BIOTIE THERAPIES OYJ POISTAA AMERICAN DEPOSITARY SHARE – OSAKETALLETUSTODISTUKSENSA NASDAQ GLOBAL SELECT MARKETIN PÖRSSILISTALTA

TURKU, Suomi--()--Biotie Therapies Oyj ("Biotie") tiedottaa tänään, että sen hallitus on päättänyt vapaaehtoisesti poistaa American Depositary Share – osaketalletustodistukset ("ADS-todistukset"), joista jokainen vastaa 80:tä Biotien tavallista nimellisarvotonta osaketta ("Osakkeet"), NASDAQ Global Select Marketin ("NASDAQ US") pörssilistalta.

Biotie toimittaa tänään kirjallisen ilmoituksen NASDAQ US:lle aikomuksestaan poistaa ADS-todistukset pörssilistalta. Biotie uskoo, että ADS-todistusten poistaminen NASDAQ US:n pörssilistalta on Biotien ja sen osakkeenomistajien edun mukaista huomioiden Acorda Therapeutics, Inc.:n ("Acorda") hiljattain toteuttama vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista Biotien liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista Osakkeista, ADS-todistuksista, osakeoptio-oikeuksista, osakeyksiköistä ja warranteista, jotka eivät ole Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen toteuttamisen myötä Acorda omistaa noin 96,8 prosenttia kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita). Käyttämällä muut Ostotarjouksessa hankitut oman pääoman ehtoiset arvopaperit Osakkeiden merkitsemiseen, Acorda voisi nostaa omistuksensa noin 97,4 prosenttiin kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita).

Tällä hetkellä Biotien aikomuksena on toimittaa arviolta 31.5.2016 Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") hakemus Form 25 -asiakirjalla ilmoittaakseen SEC:lle ADS-todistusten poistamisesta NASDAQ US:n pörssilistalta. Pörssilistalta poistaminen toteutuu kymmenen (10) kalenteripäivää Form 25 -asiakirjan toimittamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että 10.6.2016 jälkeen ADS-todistuksilla ei voi käydä kauppaa millään säännellyllä markkinapaikalla. Biotien Osakkeet pysyvät listattuina NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla, vaikkakin Biotien tarkoituksena on poistaa Osakkeet NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin se on soveltuvien lakien perusteella sallittua ja mahdollista.

Biotiehen soveltuvien Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaiset tiedonantovelvollisuudet jatkuvat pörssilistalta poistamisen jälkeen. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisten rekisteröinnin perumisen ehtojen täytyttyä Biotien tarkoituksena on päättää Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaiset tiedonantovelvollisuutensa ja perua sen kaikkien rekisteröityjen arvopaperilajien rekisteröinti. Kun Biotien Yhdysvaltain arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934) mukainen tiedonantovelvollisuus päättyy, Biotietä koskevia tietoja on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisesti huomattavasti vähemmän saatavilla. Biotien tarkoituksena on julkista lisätietoja kyseisestä rekisteröinnin perumisesta ja tiedonantovelvollisuuksien päättämisestä myöhemmin. Biotie pidättää oikeuden mistä tahansa syystä lykätä kyseisten hakemusten toimittamista, peruuttaa ne ennen voimaantuloa, ja muutoin muuttaa pörssilistalta poistamiseen, rekisteröinnin peruuttamiseen ja tiedonantovelvollisuuksien päättämiseen liittyviä suunnitelmiaan millä tahansa tavalla.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Acordan tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki jäljellä olevat Biotien Osakkeet ja ADS-todistukset. Koska Acordan omistus on Ostotarjouksen myötä ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä, Acorda on toimittanut Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen Biotien jäljellä olevia Osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn käynnistämiseksi ("Lunastusmenettely"). Vaikka ADS-todistusten haltijat eivät henkilökohtaisesti osallistu Lunastusmenettelyyn (elleivät he tahdo niin tehdä ja poista Osakkeitansa ADS-ohjelmasta), ADS-todistusten haltijoilla on oikeus saada Lunastusmenettelyssä määritetty arvo jokaisesta ADS-todistustensa edustamasta Osakkeesta ADS-talletussopimuksen ehtojen mukaisesti ja vähennettynä mahdollisilla ADS-talletussopimuksesta johtuvilla kuluilla ja maksuilla.

Tietoa Biotie Therapiesista

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani H. Lundbeck A/S tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3, ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Katso lisätietoja osoitteesta www.biotie.com.

Tietoa Acorda Therapeuticsista

Acorda Therapeutics on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten elämää ja toimintaedellytyksiä.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa Parkinsonin tauti, epilepsia, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, migreeni ja MS-tauti. Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA® (dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

Katso lisätietoja osoitteesta www.acorda.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Jotkut tähän tiedotteeseen sisältyvät lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan luettuina lausumat koskien odotettua aikataulua Biotien Form 25 -asiakirjan toimittamiselle, ADS-todistusten poistamiselle NASDAQ US:n pörssilistalta ja Biotien Yhdysvaltalaisten tiedonantovelvollisuuksien päättämiselle, joihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausunnot perustuvat nykyisille odotuksille, oletuksille, arvioille ja ennusteille ja ne voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena tulokset, toiminnan taso, suorituskyky tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaiset lausumat voidaan yleisesti tunnistaa sanoista tai ilmaisuista, kuten "uskoa", "odottaa", "olettaa", "aikoa", "suunnitella", "tahtoa", "saattaa", "pitäisi", "arvioida", "ennustaa", "mahdollinen", "jatkaa" tai kyseisten termien kielteisistä muodoista tai muista vastaavista ilmaisuista. Mikäli ilmenee, että taustaoletukset eivät ole tarkkoja tai tuntemattomat riskit tai epävarmuustekijät materialisoituvat, todelliset tulokset ja erilaisia tapahtumia koskevat ajoitukset voivat poiketa huomattavasti odotetuista tuloksista ja/tai ajoituksesta, jotka esitetään tulevaisuutta koskevissa lausumissa, ja lukijan ei tulisi liiallisesti luottaa kyseisiin lausumiin. Acorda ja Biotie eivät aio tai ole velvoitettuja päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia sellaisten kehitysten johdosta, jotka tapahtuvat tämän tiedotteen kattaman ajanjakson jälkeen tai muutoin.

Contacts

Acorda Therapeutics
Felicia Vonella, 914-326-5146
fvonella@acorda.com

Contacts

Acorda Therapeutics
Felicia Vonella, 914-326-5146
fvonella@acorda.com