Ascom bidrar til raskere responstid i helsesektoren med integrering mot EPJ-systemer

GÖTEBORG, Sverige--()--Ascom, en ledende leverandør av IKT-tjenester til helsesektoren, utvider integrasjonsmulighetene i mellomvaren Ascom Unite Messaging Suite® mot ledende EPJ-systemer til automatisk meldingsdistribusjon ved pasientinnskrivninger, utskrivninger og flytting. En av de mest brukte funksjonene i et EPJ-system er ADT (Admission, Discharge, Transfer). Slike pasientbevegelser brukes i forbindelse med pasientlogistikk.

På mange sykehus har ADT-prosessene stort sett vært uendret i løpet av det siste tiåret. Med smart integrering gjennom Ascom Unite, kan man i dag får en vesentlig mer strømlinjeformet prosess. Bevegelsesrelaterte beskjeder kan nå leveres direkte til pleiepersonalets mobiltelefoner. Dermed styrkes hele arbeidsflyten rundt den enkelte pasient. Enten det handler om å flytte en pasient til en ny avdeling eller skrive inn en pasient for diagnostisk evaluering (f.eks. røntgen), vil automatiske beskjeder sendt direkte til pleiepersonalet, styrke kommunikasjonen og gi raskere responstider.

- Vi kan nå distribuere ADT-beskjeder fra EPJ-systemer direkte til personalets mobiltelefoner. Målet er å gi pleiepersonalet enkel adgang til nødvendig informasjon for å kunne arbeide raskt og effektivt i enhver situasjon. Integrasjonen mellom Ascom Unite og EPJ-systemer er et kraftig verktøy som strømlinjeformer kommunikasjonen, forbedrer arbeidsflyten i pasientpleien og gir grunnlag for et godt pleiemiljø, sier Claes Odman, General Manager, Ascom Wireless Solutions.

Om Ascom Wireless Solutions

Ascom Wireless Solutions ble grunnlagt i 1955 som en divisjon av Ascom AG, og leverer virksomhetskritiske IKT-løsningen til den globale helsesektoren. I dag er mer enn 100 000 systemer installert på sykehus og i eldreomsorgen, og andre områder hvor kritisk kommunikasjonen er avgjørende. Vi er fremfor alt opptatt av å gjøre en forskjell i helsesektoren.

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Magnus Lönnroth
VP, Global Product Line Unite Solutions
Telefon: +4631559386
E-post: magnus.lönnroth@ascom.com

Contacts

Ascom Wireless Solutions
Magnus Lönnroth
VP, Global Product Line Unite Solutions
Telefon: +4631559386
E-post: magnus.lönnroth@ascom.com