorwegen en is de Bank verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse staatspensioenfonds (GPFG). De formele verantwoordelijkheid voor het beheer van het GPFG ligt bij het Ministerie van Financiën, maar ze wordt gedelegeerd aan Norges Bank. Alle beleggingen worden uitgevoerd door Norges Bank die optreedt als opdrachtgever en alle deelnemingen worden geregistreerd in naam van Norges Bank.

Overige opmerkingen:

De toename en afname van aandelen van Ontex Group NV in bezit van Norges Bank is te verklaren door een stijging en daling van aandelen die gehouden worden als pand (voor andere aandelen die uitgeleend zijn).

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen die moeten worden gedaan overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007, dienen te worden gestuurd naar: investorrelations@ontexglobal.com

Deze kennisgeving zal worden gepubliceerd op: http://www.ontexglobal.com/press-room

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van baby luiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen onder eigen Ontex merken alsook onder toonaangevende winkelmerken.

De groep stelt meer dan 7.000 personeelsleden tewerk, en is aanwezig in 23 landen. Ontex is genoteerd op Euronext Brussels en maakt deel uit van de BEL20® index.

Contacts

Ontex Group NV
INFORMATIEVRAGEN VAN BELEGGERS
Philip Ludwig
+32 53 333 730
investorrelations@ontexglobal.com
of
INFORMATIEVRAGEN VAN PERS
Gaëlle Vilatte
+32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Contacts

Ontex Group NV
INFORMATIEVRAGEN VAN BELEGGERS
Philip Ludwig
+32 53 333 730
investorrelations@ontexglobal.com
of
INFORMATIEVRAGEN VAN PERS
Gaëlle Vilatte
+32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com